Departementschef efter coronakrise og personaleflugt: Vi skal genopfinde Sundhedsministeriet

Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, vil sammen med medarbejderne gentænke Sundhedsministeriet. Personale-gennemstrømningen skal ned, sundhedspolitik skal flyde ud i andre ministerier. Og så skal politikerne have mere klar besked om, at bunkevis af nye opgaver i sundhedsvæsenet og i ministeriet vil være på bekostning af andre. 

Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjærs, fortæller i interivewet om, hvordan ministeriet skal arbejde anerledes i fremtiden. Og så har han et godt råd til politikerne og landets mange sundhedslobbyister .
Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjærs, fortæller i interivewet om, hvordan ministeriet skal arbejde anerledes i fremtiden. Og så har han et godt råd til politikerne og landets mange sundhedslobbyister .Foto: Pressefoto
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

"Coronakrisen har vist politikerne, men også mig selv som borger, at hvis sundhedsvæsenet ikke fungerer, så fungerer intet."

Det er en af konklusionerne, da Sundhedsministeriets departementschef Svend Særkjær byder på en iskold danskvand på Sundhedsministeriets øverste (og varmeste) etage en stegende hed eftermiddag.

Her skal han forsøge at sætte ord på, hvor Sundhedsministeriet er på vej hen efter coronakrisen.

"Efter corona skal vi tilbage til en form for normal drift. Men det bliver ikke helt det samme sundhedsministerium som før pandemien. Jeg og medarbejderne er i gang med at genopfinde Sundhedsministeriet."

Corona satte gang i massiv afgang fra ministeriet 

Coronakrisen har sat dybe spor i det danske sundhedsvæsen. Og i Sundhedsministeriet. Her har mange medarbejdere i lange perioder arbejdet stort set alle vågne timer og under stort tidspres. Det satte gang i en historisk chefflugt fra ministeriet.

Daværende departementschef, Per Okkels, gik på pension midt i anden bølge af pandemien i januar 2021. Tre ud af ministeriets fire afdelingschefer – alle meget erfarne - søgte væk under coronaperioden. Langt over halvdelen af alle kontor- og fagchefer har samtidig forladt ministeriet.

Om Svend Særkjær

Karriere: 

2021-       : Departemenschef, Sundhedsministeriet
2019-2021: Regionsdirektør, Region Hovedstaden
2015-2019: Regionsdirektør, Region Nordjylland
2009-2015: Afdelingschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2007-2009: Kontorchef, Sundhedsøkonomi, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2004-2007: Chef for Velfærdspolitisk Sekretariat, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2002-2004: Konsulent, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999-2002: Fuldmægtig, Finansministeriets departement
1996-1999: Fuldmægtig i budget og bevillingskontoret, Arbejdsministeriets område

Uddannelse
2014-2015: SPOT - Statens toplederuddannelse
2011: Lederudviklingsprogram på Harvard, Kennedy School of Government
1995: Cand. scient. pol., Aarhus Universitet

Privat:
Gift med Lone Bjørklund, vicedirektør i Hovedstadens Psykiatri.
Opvokset på en gård i uden for Randers og søn af Knud Erik Særkjær (V), der var en magtfuld amtsrådspolitiker i Aarhus Amt, hvor han blandt andet var formand for amtets Sygehusudvalg.

Det store arbejdspres og den belastning, som stor udskiftning blandt chefer og medarbejdere skaber, udløste her i sommer et påbud fra Arbejdstilsynet, som man i Sundhedsministeriet nu er i gang med at håndtere med en handlingsplan.

"Jeg vil vove den påstand, at Sundhedsministeriet allerede er en god arbejdsplads for vores dygtige og fantastisk dedikerede medarbejdere. Men vi er ikke i mål. Der er stor udskiftning hos os som hos mange andre ministerier. Og vores medarbejdere er efterspurgte og får ofte højere stillinger andre steder, men vores omsætning er for høj, og vi arbejder målrettet på at få den ned," siger Svend Særkjær.

Skal være et vigtigere ministerium 

Og arbejdet kommer også til at betyde noget for det, som interviewet primært skal handle om: hvad er det for et sundhedsministerium, politikerne og sundhedsvæsenets personale og patienter har brug for i fremtiden.

"Coronakrisen har vist både politikerne, men også mig selv som borger, at hvis sundhedsvæsenet ikke fungerer, så fungerer intet. Samtidig viser målinger igen, at flest danskere peger på sundhed som det, de mener skal være politikernes topprioritet," siger Svend Særkjær.

Og målet er klart:

"Sundhedsministeriet skal gerne blive et endnu vigtigere og mere vedkommende ministerium end i dag".

Men uanset hvor dygtige I er, så er sundhedsvæsenet vel et af de største udgiftsområder på finansloven. Dermed er I vel bare et af mange udgiftsdrivende ministerier, hvis man ser på jer fra toppen af en regering eller et finansministerium?

"Vi skal mere se sundhedsområdet og sundhedsvæsenet som en investering i stedet for bare en udgift," siger Svend Særkjær, der godt er klar over, at mange fagministre og deres departementschefer vil bedyre præcis det samme om lige netop deres ministerium.

Skal levere flere danskere til arbejdsstyrken

Men den tidligere regionsdirektør i Nordjylland og Hovedstaden mener, at Sundhedsministeriet kan noget særligt. Nemlig bidrage til flere sunde leveår for danskerne. Og det er i følge Svend Særkjær helt centralt i bestræbelserne på at løfte Sundhedsministeriets relevans. Derfor er det også en del af ministeriets nye strategi, der skal overleve på tværs af folketingsvalg.

"Vi kan bidrage til, at Danmark får en sundere befolkning via forebyggelse og hurtig adgang til behandling. Altså sundere både fysisk og psykisk. Det er jo godt for den enkelte, men kan også afhjælpe manglen på arbejdskraft - en af vores allerstørste samfundsudfordringer," siger Svend Særkjær.  

Han peger på, at flere sunde leveår bidrager samfundsøkonomisk på to parametre: Øget arbejdsudbud og mindsket pres på sundhedsvæsenet. 

"Vi skal være bedre til at vise effekten af de forskellige indsatser på sundhedsområdet og tænke det med, når vi skal prioritere indsatserne," siger Svend Særkjær. 

Og så skal sundhedspolitik bredes ud på langt flere politikområder end i dag, så andre ministerier helt naturligt tænker sundhed  ind i deres udvikling af Danmark. 

"Mental trivsel, forebyggelse og sundhed generelt sikres ikke kun på sygehusene og hos den praktiserende læge. Det handler også om flere cykelstier, boligforhold, kultur, idræt og uddannelse.  Dermed er vi hurtigt ude i mange ressortområder, der ikke ligger i Sundhedsministeriet," siger Svend Særkjær. 

Valgløfter under en rekrutteringskrise 

Han kan også fortælle, at Sundhedsministeriets nye strategi ud over flere sunde leveår også har tre andre indsatsområder: demografi, arbejdsudbud og prioritering.

Når du nu nævner prioritering. Sundhed er nummer et på vælgernes dagsorden. Politikerne bliver kritiseret for at overbyde hinanden samtidig med, at der mangler hænder i sundhedsvæsenet. Hvordan skal det nye sundhedsministerium agere i det?

"Jeg abonnerer ikke på devisen om, at man som ministerium i højere grad skal sige nej til politikernes ønsker. Men hvis politikerne er enige om, at arbejdskraftmangel er den største udfordring i samfundet og i sundhedsvæsenet lige nu, så skal man tænke sig om, før man sætter en bunke personalekrævende initiativer i gang samtidig."

Så når partierne lige nu sidder og finpudser valgløfter, så skal de overveje om deres forslag kræver mere eller mindre personale?

"Jeg siger, at det er godt, at de gør sig de tanker. Det er vores pligt at give politikerne et billede af konsekvenserne ved deres forslag. Men det må aldrig blive en undskyldning for, at man ikke gør noget anderledes," siger Svend Særkjær, der var en central embedsmand i Sundhedsministeriet, da Lars Løkke Rasmussen (V) var sundhedsminister.

Ministrielt arbejdspres og ivrige politikere?

Hvad med prioriteringen internt i ministeriet? I har jo fået et påbud om at skabe mindre arbejdspres og sænke hastigheden. Hvordan vil du sikre det, når politikerne presser på?

"Det er ikke kun politikerne, der presser på. Der er også stadig flere og flere mennesker, som udelukkende er ansat til at presse på for, at Sundhedsministeriet og sundhedsvæsenet kaster sig over alle problemer på en gang," siger Svend Særkjær og kommer så med sit svar:

"Her skal vi være bedre til at udfordre med modsvaret: Er det nu også det klogeste? Måske vi ikke skulle gøre noget, er flere regler nu det bedste svar, kunne man gøre det på en anden måde," siger Svend Særkjær. Han anerkender dilemmaet, når han også lover, at fremtidens sundhedsministerium skal være endnu mere åbent og lyttende.

"Vi får ekstremt mange forespørgsler både fra Folketinget og fra sundhedsaktørerne. Her vil vi prøve at gå i en endnu tættere dialog og forsøge at skabe en mere fælles forståelses- og referenceramme for sundhedsvæsenet. Andre gange vil vi gøre det klart, hvor mange ressourcer det vil kræve. Eller udfordre om det nu haster så meget. Og skal vi også kigge på vores egne processer internt, så vi bedst muligt leverer på det, politikerne efterspørger," forklarer Svend Særkjær.

Embedsmændene skal ud i virkeligheden

En anden måde, han vil prioritere på, er i forhold til nye tiltag, hvor virkeligheden i sundhedsvæsenet skal være taget mere i ed fremover.

"Sundhedsministeriet har ikke altid været gode nok til at inddrage fagfolkene ude i driften, når der skal ske ændringer. Fremover kommer vi oftere til at spørge om, hvordan nye tiltag kan hjælpe dem, vi planlægger et nyt tiltag til. Groft sagt, så skal det jo helst fungere i virkeligheden og gavne patienterne," siger Svend Særkjær.

Og når vi nu taler virkeligheden, så kommer fremtidens Sundhedsministerium også oftere ud i virkelighedens sundhedsvæsen, lover departementschefen.

"Vi skal være bedre til at forstå, hvad nye tiltag betyder i den praktiske virkelighed rundt i sundhedsvæsenet. Og så skal vi være bedre opdaterede på, hvor meget de forskellige hjørner af sundhedsvæsenet har på deres opgaveliste. Det er helt afgørende for at kunne give politikerne et præcist beslutningsgrundlag til at vurdere, om et bestemt område kan klare flere eller nye opgaver."

Hvad håber du, at man om fem år siger om Sundhedsministeriet?

"At vi er et fagligt stærkt ministerium, der går foran og kan levere svar, også på de svære og langsigtede udfordringer."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Svend Særkjær

Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1995), MA (Australian National University, 1992)

0:000:00