Forskningsminister i samråd om habilitet og selvplagiat

SAMRÅD: Det er Praksisudvalget og ikke UVVU, der behandler Esben Lunde Larsens sag om plagiat. Derfor kan han ikke kaldes inhabil, forklarer forskningsministeren selv.

Martin Lorentsen

Forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) skulle tirsdag på et samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget forklare, hvordan han vil forholde sig til at udpege medlemmer til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelig (UVVU), når hans egen sag om plagiat i en ph.d.-afhandling muligvis skal behandles af UVVU.

Det store spørgsmål til samrådet var, hvorvidt forskningsministeren vil erklære sig inhabil eller ej som følge af sagen om plagiat i hans ph.d.-afhandling om Grundtvigs frihedssyn.

Christian Rabjerg Madsen (S) ville eksempelvis vide, hvordan Esben Lunde Larsen var rådgivet i forbindelse med at erklære sig inhabil.

”Er ministeren blevet rådgivet enten af egne ministerielle embedsmænd i forhold til at erklære sig inhabil, eller har der været en rådgivning fra statsministeriets side i forhold til at erklære sig inhabil i sagen?” spurgte Christian Rabjerg Madsen.

Forskningsministeren afviste at have erklæret sig inhabil, da sagen ikke kører i UVVU, hvor han som minister har indflydelse. Det Teologiske Fakultet undersøgte ellers Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling efter opfordring af ministeren selv, og de konkluderede, at der var tale om plagiat.

De kunne herefter vælge at afslutte sagen eller sende den videre til UVVU eller Praksisudvalget, som behandler sager om god videnskabelig praksis.

Det Teologiske Fakultet valgte at sende sagen videre til Praksisudvalget på Københavns Universitet, da UVVU tager sig af mere alvorlige sager om videnskabelig uredelighed. Sagen kører derfor nu hos Praksisudvalget, og da ministeren ikke beskæftiger sig med Praksisudvalget, kan han ikke erklære sig inhabil, forklarede han.

”Der kan ikke være spørgsmål om inhabilitet hos mig, mens sagen kører i Praksisudvalget, fordi praksisudvalget har jeg ikke noget med at gøre som minister. Men jeg har noget at gøre med UVVU.”

”Hvis min ph.d.-afhandling fortsat behandles i Praksisudvalget på Københavns Universitet, eller hvis der er anmeldt en sag om min ph.d.-afhandling til UVVU, når medlemmerne skal udpeges, så vil jeg anmode statsministeren om at overføre ansvaret for udpegning af medlemmer til UVVU til en anden minister,” lød det fra Esben Lunde Larsen.

Forskningsministeren gjorde det samtidig klart, at han som minister kan være inhabil i relation til udpegning af medlemmer til UVVU.

 

Forskningsministeren kendte intet til selvplagiat
Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet hyrede i forbindelse med undersøgelsen af forskningsministerens ph.d.-afhandling det svenske firma Urkund, der efter en digital analyse af afhandlingen fandt fem eksempler på selvplagiat.

Ida Auken (R) udtrykte bekymring for, at Det Teologiske Fakultet ganske tydeligt konkluderede, at forskningsministerens ph.d.-afhandling indeholdt plagiat og selvplagiat.

”Det er da bekymrende, at Det Teologiske Fakultet kan skrive så tydeligt, at der er tale om plagiat og selvplagiat på et område, hvor man selv har ansvaret og skal have et godt forhold til institutionerne,” sagde Ida Auken.

Selvplagiat var dog ikke noget begreb, som forskningsministeren vidste eksisterede, før sagen kom frem.

”Nu har jeg set en oversigt fra Københavns Universitet. Jeg var for eksempel slet ikke bekendt med, at der var noget, der hed selvplagiat. Det var jeg slet ikke klar over. Det er derfor, at praksisudvalget skal afgøre, hvad der er god videnskabelig praksis,” lød det fra Esben Lunde Larsen, der understregede, at han som videnskabsmand var ærgerlig over fejlen.

Det er nu op til Praksisudvalget ved Københavns Universitet at afgøre, om plagiat og selvplagiat i forskningsministerens ph.d.-afhandling er brud på god videnskabelig praksis.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Esben Lunde Larsen

Fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V), studerende
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Ida Auken

MF (S), fhv. miljøminister (SF)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00