Etisk Råd får ny formand

ETISK RÅD: Det bliver overlæge Anne-Marie Axø Gerdes, der overtager formandsposten i Det Etiske Råd. En af hendes første opgaver bliver at etablere rådet i Kolding.

Anne-Marie Axø Gerdes overtager formandsposten fra Gorm Greisen.
Anne-Marie Axø Gerdes overtager formandsposten fra Gorm Greisen.Foto: Pressefoto
Marie Schønning Jensen

Etisk Råd står over for et formandsskifte.

Fra midten af februar er det Anne-Marie Axø Gerdes, der kan sætte sig i formandsstolen, efter Gorm Greisens formandsperiode udløber, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Anne-Marie Axø Gerdes tiltræder, samtidig med at Det Etiske Råd flytter fra København til Kolding som led i regeringens statslige udflytninger. Det opfatter den nye formand som en anledning til at tænke i nye baner.

"Flytningen af rådet til Kolding i foråret vil medføre en større udskiftning i sekretariatet, og rådets arbejdsform vil tage hensyn til dette. Det vil også give nye muligheder for at inddrage andre samarbejdsrelationer og måske nye arbejdsmåder omkring aktuelle emner," lyder det fra Anne-Marie Axø Gerdes i pressemeddelelse.

Etik og genetik
Den nye rådsformand har en ph.d. i medicinsk genetik, og hun interesserer sig derfor særligt for de etiske spørgsmål omkring genetiske data.

Genetiske data bliver blandt andet brugt til at udvikle personlig medicin, ligesom personer også kan få undersøgt deres gener og dermed få et praj om fremtidige sygdomme. 

Her opstår der ifølge Anne-Marie Axø Gerdes flere etiske spørgsmål.

"Vi skal passe på, at vi ikke ender som bekymrede risikoindivider, der fokuserer alt for meget på sygdomsrisici og de negative sider af livet. Vi skal som samfund støtte op om borgernes ønske om at tage ansvar for egen sundhed, men samtidig også kunne stille krav til kvaliteten og formålet," lyder det fra Det Etiske Råds kommende formand.

Anne-Marie Axø Gerdes er professor, klinikchef og overlæge på Rigshospitalet. Hendes formandsperiode begynder 15. februar 2019. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00