De unge er til klima, de ældre er til sundhed

Der er stor forskel på, hvad vælgerne i forskellige aldersgrupper synes er vigtigt, men både unge og ældre har et skarpt blik for egne interesser. Integration og indvandring går igen som tema på tværs af aldersgrupper.

Det var ved valget i 2019, klimadagsordenen for alvor slog igennem. Men den dagsorden er knap så vigtig blandt vælgere over 35 år.
Det var ved valget i 2019, klimadagsordenen for alvor slog igennem. Men den dagsorden er knap så vigtig blandt vælgere over 35 år.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Erik Holstein

Mens emner som klima, sundhed og udlændinge/integration normalt kæmper om at ligge øverst på vælgernes dagsorden, er der meget klare præferencer, hvis man deler op på de forskellige aldersgrupper. Det fremgår af en undersøgelse fra Epinion foretaget for Altinget og DR. I denne undersøgelse er vælgerne ikke delt op efter politiske blokke, men i stedet efter alder. Og det er faktisk muligt at identificere klare prioriteter for de forskellige grupper.

De unge
Blandt de yngre vælgere mellem 18 og 34 år er der overhovedet ingen tvivl: Her er klima og miljø den suveræne topscorer. 18,1 procent ser det tema som allervigtigst. Svarpersonerne kan kun vælge ét område ud af 19 oplistede emner, så 18,1 procent er et ganske højt tal.

Dermed blev valget i 2019 eksempel på et valg, hvor det i enestående grad lykkedes den yngste generation at sætte dagsordenen. Sidenhen er klima dog faldet en smule, hvis man ser på vælgernes dagsorden som sådan.

Sundhed er ofte den absolutte topscorer blandt vælgerne som helhed, men må med 12 procent nøjes med en andenplads hos de yngste vælgere.

Netop forskellen på prioriteringen af sundhed og klima tyder på en vis egeninteresse blandt vælgerne: Klimaforandringer er noget, der gradvis kommer til at spille en større og større rolle, og dermed mest kommer til at påvirke de yngre vælgere. Og det er dem, der prioriterer det højt.

Omvendt prioriterer de yngste vælgere – der normalt har et godt helbred – ikke sundhed nær så højt som ældre vælgergrupper, der er mere afhængige af et velfungerende sundhedsvæsen.

Integration og indvandring kommer med 9,5 procent på en tredjeplads hos de yngre vælgere. Emnet ligger en anelse lavere end blandt de ældre vælgergrupper, men ikke markant under. De sidste tyve års altoverskyggende politiske emne ser dermed ud til at spille en rolle lang tid fremover.

Styring af dansk økonomi tager fjerdepladsen blandt de unge vælgere, mens social ulighed kommer ind på en femteplads. Selvom det er med på top 5 hos de yngre vælgere, er det alligevel områder, der optager de ældre vælgergrupper mere.

Omvendt har et emne som uddannelse ikke overraskende langt mere opmærksomhed blandt de yngste vælgere. Skattepolitik har også en vis interesse blandt de unge vælgere, mens erhvervslivets vilkår med kun 0,7 procent er bundskraberen blandt de unge.

Interessen for klima og miljø er det absolut klareste kendetegn blandt de yngste vælgere.

De midaldrende
Vælgergruppen mellem 35 og 55 år har hospitaler og sundhed som førsteprioriteten. Med 14,1 procent prioriterer midtergruppen dog kun sundhed lidt mere, end tilfældet er hos de yngre vælgere.

Styring af dansk økonom er med 13,2 procent det næstvigtigste hos denne vælgergruppe, der er midt i arbejdslivet. Der er næsten dobbelt så mange af de midaldrende, der vægter økonomien højst sammenlignet med de unge vælgere. Det er typisk blandt de midaldrende, udsving i økonomien vil have størst konsekvenser.

Ligesom hos de yngste er det udlændingepolitik (”integration, flygtninge og indvandrere”), der kommer ind på tredjepladsen. Faktisk er det blandt de midaldrende, at denne problematik fylder mest.

Derimod er der markant færre midaldrende, der prioriterer miljø og klima som nummer ét. Med 10,7 er emnet nede på en fjerdeplads blandt de 35-55 årige. Det er præcis samme procent som hos de ældste vælgere, så skellet her går mellem de unge vælgere og resten af vælgerkorpset.

Social ulighed kommer lige efter, og det er blandt de midaldrende, man finder den største opmærksomhed om dette emne. Derimod er et område som uddannelse langt nede hos denne vælgergruppe, der typisk har afsluttet uddannelsen.

Den midaldrende vælgergruppe er mere diffus, men relativt mange fra denne gruppe ser styringen af dansk økonomi som det absolut vigtigste.

De ældre
For de ældre vælgere er der absolut ingen tvivl: Hospitaler og sundhed er langt, langt det vigtigste emne: Hele 21,6 procent peger på dette emne. Det er da også denne vælgergruppe, der frekventerer læger og hospitaler mest og har den største egeninteresse i et velfungerende sundhedsvæsen.

Pointen understreges af, at det næstvigtigste for de over 55-årige er emnet ”ældre”, som 11,4 procent peger på. Det er omvendt et emne, der kun optager 3,6 procent af de yngste vælgere.

Som ved de to andre aldersgrupper får "integration, flygtninge og indvandring" også en tredjeplads blandt de ældste vælgere. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt de forskellige aldersgrupper er positive eller negative over for indvandring, blot at alle grupper anser emnet for nogenlunde lige vigtigt.

Miljø og klima er her nede på en fjerdeplads, men der er dog 10,7 procent fra gruppen +56, der ser klodens miljø og klima som det mest centrale emne.

Meget langt nede på prioriteringslisten finder man områder som uddannelse og folkeskole, der er uden personlig relevans for størstedelen af de ældre vælgere. Folkeskolen er dog langt nede på listen hos alle vælgergrupper.

For den ældre gruppe er det så udpræget de helt elementære og nære ting som hospitaler, sundhedsvæsen og ældrepolitik i bred forstand, der tæller ved valgene.

Om målingen

Resultaterne bygger på beregninger baseret på 3.092 interviews foretaget i perioden 18. januar 2021 - 21. januar 2021, 7. april 2021 - 13. april 2021 og 11. maj 2021 - 18. maj 2021.

Undersøgelsen er gennemført i Epinion som en webbaseret undersøgelse via. onlinepaneler.

Sådan er der blevet spurgt: Hvilket spørgsmål er det efter din opfattelse vigtigst, at politikerne tager sig af?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00