Danskerne vil give prostituerede flere rettigheder

PROSTITUTION: Et stort flertal af danskerne vil ligestille de prostituerede med andre faggrupper, så de får samme rettigheder på arbejdsmarkedet. Rød blok afviser pure, mens VKO er åbne for at se lovgivningen igennem.
Et flertal af danskerne mener, at det skal være muligt for prostituerede at tegne en erhvervsforsikring og melde sig ind i en a-kasse.
Et flertal af danskerne mener, at det skal være muligt for prostituerede at tegne en erhvervsforsikring og melde sig ind i en a-kasse.Foto: Anne Burlund/Altinget.dk
Anne Burlund
Prostituerede i Danmark skal kunne tegne en erhvervsforsikring og melde sig ind i en fagforening og a-kasse. Det mener et stort flertal af danskerne.

I en meningsmåling, A&B Analyse har lavet for Altinget.dk, svarer hele 61 procent, at de er tilhængere af, at de prostituerede skal have disse arbejdsmarkedsrettigheder, mens 19 procent er modstandere.

Prostitution er i dag lovligt, og de prostituerede er skattepligtige. Prostitution anerkendes imidlertid ikke juridisk som erhverv, og det stiller de prostituerede i en gråzone, hvor de bidrager økonomisk til samfundet, men ikke kan opnå samme arbejdsmarkedsrettigheder som andre faggrupper.

S-SF vil ikke diskutere rettigheder
Men selvom vælgernes holdning er klar, er politikerne på Christiansborg splittede i spørgsmålet. Socialdemokraterne og SF vil efter svensk forbillede kriminalisere sexkøb, hvis de kommer til magten efter næste folketingsvalg. Og selvom 60 procent af begge partiers egne vælgere er tilhængere af flere rettigheder, vil de to partier slet ikke gå ind i problemstillingen om rettigheder.

"Vores udgangspunkt er, at prostitution ikke skal være lovligt, så det er slet ikke relevant at diskutere rettigheder. Jeg har et princip om, at det ikke skal være lovligt at købe andre menneskers krop, så jeg svarer ikke på hypotetiske spørgsmål om rettigheder, men vil gerne tale om holdninger," siger Socialdemokraternes ligestillingsordfører Julie Rademacher og bakkes op af SF.

Vi er meget åbne over for at se på, hvordan man sikrer ordentlige arbejdsregler og arbejdsmiljø for dem, der gerne vil blive i branchen samtidig med, at vi fastsætter nogle klare exit-strategier for den gruppe, der vil ud af faget.

Ellen Trane Nørby (V)
Politisk ordfører

"Det er klart, at det er logisk at svare ja til, at de skal have disse rettigheder, men der er meget store problemer ved at legalisere prostitution. Det vi skal tilbyde er muligheden for et andet liv, og vi vil fortsat betragte prostitution som et socialt problem, for der er mange risici," siger Pernille Vigsø Bagge fra SF, der derfor ikke finder anledning til at ændre holdning på baggrund af meningsmålingen.

Stor forskel på prostituerede
Debatten om prostitution er blevet kritiseret for i høj grad at være baseret på myter og fordomme snarere end fakta og dokumentation. Folketinget afsatte derfor sidste år fire millioner kroner i Satspuljen til den hidtil største kortlægning af prostitution i Danmark.

Nu har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) offentliggjort den længe ventede rapport, og konklusionen er, at de prostituerede ikke kan skæres over én kam i forhold til livsvilkår og generel trivsel i branchen.

Mens 94 procent af de gadeprostituerede ønsker at stoppe, gælder dette 33 procent af de prostituerede, der arbejder på klinik. Og hvor 41 procent af de gadeprostituerede har været udsat for vold mindst én gang i 2010, er tallet kun tre procent for de klinikprostituerede.

Rapportens forfattere konkluderer derfor, at debatten bør nuanceres, og at det er vigtigt at anerkende nogle prostitueredes ønske om at blive i prostitution i stedet for at offergøre dem. Og så målrette den sociale indsats mod de grupper, der har behov for og ønsker hjælp.

VK er åbne for flere rettigheder
Og mens rød blok pure afviser at give arbejdsmarkedsrettigheder til de prostituerede, er den borgerlige lejr i langt højere grad på linje med vælgerne - og med rapportens konklusion om, at indsatsens skal differentieres.

"Prostitution bliver i dag anset som et socialt problem, og det gælder i høj grad for nogle af de prostituerede, men for andre er det et kontekstbestemt valg - og hvis man tror, at man kan føre samme politik, tager man grueligt fejl og ender med ikke at hjælpe nogen," siger Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, der derfor tager godt imod både meningsmålingen og rapporten:

"Vi er meget åbne over for at se på, hvordan man sikrer ordentlige arbejdsregler og arbejdsmiljø for dem, der gerne vil blive i branchen samtidig med, at vi fastsætter nogle klare exit-strategier for den gruppe, der vil ud af faget," siger Ellen Trane Nørby, der særligt vil kigge på de prostitueredes mulighed for at tegne erhvervsforsikring og ansætte personale og dørmænd på klinikkerne.

Hos regeringspartneren hersker der imidlertid større skepsis. Socialordfører Vivi Kier (K) er ikke overrasket over, at 58 procent af partiets vælgere går ind for flere rettigheder, men hun mener, det er vigtigt at forstå, hvad konsekvensen bliver:

"Skal sygemeldte folk kunne genoptrænes som prostituerede? Og hvis de er medlem af en a-kasse og bliver arbejdsløse - skal de så omskoles på andre bordeller?" siger Vivi Kier, der alligevel vil drøfte mulighederne for en revidering af lovgivningen og rufferiparagraffen med sit bagland og Konservativ Ungdom, der går ind for legalisering af prostitution som erhverv.

DF vil ændre lovgivningen
I Dansk Folkeparti har man stor forståelse for de prostitueredes ønske om flere rettigheder, og ligestillingsordfører Pia Adelsteen er parat til at ændre lovgivningen:

"Når det er lovligt, må vi også anerkende det som erhverv med samme rettigheder. I dag vender vi det blinde øje til, at de prostituerede bliver nødt til at bryde loven, hvis de vil ansætte en dørmand eller hyre en revisor til at kigge på deres selvangivelse," siger Pia Adelsteen.

Hun henviser til New Zealand, der har en form for licensordning, hvor myndighederne kontrollerer sundheds- og arbejdsforhold på klinikkerne. Og hun mener, modellen har flere gode elementer, man kan bruge i en dansk kontekst.

R sidder med afgørende stemmer
Tungen på vægtskålen, der afgør om de prostituerede skal ligestilles med andre erhvervsdrivende, bliver formentlig Radikale, der endnu ikke har taget endegyldigt stilling til spørgsmålet.

Ligestillingsordfører Lone Dybkjær (R) hælder dog mest til rød bloks holdning, og hun giver ikke meget for meningsmålingens resultat:

"Hvis man havde spurgt, om folk synes, det er rimeligt at legalisere et erhverv, hvor der er 50 procent vold, så fik man sikkert et andet svar," siger Lone Dybkjær.

I det Radikale bagland har der været heftig debat om, hvorvidt partiet skal lægge sig op af rød eller blå bloks holdning til prostitution - kriminalisering eller legalisering og flere rettigheder. Lone Dybkjær vil derfor ikke lægge sig fast på en holdning, før hun har læst rapporten grundigt igennem:

"Det ville ikke være klogt at komme med et svar nu i betragtning af den diskussion, der har været i vores parti, der er meget delt i spørgsmålet," siger hun.

Dokumentation

Spørgsmålet lød:
I Danmark er prostitution lovligt, og de prostituerede er i princippet skattepligtige. Prostitution anerkendes imidlertid ikke som et erhverv, og de prostituerede har derfor ikke mulighed for at melde sig ind i en fagforening, få dagpenge og tegne erhvervsforsikring. Er du tilhænger eller modstander af, at prostituerede får mulighed for at melde sig i fagforening, få dagpenge og tegne erhvervsforsikring?

 Alle
Tilhænger60.5 pct.
Modstander19.0 pct.
Ved ikke20.6 pct.

 ELSFSRLAKVDF 
Tilhænger 67.259.559.657.171.957.858.165.1 
Modstander14.916.918.822.915.628.120.614.2 
Ved ikke17.923.621.620.012.514.121.320.8 

Meningsmålingen er foretaget på nettet af A&B Analyse for Altinget.dk på basis af 1067 repræsentativt udvalgte svarpersoner. Undersøgelsesperioden er fra 26. til 31. maj 2011.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Julie Rademacher

Ejer af Pilu Consult, konsulent og rådgiver, fhv. MF (S)
ba.scient.adm. (Ilisimatusarfik)

Vivi Kier

Fhv. MF (K)
sygeplejerske (Odense Universitetshospital 1983)

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

0:000:00