EU's Ombudsmand: Whistleblowere skal beskyttes bedre

KRITIK: I mere end et år har det været et krav, at EU-institutioner skal indføre regler for at beskytte whistleblowere. Alligevel har kun to ud af ni undersøgte institutioner gjort det.

EU's Ombudsmand, Emily O'Reilly.
EU's Ombudsmand, Emily O'Reilly.Foto: www.ombudsman.europa.eu
Kasper KaasgaardCecilie Gormsen

BRUXELLES: EU's Ombudsmand, Emily O'Reilly, er skuffet.

Hun har undersøgt, hvor mange EU-institutioner der har indført lovgivning om beskyttelse af ansatte, som sladrer om magtmisbrug og andre ulovligheder - såkaldte whistleblowere.

Resultatet er nedslående. Ni EU-institutioner er blevet undersøgt, men bare to institutioner har indført tilstrækkelig med lovgivning.

Siden 1. januar 2014 har EU's institutioner været forpligtet til at lave regler, der sikrer, at whistleblowere bliver beskyttet, og at deres oplysninger bliver grundigt undersøgt. Indtil videre er det dog kun EU-Kommissionen og EU's Revisionsret, der har gjort nok til at gøre Ombudsmanden tilfreds.

”Offentligheden har krav på at vide, at EU's institutioner hilser whistleblowere velkommen og beskytter dem mod repressalier for at sikre, at alvorlig ureglementeret opførsel og ulovligheder kommer frem i lyset,” skriver Emily O'Reilly i en pressemeddelelse.

Syv institutioner får henvendelse
Der er ikke nogen dato for, hvornår reglerne skulle være trådt i kraft, men det burde være sket hurtigst muligt, fremgår det af undersøgelsen.

De institutioner, der ikke i tilstrækkelig grad har indført nye regler, er Europa-Parlamentet, Ministerrådet, EU-Domstolen, Den Fælles Udenrigstjeneste, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt EU's Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ombudsmanden har lavet undersøgelsen på eget initiativ og vil nu rette henvendelse til de resterende syv institutioner med en opfordring om at få reglerne på plads.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00