Energi- og klimapolitisk tilbageblik deler blokkene

TILBAGEBLIK: Partiernes energi- og klimaordførere ser tilbage på det, de mener er de mest markante sager i det nu snart forgange folketingsår. COP15, klimakommissionen og havvindmølleparken ved Anholt er i fokus.
Foto: Henrik/Altinget.dk
Peter Baggesgaard Hansen
Altinget | Energi og Klima har spurgt Folketingets energi- og klimaordførere, hvad der har kendetegnet folketingsåret 2009/2010 - hvad der var bedst, og hvad der var værst.

Margrethe Vestager (R)
Energi- og klimaordfører for de Radikale, Margrethe Vestager, mener, at COP15 har været årets altoverskyggende begivenhed, også for den danske energi- og klimapolitik, og det fremhæver hun som det værste i det forgangne folketingsår:

"COP15 har præget arbejdet herhjemme ganske meget, for i troen på, at regeringen faktisk var optaget af at skubbe på for at få et godt forhandlingsresultat, så var der meget af klimapolitikken, der slet ikke blev drevet, som vi normalt gør det, fordi vi gerne ville give regeringen arbejdsro," siger Margrethe Vestager, som derfor kalder folketingsåret for "et mellem-år" på grund af COP15.

Skuffelsen over udfaldet af COP15 og regeringens efterfølgende indsats får derfor ordføreren til at fremhæve oppositionen, når hun skal pege på det bedste i det forløbne år:

"Det bedste har været det resultat, oppositionspartierne fik med hinanden ved at lave et visionspapir for et Danmark, der er uafhængig af kul, olie og gas senest i 2050. I energiforligskredsen har samarbejdet altså været noget mere broget," siger Margrethe Vestager.

Det værste er, at vindmøllerne fortsat betragtes som vor tids "nye babysæler", hvor enhver kritisk overvejelse omkring økonomi og driftsikkerhed affejes med henvisning til, at vi skal være glade for, at vi i sin tid satsede på det "danske vindeventyr". Vi synes jo ikke, det er særlig glamourøst, at vi i Danmark ligger i den absolutte top, både når det handler om energipriser og CO2-udledning.

Villum Christensen
Energiordfører for Liberal Alliance

Per Dalgaard (DF)
Energiordfører for Dansk Folkeparti, Per Dalgaard mener, at det bedste har været, at regeringen har holdt fast i den politiske kurs og ikke har ladet oppositionen komme til:

"Det mest positive i løbet af året er, at det ikke er lykkedes oppositionen at få lukket alle vores effektive kulfyrede kraftvarmeværker. Danmark har verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker, og de forurener ganske lidt, og det er derfor aldeles tåbeligt, hvis de skal lukkes og erstattes af noget vedvarende energi, som er rasende dyrt," siger Per Dalgaard.

Derfor ærgrer han sig over, at oppositionen på mange områder har formået at sætte sig på dagsordenen i forhold til befolkningen:

"Hvis man skulle gribe lidt i egen barm, så er det værste, der er sket, at borgerne har fået for lidt information om, hvad det egentlig indebærer, at nogen har bildt dem ind, at de kan frelse verden ved, at Danmark reducerer sit CO2-udslip på en måde, der gør, at alting bliver dyrere og dyrere. Den information har vi ikke fået ud til befolkningen," siger Per Dalgaard og fortsætter:

"Det skyldes måske, at det er lykkedes den modsatte side af salen at jage en skræk i livet på folk om, at hvis ikke man gør sådan og sådan, så ryger hele verden over de der 2 grader. Det er hysterisk, og der har vi i DF en opgave, som ikke helt er opfyldt endnu."

Anne Grete Holmsgaard (SF)
Hos SF er skuffelsen over COP15 stor, og topmødets udfald fremhæves som årets værste begivenhed:

"Det værste har været, at at klimatopmødet ikke førte til noget. Og så har det været, at regeringen har trukket fuldstændig baglæns efter klimatopmødet og stort set ikke vil noget men bare henviser til Klimakommissionens anbefalinger til september. Det betyder, at selv mindre ting er umulige at få flertal for," siger Anne Grete Holmsgaard.

Hun mener dog, at der er masser af positive hændelser at fremhæve:

"Det bedste har været hele den mobilisering, der var i efteråret 2009 i forbindelse med klimatopmødet, hvor industrien, græsrødder og almindelige mennesker sagde, at det her med klimaet, det er dybt alvorligt, og det vil vi være med til at gøre noget ved. Vi kan se på blandt andet den meningsmåling, CONCITO lige har fået lavet, at folk stadigvæk er stærkt optaget af det, og det er godt, at den folkelige mobilisering er ikke gået i dvale igen," siger Anne Grete Holmsgaard, som også glæder sig over kommunerne:

"Det andet, jeg vil fremhæve, er, at flere og flere kommuner vil noget på det her område. Senest Københavns kommune, som vil være CO2-fri i 2025 og derfor forhandler med deres varmeleverandører om, at de ikke vil have kul i deres varmerør, men vil have grøn varme. Altså nogle nye måder at gøre det på ved simpelthen at stille nogle krav til varmeleverandørene," siger Anne Grete Holmsgaard.

Folketingsåret bød på en ny klima- og energiminister, og Anne Grete Holmsgaard mener, at Lykke Friis (V) har haft det svært:

"Den nye minister har det svært. Jeg tror egentlig gerne, hun selv vil noget, men hun kommer udefra og har haft svært ved at få gennemslagskraft. Hun sidder desuden med en gruppe, som ikke vil ret meget, hun sidder med et regeringsmedparti, som helt har mistet profilen på klima- og energipolitikken, og så sidder hun med Dansk Folkeparti," siger Anne Grete Holmsgaard.

Jakob Axel Nielsen (K)
Jakob Axel Nielsen har været sit partis energiordfører siden den 23. februar i år, og han peger på Klimakommissionen som både det værste og det bedste, som har kendetegnet folketingsåret:

"Det værste og det bedste er Klimakommissionen. Det bedste, fordi Klimakommissionen er nødvendig, for at man kan lægge en langsigtet strategi for det rigtige energimiks. Det er et spørgsmål, som ikke meldte sig i 70'erne, hvor det bare hed olie, kul eller gas. Men nu er energimiks jo mange forskellige ting, der skal arbejde sammen, uden der kommer huller i strømmen, og man skal gøre det på en måde, så det er miljømæssigt, økonomisk og selvforsyningsmæssigt klogt," siger Jakob Axel Nielsen og fortsætter:

"Men den er også det værste, fordi vi i sagens natur venter på den. For ellers ville man ikke respektere det kloge formål, man har nedsat den med. Men der er nogle af de bolde, der er mest oplagte at sparke til, for eksempel biogas, som ikke bliver sparket til, hverken fra erhvervslivet eller fra politisk side, fordi man venter på den overordnede strategi. Dermed har jeg også sagt, at det, som politikerne skylder de andre aktører, der spiller ind på energidebatten, det er at melde meget hurtigt ud, når Klimakommissionen har talt. Det skylder vi," siger Jabob Axlen Nielsen.

Lars Christian Lilleholt (V)
Venstre energiordfører, Lars Christian Lilleholt, er tilfreds med folketingetsåret og fremhæver, at han mener, at Danmark bevæger sig i den rigtige retning. Derfor hæfter han sig ved de positive ting, han mener har kendetegnet året, der gik:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi sluttede folketingsåret af med at få bragt havvindmølleparken mellem Anholt og Djursland på plads. Det er den største investering i rigtig mange år, som også kommer til at bidrage til klimadagsordenen og til at sikre forsyningssikkerheden," siger Lars Christian Lilleholt.

Han mener, at COP15 gjorde, at størstedelen af energidebatten kom til at handle om klima. Men han er tilfreds med, at debatten i stigende grad er blevet bredt mere ud:

"Dagsordenen på energiområdet har handler meget om klima, og det gør det fortsat, men det er i stigende grad også kommet til at handle om forsyningssikkerhed. Vi kommer i de kommende år til at skulle importere energi i større mængder i takt med, at olie og gaskilderne i Nordsøen slipper op, og det er den udfordring, vi er ved at tage hul på, og som havvindmølleparken er ét bidrag til," siger Lars Christian Lilleholt.

Han mener, at det går den rigtige vej i Danmark, og det bør folk hæfte sig ved:

"Vi har det nok alle sammen sådan, når vi arbejder med energi, at tingene godt kunne gå hurtigere. Men jeg vil sammenligne den omstillingsproces, hvor vi skal væk fra fossile brændsler og finde vedvarende energikilder til at tage over, med dengang vi gik fra at være landbrugsland til at blive et industriland, og den proces tager tid," siger Lars Christian Lilleholt.

Mette Gjerskov (S)
Socialdemokraternes klimaordfører, Mette Gjerskov, mener, at udfaldet af COP15 var en kæmpe skuffelse, som overskygger årets andre begivenheder. Hun mener videre, at folketingsåret har vist, at regeringen ikke har nogen selvstændig klimapolitik:

"Der er jo ikke sket ret meget i dansk klimapolitik, fordi regeringen ikke har en selvstændig klimapolitik. De gør bare, hvad Bruxelles siger. Så vi er gået endnu et folketingsår igennem, hvor der ikke er noget mål for, hvornår vi skal være uafhængige af fossile brændsler, og vi er gået endnu et folketingsår igennem uden en ambitiøs plan fra regeringen om, hvordan vi kommer videre," siger Mette Gjerskov.

Hun mener dog, at året også har budt på noget positivt:

"Det positive er, at vi har fået gang i havvindmølleparkerne. Da regeringen kom til, startede den med at aflyse tre havvindmølleparker, og nu begynder vi efterhånden at være på omdrejninger på området igen, og det er positivt," siger Mette Gjerskov.

Villum Christensen (LA)
Hos Liberal Alliance er der stor tilfredshed med, at der nu igen diskuteres muligheden for kernekraft i det danske energisystem:

"Vi synes, det er godt, at der nu efter 25 år igen er taget hul på diskussionen om kernekraft, fordi det er den eneste mulighed for både at sikre udfasning af fossile brændstoffer samtidig med, at vi skal være sikre på en driftsikker og prisbillig energi. Debatten i de omkringliggende lande, herunder ikke mindst i Sverige, har aktualiseret diskussionen, fordi vindindustrien nu ligefrem "begræder", at vi vil få billig a-kraftstrøm via den nordiske energibørs," siger energiordfører Villum Christensen og fortsætter:

"Det er jo tankevækkende, fordi modsvaret her er kravet om endnu mere tilskud til vindmøller, hvis ikke VE-energien skal udkonkurreres af a-kraft. Vi glæder os til at se hvad klimakommissionen vil barsle med til efteråret, fordi vi tror ikke på, at man kan udfase alt kul, olie og gas alene ved at satse på sol, vind og biomasse," siger Villum Christensen.

Derfor mener han, at det værste skal findes i, at fortalerne for kernekraft stadig har det svært i Danmark:

"Det værste er omvendt, at vindmøllerne fortsat betragtes som vor tids "nye babysæler", hvor enhver kritisk overvejelse omkring økonomi og driftsikkerhed affejes med henvisning til, at vi skal være glade for, at vi i sin tid satsede på det "danske vindeventyr". Vi synes jo ikke, det er særlig glamourøst, at vi i Danmark ligger i den absolutte top, både når det handler om energipriser og CO2-udledning," siger Villum Christensen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Dalgaard

Fhv. MF (DF) og byrådsmedlem, Syddjurs
datanom (1983), pladesmed (1964)

Jakob Axel Nielsen

Direktør, Cryos International, fhv. minister (K) & MF
cand.jur. (Aarhus Uni. 1994)

Anne Grete Holmsgaard

Fhv. MF (SF), fhv. direktør, DTU og BioRefining Alliance
studier i historie og samfundsfag (Roskilde Uni.)

0:000:00