Debat

DGUB: Danske Bank låner fossile selskaber den lighter, de brænder hul i Parisaftalen med

Danske Banks grønne omstilling har spillet fallit. Hvis banken skal vende udviklingen, bør den stoppe investeringer i olie og gas, rydde op i de grønne fonde og få en mere klimakompetent bestyrelse, skriver tre medlemmer af Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Den Grønne Ungdomsbevægelse stiller med en kandidat til
Danske Banks bestyrelse for at forhindre mere klimaskade fra bankens side. Og
der er rigeligt at tage fat i, skriver Johannes Skriver Elf, Gorm
Nissen og den grønne kandidat til bankens bestyrelse, Caroline Bessermann.
Den Grønne Ungdomsbevægelse stiller med en kandidat til Danske Banks bestyrelse for at forhindre mere klimaskade fra bankens side. Og der er rigeligt at tage fat i, skriver Johannes Skriver Elf, Gorm Nissen og den grønne kandidat til bankens bestyrelse, Caroline Bessermann.Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danske Bank er ved at drukne i klimaskandaler. De sidste mange måneders klimamøgsager har afsløret en bank, hvis selvfortælling er utroligt langt fra virkeligheden. Skandalerne handler om fossile investeringer, de tomme løfter om aktivt ejerskab, greenwashede grønne fonde og det totale fravær af klimakompetencer i bestyrelsen.

Det står klart, at Danske Banks grønne omstilling sejler. I dag afholder Danske Bank sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen og aktionærerne mødes for at drøfte bankens fremtid. Bankens største aktionærer er Mærsk og BlackRock, der tilsammen ejer omtrent én fjerdedel af bankens aktier, så grønne sejre er ikke givet.

Alligevel afkræver klimaskandalerne bankens aktionærer nye svar, for lige nu gennemsyrer de klimaskadelige beslutninger hele bankens virke og gør banken til én af de største modstandere af den grønne omstilling herhjemme. Vi stiller med en kandidat til Danske Banks bestyrelse for at forhindre mere klimaskade fra bankens side. Og der er rigeligt med skandaler at stoppe.

Danske Bank stemmer systematisk nej til klimaforslag på de fossile selskabers generalforsamlinger

Caroline Bessermann, Johannes Skriver Elf og Gorm Nissen
Aktive i Den Grønne Ungdomsbevægelse

Forsvindende små grønne investeringer

For at starte ved de fossile investeringer er det blevet kortlagt, at Danske Bank er dén bank i Danmark med suverænt flest penge i udvindingen af olie, kul og gas.

Det er løbet op i 100 milliarder kroner, siden Parisaftalen blev indgået i 2015. Banken har tilsammen milliarder i selskaber som Equinor, Shell, Aker BP og Total, der alle er firmaer, der udvider deres produktion af olie og gas – på trods af, at både FN's klimapanel og Det Internationale Energiagentur vurderer at ny udvinding er i direkte modstrid med Parisaftalens 1,5 graders mål.

Fossilselskaberne trækker også lange spor af kontroversielle og klimaskadelige projekter efter sig. De er – til syvende og sidst – olie- og gasfirmaer, som planlægger at blive ved med at være det i lang tid endnu.

Total har gjort sig til hovedejer på den største olieledning i verdenshistorien, Eacop, der står til at have fatale konsekvenser for hele økosystemer og ødelægge vandforsyningen for 40 millioner mennesker.

Shell udleder fortsat 1,4 milliarder ton CO2 om året (over 30 gange så meget som Danmarks årlige udledninger) og vil på trods af rekordhøje krigs-profitter fra sidste år ikke øge deres investeringer i vedvarende energi i år (Lige nu er det omtrent 1,5 procent af virksomhedens kapital, der går til vedvarende energi).

Equinor er fast besluttet på at udvinde mere olie og gas i nye felter i hele verden, blandt andet i sårbare områder i Arktis.

Danske Bank poster milliarder i disse selskaber, der tyr til alle midler for at blive ved med at udvide en produktion af fossile brændsler. Det er banken, der låner dem den lighter, de brænder hul i Parisaftalen med.

Læs også

Danske Banks forklaring på de mange fossile investeringer leder os til skandale nummer to, hvilket er bankens påstand om aktivt ejerskab. Danske Bank tager officielt afstand fra projekter som netop dem, de investerer i hos olieselskaberne.

I bankens retningslinjer for fossile investeringer skriver de, at man vil undgå at støtte en udvidet efterforskning og produktion i særligt udsatte områder. Men banken ønsker at påvirke virksomhederne bag til at gøre det bedre.

Fondene har forledt bankens kunder til at finansiere fossilselskaber, når de troede, de investerede grønt

Caroline Bessermann, Johannes Skriver Elf og Gorm Nissen
Aktive i Den Grønne Ungdomsbevægelse

Sorte investeringer og nej til klimaforslag

Danske Bank er dog blevet fældet af afsløringen om, at banken systematisk stemmer nej til klimaforslag på de fossile selskabers generalforsamlinger. Blandt andet flere forslag, der skulle få fossilselskaber til at opsætte klimamål, der følger Parisaftalen.

Forslag, som andre danske pensionskasser stemmer ja til. Danske Bank modarbejder systematisk klimahandling, hvor de kan, og yder dermed et aktivt ejerskab, der forstærker klimakrisen i stedet for at stoppe den.

Danske Banks vildledning stopper ikke her, men smelter ind i endnu en skandale, der handler om bankens ‘grønne’ fonde, der også har vist sig at lægge penge i fossilselskaber. Da en række af bankens grønne fonde har lagt en halv milliard i fossilselskaber – også dem, der udvider produktionen af olie og gas.

Fondene har forledt bankens kunder til at finansiere fossilselskaber, når de troede, de investerede grønt. Det er greenwashing af værste skuffe, og det viser igen et skræmmende billede, der ikke har styr på sine pengestrømme. En bank, der ikke kan eller vil håndtere sin egen grønne omstilling.

En bestyrelse uden klimakompetencer

Sådan når vi til endnu en skandale, der handler om det totale fravær af klimakompetencer i bankens bestyrelse. For selvom Danske Bank stolt proklamerer på sin hjemmeside, at de vil integrere bæredygtighed i alt, hvad de gør, så er den politik aldrig nået til bankens øverste beslutningslag. Ud af bankens nuværende ni medlemmer har ingen udtalte erfaringer indenfor klima, ESG, bæredygtighed, eller hvordan viden indenfor den grønne omstilling ellers betegnes.

Danske Bank udleder stadig næsten lige så meget som hele Danmark tilsammen

Caroline Bessermann, Johannes Skriver Elf og Gorm Nissen
Aktive i Den Grønne Ungdomsbevægelse

Ansvaret for den strategiske linje for banken ligger hos den siddende bestyrelse. Og lige nu tillader den yderligere investering i ny olie og gas, at banken stadig udleder næsten lige så meget som hele Danmark tilsammen, og at man laver klimaskadeligt aktivt ejerskab.

Vi står et sted, hvor banken ikke kan strække de dårlige undskyldninger længere. Derfor giver det mening, at organisationer som Den Grønne Ungdomsbevægelse, Klimabevægelsen og Mellemfolkeligt Samvirke begynder at blande sig.

Når banken har kendt til klimakrisen så længe, som vi har, og endnu ikke har taget den mest grundlæggende og indlysende beslutning om at stoppe med at finansiere udvidelsen af de fossile brændsler, der driver selve krisen, er der brug for, nogle der siger ‘hertil og ikke længere’. Nogen der står skarpt på, at en levedygtig fremtid for verdens næste generationer ikke er noget, Danske Bank kan gå på kompromis med. 

Udviklingen skal vendes nu

Vi håber, at bankens aktionærer når at tænke sig om inden bankens generalforsamling. For der er kommet en ledig stol i Danske Banks bestyrelse og en tilhørende klimakandidat. Der er kommet klimaforslag stillet af aktionærer, og der er kommet et enormt pres på, at Danske Bank nu reelt skal levere på sit klimaansvar.

Danske Banks grønne omstilling har indtil videre spillet fallit, men det kan ændre sig til generalforsamlingen. Får banken stoppet sine investeringer i ny olie og gas, får den ryddet op i de grønne fonde, og får den klimakompetencer i bestyrelsen, vil det sætte en prop i strømmen af klimaskandaler og markere starten på en ny afgørende epoke for Danmark største bank. Der er ikke tid til at gøre tingene lidt ad gangen eller gøre dem halvt. Klimakrisen venter ikke længere. Tiden til store forandringer er nu.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Caroline Bessermann

Aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse, studerende, Københavns Universitet
bachelor i international business and politics (CBS)

0:000:00