Hans Gammeltoft-Hansen varsler sin afgang

OMBUDSMAND: Hans Gammeltoft-Hansen har skrevet til Folketinget, at han gerne vil holde op som ombudsmand med udgangen af januar 2012.
Foto: ombudsmanden.dk
Fakta
Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl.

En typisk fejl kan være, at en kommune eller anden myndighed har været for længe om at svare på et brev eller har truffet en forkert afgørelse.

Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler.

Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden give besked senest 6 måneder, før han ønsker at fratræde; Gammeltoft-Hansen har sendt sit brev, inden Folketinget går på sommerferie.

I brevet skriver Gammeltoft-Hansen, at han i længere tid har haft for øje at januar 2012 vil være et passende tidspunkt for ham at slutte, hvis det ikke ved Folketingets beslutning eller af andre årsager var sket forinden.

Omkring dette tidspunkt fylder han 68 år og har varetaget hvervet som ombudsmand i 25 år.

Efter det kommende valg skal det nyvalgte Folketing vælge en ny ombudsmand.

Gammeltoft-Hansen skriver, at hvis det ønskes, varetager han gerne embedet i månederne efter folketingsvalget frem til udgangen af januar med henblik på at afrunde nogle opgaver ved embedet.

Hans Gammeltoft-Hansen blev valgt som Folketingets Ombudsmand i november 1986 og tiltrådte 1. januar 1987. Siden da har otte nyvalgte folketing genvalgt ham.

Dokumentation

Ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen
 
Født 21. februar 1944 i København

 • 1962 - student fra Sankt Annæ Gymnasium.
 • 1970 - cand. jur. fra Københavns Universitet.
 • 1970-1971 - sekretær ved Rigsadvokaturen.
 • 1971-1974 - studieophold i Freiburg, Vesttyskland, og Cambridge, England.
 • 1972-1974 - adjunkt i procesret, Københavns Universitet.
 • 1973 - lic.jur., Københavns Universitet.
 • 1974-1977 - lektor, Københavns Universitet.
 • 1976 - dr. jur., Københavns Universitet.
 • 1977 - professor i retsvidenskab, Københavns Universitet.
 • 1987 - Folketingets ombudsmand.
Hans Gammeltoft-Hansen har desuden i årenes løb været medlem af og formand for en række organer samt råd, nævn og udvalg, herunder:
 • 1973-1983 - Medlem af de styrende organer ved Københavns Universitet.
 • 1977-1980 - Dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.
 • 1977-1984 - Formand for Dansk Flygtningehjælp.
 • 1983-1986 - Formand for Statens Musikråd.
 • 1984-2010 - Formand for Juridisk Forening.
 • 1996-2000 - Vicepræsident for International Ombudsman Institute.
 • 2002-2009 - Formand for Offentlighedskommissionen.
Indtil 1987, hvor han blev valgt til ombudsmand, tillige medlem af flere nævn, herunder Retsplejerådet, Strafferetsplejeudvalget, Kultureksportudvalget, formand for Selskab for Kirkeret.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Gammeltoft-Hansen

Fhv. ombudsmand, Folketinget, fhv. formand for Dansk Flygtningehjælp, professor emeritus, Københavns Universitet
cand.jur. (Københavns Uni. 1970), lic.jur. (1973), dr.jur. (1976)

0:000:00