Om  
Jonas Keiding Lindholm
Lars Svenning Andersen

Generalsekretær i Red Barnet fratræder på grund af uforenelig ledelsesstil

Jonas Keiding Lindholm er fratrådt stillingen som generalsekretær i Red Barnet. 

Jesper Ravnborg

Red Barnet har vedtaget en ny strategi for de kommende tre år, der, ifølge bestyrelsen, ikke længere er forenelig med den nu forhenværende generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm. 

Det fremgår i en pressemeddelelse, at Jonas Keiding Lindholms "personlige ledelsesstil ikke længere matcher de værdier, som Red Barnet ønsker at stå for." 

Det er dog usagt, hvad der præcist ligger bag formuleringen den "personlige ledelsesstil".

Formand for Red Barnet, Lars Svenning Andersen, siger: 

"Jonas Keiding Lindholm har været en driftig generalsekretær for Red Barnet. Derfor er det med beklagelse, at vores veje nu må skilles, men en enig bestyrelse vurderer, at det er den bedste løsning, hvis vi skal sikre en fortsat styrkelse af Red Barnet som organisation."

Selv udtaler den fratrådte generalsekretær i pressemeddelelsen, at han er glad for de resultater, som han har skabt i organisationen. 

"Jeg har været i Red Barnet i 14 år, de seneste tre et halvt år som generalsekretær. Jeg er stolt af de mange resultater, som er skabt i Red Barnet i min tid, og alle de mærkbare forandringer i børns liv, som organisationens fantastiske medarbejdere og frivillige har stået bag." 

Thomas Reidar Andersen (CFO) konstitueres som generalsekretær for Red Barnet, indtil bestyrelsen har ansat en ny generalsekretær. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jonas Keiding Lindholm

Impact-director, Tænketanken Mandag Morgen & Altinget Arena, formand for Ombold, formand for DBU's etiske komité
mag.scient.soc. (Lund Uni. 1997)

Lars Svenning Andersen

Advokat (H), konsulent og fhv. partner 1980-2015 i Bech-Bruun, i bestyrelsen for Dansk Skolebridge, fhv. formand for Danske Advokater 2008-15 og Red Barnet 2013-22
Cand.jur. (Aarhus Uni. 1976), ph.d. (Aarhus Uni. 1994)

0:000:00