Debat

Forsker: Hvorfor taler vi ikke om balancen i den aktuelle debat om arbejdsmarked?

De modsatrettede hyldester til henholdsvis arbejde og lediggang er en anelse for ubalancerede. Der må vises flere veje til et godt-nok-liv med arbejde og kærlighed. Her er opskriften på det gode, moderne arbejdsliv, skriver Claus Holm.

I dag fordres børn og unge relativt tidligt at tage stilling til, hvad de vil være, når de "bliver store", men dette valg er i vore dage ikke nær så livsdefinerende for livsbanen, som det fremstår, skriver Claus Holm.
I dag fordres børn og unge relativt tidligt at tage stilling til, hvad de vil være, når de "bliver store", men dette valg er i vore dage ikke nær så livsdefinerende for livsbanen, som det fremstår, skriver Claus Holm.Foto: AU
Claus Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Konklusionen først: Leg, kærlighed og arbejde er grundkomponenter i det moderne, gode liv. Mennesket arbejder nemlig ikke kun for at realisere sig selv, men også for kærlighed til nogen eller noget.

Det vidste den kendte russiske forfatter Leo Tolstoj, som derfor opfordrede sine læsere til at arbejde for den, man elsker, og til at elske sit arbejde. Det var hans opskrift på et godt liv, og den er hermed givet videre.

Men nu er det ikke alle, der læser Tolstoj, og i hvert fald må vi konstatere, at få – måske for få – synes at følge hans velmente opfordring. Målt på arbejdstid synes mange af os mest at leve for at arbejde og realisere os selv, og arbejdet er dermed blevet et primært livsbehov for det moderne menneske. Også selv om vi forbeholder os retten til at efterlyse mere fritid.

Arbejde og lediggang

Det er et interessant paradoks. På de sociale medier snakkes løs om progressive typer, som eksperimenterer med at stå af hamsterhjulet og flytte til Ærø, om arbejdsgivere, som eksperimenterer med en fire-dages arbejdsuge, og her i Altinget har den kendte fortaler for stoisk lediggang Svend Brinkmann kritiseret indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad for at være en tand for optaget af arbejdsomhed.

Vi lever i en vidensøkonomi, og en digitaliseret en af slagsen, som er afhængig af medarbejdernes evne til at omstille sig og bringe deres personlige kompetencer i spil i nye kontekster.

Claus Holm
Leder, DPU

Sidstnævnte argumenterer jo i sin bog 'Arbejdets land' for, at arbejde er og bør være det primære livs- og samfundsbehov, for det udgør fundamentet for vores velfærdsstat.

Men Tolstoj og andre med ham kunne nok sidde tilbage med en følelse af, at de modsatrettede hyldester til henholdsvis arbejde og lediggang er en anelse for ubalancerede, og at der må vises flere veje til et godt-nok-liv med arbejde og kærlighed.

Det med at blive god (nok) til at klare sig i livet er det, man traditionelt har kaldt "livsduelig", og det er blevet så meget mere vigtigt, når man bebor et vestligt samfund, der er præget af eksempelvis digital foranderlighed.

For forandring er blevet vores vilkår. De mere gråsprængte af os har på egen krop mærket overgangen. Vi husker resterne af 1970'ernes industrisamfund, hvor produktionen som hovedregel var standardiseret og uafhængigt af personen, og hvor en uddannelse stadig rakte langt, hvis ikke til resten af arbejdslivet. Sådan er det ikke længere.

Vi lever nu i en vidensøkonomi, og en digitaliseret en af slagsen, som er afhængig af medarbejdernes evne til at omstille sig og bringe deres personlige kompetencer i spil i nye kontekster.

Livsfaser og balancer

Denne overgang har vi især mærket i uddannelsessystemet, hvor vi bevæger os fra autoriserede pensumlister og kanonisk faglighed til i langt højere grad at lære elever og studerende kreativitet, innovation og omstillingsparathed. Livsduelighed gennem historiske lange liv præget af forandringer,

De to engelske uddannelsesforskere Tom Schuller og David Watson har skrevet en ambitiøs grundbog om konsekvenserne: 'Learning Through Life. Inquiry into the Future for Lifelong Learning'.

Læs også

Her giver de bud på balancen mellem at være lærende arbejdskraft og menneske i en nær fremtid, hvor mange vil leve meget længere – ofte omkring 100 år – og derfor være på arbejdsmarkedet i mange flere år, end tilfældet er i dag. Det vil efter deres opfattelse indebære et behov for et arbejds- og uddannelsesliv i flere faser:

I den første livsfase fra 0 til 25 år leger og lærer man for at lægge et solidt fundament for et lærende liv i arbejde og forhåbentlig også kærlighed.

I den næste fase er det rush hour, for fra midten af 20'erne stifter mange hjem og familie og får børn og arbejder solen sort for at få det hele til at hænge sammen.

Den tredje fase fra 50 år indbyder traditionelt til at geare lidt ned, men for fremtidige generationer vil der stadig være 25 gode arbejdsår tilbage, inden man kan tage en slapper og døden indtræffer.

Det lyder måske lidt strabadserende, men bare rolig: Schuller og Watsons grundbog foreskriver, at vi i fremtiden vil få flere muligheder for at veksle mellem uddannelse og arbejde, og vi skal bedre kunne skrue op og ned for arbejdsintensitet og -indhold.

Det handler hverken om at forherlige lediggang eller arbejdet som sådan, men om forskellige balancer – vi kan kalde det leg, kærlighed og arbejde på tværs af livsfaser.

Fremtidens skole

Men er det ikke ren fantasi med en grundlæggende omkalfatring af samfundet?

Den klassiske kollision mellem arbejde og fritid, mellem en Dybvad og en Brinkmann, som fortsat trækkes af stald i den aktuelle debat, er næppe vejen frem.

Claus Holm
Leder, DPU

Ikke ifølge regeringens egen Reformkommission, som for eksempel konstaterer, at "livslang læring og løbende opkvalificering er en nødvendighed for hele arbejdsstyrken. Hertil kommer, at en stigende pensionsalder gør, at de fleste danskere skal være flere år på arbejdsmarkedet, hvilket forstærker behovet for at kunne tilpasse sig skiftende jobindhold og skiftende jobønsker undervejs."

I dag fordres børn og unge relativt tidligt at tage stilling til, hvad de vil være, når de "bliver store", men dette valg er i vore dage ikke nær så livsdefinerende for livsbanen, som det fremstår.

Vi burde derfor give eleverne, og deres lærere og undervisere, lidt mere "disponibel tid" i skole- og uddannelsessystemet. En tid, som ikke nødvendigvis styres af givne læringsmål, og som de smukke unge mennesker kan bruge til at lege, eksperimentere og realisere det, de aktuelt synes er relevant og lærerigt.

En 12-års enhedsskole, der binder grundskole og ungdomsuddannelserne bedre sammen og giver de unge bedre muligheder og mere tid til at orientere sig i de uendelig mange flere uddannelsesveje end deres forældre blev til del. En sådan tid vil være godt givet ud, den vil gøre dem rigere på erfaringer og muligheder, som de får brug for senere i livet.

Konklusionen bliver dermed først som sidst, at den klassiske kollision mellem arbejde og fritid, mellem en Dybvad og en Brinkmann, som fortsat trækkes af stald i den aktuelle debat, næppe er vejen frem.

I hvert fald var Tolstojs opskrift på det gode liv med leg, kærlighed og arbejde nok ikke så ringe endda.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Holm

Lektor, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. i statskundskab og filosofi (Københavns Uni. 1995), Ph.d.

Svend Brinkmann

Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, forfatter
ph.d. (Aarhus Uni. 2006), cand.psych. (Aarhus Uni. 2002)

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

0:000:00