Kronik

Franciska Rosenkilde: Efter ti år med Alternativet er behovet for politisk forandring fortsat enormt

Det bæredygtige samfund kan lade sig gøre, men det kræver politisk vilje. Det stiller krav til os som politikere, at vi tør gøre op med forstokkede ideologier og en forældet værktøjskasse, skriver Franciska Rosenkilde i anledning af Alternativets ti års fødselsdag.  
 

Alternativet har de seneste ti år vist, at vi hører til. Vi har sat vores præg – ikke bare på politikken ført i Folketinget, men også de andre partiers politik, skriver Franciska Rosenkilde.
Alternativet har de seneste ti år vist, at vi hører til. Vi har sat vores præg – ikke bare på politikken ført i Folketinget, men også de andre partiers politik, skriver Franciska Rosenkilde.Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix
Franciska Rosenkilde
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alternativet havde eksisteret i under et år, da jeg tog mit første skridt ind i politik.

Jeg står i køkkenet hos cateringfirmaet Picnickurven, hvor jeg arbejder, iført min kokkeuniform og forbereder dagens frokostbestillinger. Imens kører P3 som lydtapet. I en radioavis hører jeg pludselig om det her nye politiske parti, der insisterer på at tale om klimaforandringer og klimakrise.

Det inspirerer mig og taler ind i den frustration, som opstår, når jeg ser, hvordan de indsigter, jeg gør mig på mit studie, ikke bliver fulgt op af politisk handling. Ved siden af mit arbejde som kok studerer jeg nemlig en kandidatgrad i geografi på Københavns Universitet med fokus på sammenhængen mellem vores globale fødevaresystemer og klimaforandringer.

Den inspiration tager ved mig, og en aften beslutter jeg mig for at trodse regnen, der pisker ned over København. For Alternativet holder møde på Bremen Teater. Og jeg er nysgerrig.

Jeg møder et parti, der med humor og empati som virkemidler italesætter klimaforandringerne som en krise.

Den aften meldte jeg mig ind i Alternativet. Siden da vokser mit engagement stødt, og inden der er gået et halvt år, er jeg kandidat til folketingsvalget i 2015.

I 2018 blev jeg valgt til Borgerrepræsentationen i København. Senere samme år blev jeg udpeget som kultur- og fritidsborgmester. I 2021 blev jeg politisk leder for partiet og i 2022 valgt til Folketinget. Tiden er fløjet afsted.

Tiårs fødselsdag

Mandag 27. november 2023 er Alternativets tiårs fødselsdag. For ti år siden blev projektet født. Født ud af en analyse, der tog livtag med de grundlæggende ubalancer i vores verden.

Der er endnu ikke et land i verden, som har bevist, at vi kan fortsætte med at have økonomisk vækst på en bæredygtig måde.

Franciska Rosenkilde
Politisk leder, Alternativet

Det kan godt være, at pengene i vid udstrækning passer, når vi kigger i det økonomiske regnskab. Men naturen er i underskud. Miljøet er forurenet. Og klimaet under hastig forandring til det værre. Den sociale balance er ligeledes i uorden. Alt for mange danskere er stressede. Alt for mange unge mennesker kæmper med mentale problemer. 

Det projekt, som blev født for ti år siden, var et ideologisk nybrud. Efter et århundrede, hvor de gamle ideologier havde defineret dansk politik, blev Alternativet født som et, ja, alternativ.

Et frisat politisk projekt, hvor værdier og videnskab er i centrum frem for ideologi.

Socialismen, liberalismen og konservatismen opstod som svar på nogle helt andre spørgsmål, end dem, verden stiller os i dag. Vi kan stadig lære meget af at studere de klassiske ideologier. Men jeg oplever, at de problemer, vi har i verden i dag, ikke altid giver mening i den "gamle ramme".

Fælles for de gamle ideologier er, at de er opstået i en tid, hvor vækst var vejen. Naturressourcerne var tilsyneladende uendelige kilder til mere velstand. De svar, de gamle ideologier giver, handler i høj grad om fordelingen af denne evige velstand. Men de kriser, vi oplever lige nu, fortæller os entydigt, at vi er nået til grænsen for, hvor meget vi kan forbruge og vækste.

Kriserne, vi oplever i disse år, er så store, at vi er nødt til at sprænge den ramme, som ideologierne udgør.

Vores moderne samfund er grundlagt på et destruktivt forhold til naturen. Det ved vi nu. De sidste 150 års afbrænding af fossile brændsler, et enøjet fokus på økonomisk vækst og en idé om, at naturen bare er noget, der kan udnyttes til ubegrænset profit. Det er alt sammen aspekter, som er skyld i de store kriser, vi står i nu.

Væk fra vækstfokus

I de kommende årtier vil menneskehedens udvikling afhænge af vores evne til at forstå og anerkende de grundlæggende principper for økologiske processer og gensidig afhængighed mellem klodens arter. Os selv inklusiv.

Ingen tvivl om, at vi i Danmark gennem tiden har sikret en økonomisk vækst, som vi har brugt til at bygge et velfærdssamfund. Det har trukket en masse mennesker ud af fattigdom og sikret mange gode liv. Det har skabt langt større lighed på mange parametre.

Sådan er det bare ikke længere. Vi ser nu den største ulighed i over 35 år. Mistrivsel og stress er stødt stigende i vores samfund både blandt børn, unge og voksne.

Læs også

Vi kan konkludere, at vores væksteventyr har haft nogle enorme konsekvenser: Udpinte naturressourcer og udpinte menneskelige ressourcer.

Og nu skal vi videre. Videre fra et egocentrisk fokus og indfinde os i et økocentrisk fokus på vores liv og vores klode. Vi skal ikke længere kun tage fra klodens ressourcer – vi skal også give tilbage. Vi skal ikke længere høste uden samtidig at plante nyt.

Tro ikke, at Alternativet taler for stilstand. Nej, den cirkulære bevægelse, vi taler om og ind i, er dynamisk. Den handler om, at vi skal bruge og genbruge vores ressourcer i ét stort kredsløb – og vi skal gøre det med større omtanke, end vi gør i dag.

Det betyder ikke, at vi skal væk fra velfærd, gode liv eller lighed. Men vi skal udvide vores omsorgsbegreb, så det inkluderer naturen. Vi skal videre fra, at regningen evindeligt og altid ender med at skulle betales med naturens ressourcer eller på bekostningen af de svageste.

Velfærdssamfundet var en god idé. Det skabte et af verdens lykkeligste samfund  men det samfund er i dag udhulet. Af effektiviseringer, konkurrence og iver efter vækst.

Det kræver politisk vilje, men det bæredygtige samfund kan lade sig gøre. Der er håb. Men det stiller krav til os som politikere om, at vi tør gøre op med forstokkede ideologier og en forældet værktøjskasse.

Stop dødsspiralen

Hvis vi skal realisere et bæredygtigt samfund, kræver det, at vi etablerer en ny økonomisk tænkning. Det kræver, at vi tør diskutere dilemmaet i økonomisk vækst. For der er endnu ikke et land i verden, som har bevist, at vi kan fortsætte med at have økonomisk vækst på en bæredygtig måde.

Alternativet blev dannet for ti år siden for at tale ind et akut behov for forandring. Behovet er der stadig. Derfor har Alternativet slået rødder i det politiske Danmark.

Franciska Rosenkilde
Politisk leder, Alternativet

Det letteste er selvfølgelig altid at lade stå til. Blot at fortsætte med at gøre, som vi plejer.

Men spørgsmålet er om, vi kan fortsætte af den dødsspiral med økosystemkollaps og menneskelig mistrivsel. Det ønsker jeg ikke. For jeg tror på, at vi i stedet kan skabe meningsfulde og gode bæredygtige liv.

Alternativet blev dannet for ti år siden for at tale ind et akut behov for forandring. Behovet er der stadig.

Derfor har Alternativet slået rødder i det politiske Danmark. Vi har de seneste ti år vist, at vi hører til. Vi har sat vores præg – ikke bare på politikken ført i Folketinget, men også de andre partiers politik.

Vi satte barren, da klimaloven blev vedtaget. Vi fik indført Borgerforslag. Vi har formået at løfte debatten om hamsterhjulet, arbejdslivet og 30 timers arbejdsuge, som ræsonnerer i enormt mange danskere.

Men det er kun den spæde begyndelse. Det er det nødt til at være. For vi har så enormt behov for forandring i det her samfund, i den her verden. Og vi har i Danmark også et ansvar for at gå forrest på internationalt plan. Vi er så rige og ressourcestærke som samfund, at hvis ikke vi skulle tage et kollektivt ansvar, hvem skulle så?

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Franciska Rosenkilde

MF, politisk leder (ALT)
cand.scient.geo. (Københavns Uni. 2015), BA i Sundhed og Ernæring (Metropol Suhrs, 2010)

0:000:00