Henrik Dahl: Venstrefascismens anatomi

KOMMENTAR: Når den yderste venstrefløj stiller forslag, der griber dybt ind i den enkelte borgers ret til at forvalte sin tilværelse, rejser det spørgsmålet: Hvis man går lige så langt ud ad venstreaksen, som fascismen ligger på højreaksen, finder man så spor af en venstrefascisme, funderer Henrik Dahl.

Fascisme er en kollektivistisk ideologi, der blandt andet er kendetegnet ved, at statens interesser går forud for borgeres og virksomheders, og ved at de negative frihedsrettigheder (altså de rettigheder, der beskytter borgeren imod noget) enten er indskrænket eller helt fjernet.

Det er normalt at anbringe fascisme langt til højre i det politiske spektrum. Men når den yderste venstrefløj melder sig med forslag om at afskaffe den private ejendomsret; med forslag om kollektive rettigheder eller med forslag, der griber dybt ind i den enkelte borgers ret til at forvalte sin tilværelse, rejser det spørgsmålet: Hvis man går lige så langt ud ad venstreaksen, som fascismen ligger på højreaksen, kan man så dér finde tegn på og spor af en venstrefascisme?

Det vil jeg gerne undersøge med denne artikel.

Såvel højre- som venstrefascisme behøver et brændstof i form af retfærdig harme. Om denne harme i virkeligheden kan siges at være retfærdig eller ej, betyder i denne forbindelse ikke noget. Retfærdig harme skal frem for alt opfattes som retfærdiggørende harme.

En retfærdiggørende harme, der i mine øjne har potentialet til at drive en venstrefascisme, er den venstrepopulistiske harme over ”de rige”.

Umiddelbart er det svært at forestille sig, at der i Danmark kunne opstå en retfærdig(gørende) harme over ”de rige”. For der findes ikke særlig mange rige, vores skattesystem er i højeste grad progressivt, og der er stort set ingen, der lider alvorlige, materielle afsavn.

Hvad der er sandt eller falsk i gammeldags forstand, betyder imidlertid mindre i politik. Det afgørende er den sociale konstruktion af virkeligheden. Eller med andre ord: Hvad der føles sandt.

Og hvis man ser på, hvad venstrefløjen føler er sandt, er der grobund for stor harme.

På venstrefløjen føler man det sandt, at der gennem en lang årrække er blevet skåret ned i den offentlige sektor (selvom det offentlige forbrug til stadighed vokser). Man føler det ligeledes sandt, at de offentligt ansatte er dårligt aflønnede (skønt en skolelærer i gennemsnit tjener omkring en halv million kroner om året, og en sygeplejerske ikke meget mindre). Og så føler man det sandt, at danske overførselsindkomster er skrabede (skønt de er blandt de højeste i OECD).

Al denne socialt konstruerede elendighed skyldes ifølge venstrefløjen, at ”de rige” eller ”de allerrigeste” rager til sig.

Ganske vist er vores skattesystem – som allerede nævnt – overordentlig progressivt, således at den ene procent af danskerne, der tjener mest, betaler omkring ti procent af skatterne.

Og ganske vist har Danmark gennem en årrække været OECD-mester i høje skatter. Det indgår ikke i den sociale konstruktion af ”de rige”. Derfor kan venstrefløjen vedvarende opretholde den sociale konstruktion, at den offentlige sektor i Danmark er underfinansieret – fordi de rige har så travlt med at rage til sig og ikke vil dele deres velstand med andre.

Uden fjendebilleder, ingen fascisme. Men fjendebilleder er der masser af på venstrefløjen; ikke mindst i den venstrepopulistiske del. Foreløbigt kan man derfor konkludere, at i det mindste én af de helt afgørende forudsætninger for udviklingen af en venstrefascisme er til stede: Følelsen af retfærdig(gjort) harme over en veldefineret befolkningsgruppe, der anses for at være skyld i store, sociale uretfærdigheder.

Men ét er, om de socialpsykologiske forudsætninger for venstrefascisme er til stede i Danmark (og det er de). Noget andet er: Hvad kunne være venstrefascismens politiske program?

Uden at foregive, at det følgende er en udtømmende liste over temaer, der kunne indgå i et venstrefascistisk partiprogram, kan jeg i hvert fald forestille mig følgende:

Forestillingen om en nært forestående klimaapokalypse muliggør med sikkerhed et krav om, at staten skal gribe dybt ind samfundsøkonomien – for eksempel med et forbud imod økonomisk vækst, hvad der nødvendigvis vil indebære omfattende statskontrol og planøkonomi.

Ligeledes muliggør forestillingen om klimaapokalypsen et krav om, at staten skal gribe dybt ind i den personlige sfære og forbyde eller begrænse en række forbrugsvalg. Spisning af kød, ”overflødige” flyrejser (hvad nok først og fremmest er lig med andres flyrejser) og ”overflødig” bilkørsel (som formentlig defineres på samme måde) kan nævnes som eksempler.

Forestillingen om krænkelser funderet i identitetspolitik er et andet område, der muliggør venstrefascisme – som det allerede er set mange gange ved amerikanske universiteter.

Af hensyn til beskyttelsen imod identitetspolitisk krænkelse søges ytringsfriheden indskrænket. Det siges sjældent direkte. I stedet opfinder man eufemistiske begreber for mindre ytringsfrihed som for eksempel ”hate speech” eller ”islamofobi”. Hvad der imidlertid ikke ændrer på, at identitetspolitisk krænkelse typisk er en venstrefascistisk løftestang for begrænsninger af ytringsfriheden.

Et andet sted, hvor identitetspolitikken kan udgøre en løftestang for venstrefascisme, er i kravet om kollektive rettigheder.

Kollektive rettigheder var ganske almindelige under den feudale styreform, hvis sidste rester i Danmark blev afskaffet med nedlæggelsen af Landstinget i 1953. Et eksempel kan være de rådgivende stænderforsamlinger, der eksisterede fra 1834 til 1848. Her var adelen, borgerskabet og gårdmændene tildelt en kollektiv ret til et bestemt antal pladser (der i parentes bemærket på ingen måde svarede til deres andel af befolkningen).

I dag kæmper det identitetspolitiske venstre i Danmark for kollektive rettigheder til eksempelvis kvinder, ligesom det undertiden støtter krav om kollektive rettigheder fremført fra islamistisk side.

I USA, hvor identitetspolitikken er mere veludviklet, kæmper det identitetspolitiske venstre desuden for kollektive rettigheder til for eksempel etniske minoriteter.

Kollektive rettigheder (at kvinder skal besætte et bestemt antal stillinger på universitetet) kan kun tildeles derved, at individuelle rettigheder (kvalificerede mænds ret til at blive ansat efter ordinære, meritokratiske principper) fratages andre. Derfor må ethvert liberalt sindet menneske naturligvis være lodret imod dem.

Endelig kan et venstrefascistisk, politisk program bestå i en afvikling af oplysningen. Denne afvikling er allerede godt i gang visse steder. Forestillingen om det, Habermas kaldte det bedre arguments ”tvangfri tvang”, angribes ud fra den forestilling, at idéer ikke sejrer, fordi de er logisk og empirisk overlegne, men fordi de er bakket op af magt.

Samtidig åbnes der for en accept af ad hominem-argumentet. Hvis tanker er ”hvide” eller ”maskuline”, kan de pludselig ikke anerkendes, selvom de er logisk og empirisk overlegne. Simpelthen fordi afsenderen har den forkerte etnicitet og/eller køn.

Man kan næppe kalde afviklingen af oplysningen eksklusivt venstrefascistisk. Den ville også tjene klassiske fascister og islam-fascister. Men afviklingen af oplysningen åbner for en politisering af logik, rationalitet, viden og videnskab, der uden tvivl er gavnlig i forhold til at gennemføre venstrefascistiske politikker og projekter, der ellers ville blive underkendt af sagkundskaben.

Med et brændende had til den fjende, der kaldes ”de rige”, vil en eventuel venstrefascisme kunne mobilisere på et program, der omfattede statskontrol med økonomien, statskontrol med borgernes forbrugsvalg, indskrænkelse af ytringsfriheden, indskrænkelse af individuelle rettigheder til fordel for kollektive og politisk kontrol med videnskaben.

Om der kan mobiliseres tilstrækkeligt mange mennesker til en fredelig magtovertagelse, er nok tvivlsomt.

Til gengæld kan en venstrefascistisk bevægelse uden problemer alliere sig med en anden type fascisme, nemlig islam-fascismen – også kendt som islamisme.

Islamister i Danmark er eksperter i (undskyld ordspillet) at iklæde sig identitetspolitiske gevandter, så den salafistiske kampuniform niqab for eksempel omdannes til at handle om ”tøjvalg” og ”frihed”.

At niqabben i de dele af verden, den stammer fra, handler om alt andet end frit valg og frihed, og at kvinder dér af samme årsag kæmper for at blive fri for den, bekymrer ikke den identitetspolitiske venstrefløj. Den synes at mene, at Danmark er et så enestående specielt land, at det, der gælder om salafismen alle andre steder, ikke gælder her.

En alliance med islamismen, som det blandt andet tematiseres i Michel Houellebecqs meget omtalte roman 'Underkastelse', vil naturligvis gøre venstrefascismen mere overlegen rent numerisk. Men om venstrefascismen i sidste instans vil overleve en sådan alliance, eller om islamisterne blot vil udnytte venstrefascisterne som nyttige idioter, er et åbent spørgsmål. Revolutionære alliancer har det med efter revolutionen at ende i kampe, der afgøres ved, at den stærkeste fraktion udrydder alle andre.

Alt dette er naturligvis spekulation, og derfor vil jeg ikke gå videre ad denne vej. Det kernespørgsmål, jeg har forsøgt at besvare, er, om der principielt kan opstå en venstrefascisme lige så langt ude ad venstreaksen, som højrefascismen ligger på højreaksen. Efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at venstrefascisme er en mulighed, der foreligger. Og derfor også et problem, der bør tages lige så alvorligt som klassisk højrefascisme.

-----------

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jarl Cordua: EL-angreb på regnemodeller kan hjælpe S ud af Corydons skygge Jarl Cordua: EL-angreb på regnemodeller kan hjælpe S ud af Corydons skygge Næste artikel Lisbeth Knudsen om fritstillede politikere og sololøb: Vi har kun set begyndelsen Lisbeth Knudsen om fritstillede politikere og sololøb: Vi har kun set begyndelsen
 • Anmeld

  Lillian Redam

  "Alt dette er naturligvis spekulation"

  "Alt dette er naturligvis spekulation" - skriver Dahl.
  Ja, man kan spekulere sig til meget. Man kunne i stedet også vælge at handle imod den facisme, der dagligt udspinder sig i vores verden og som Dahl selv er med til at udbrede. Man kunne for eksempel begynde at have tiltro til sine medmennesker i stedet for gang på gang at udbrede negative tanker og mistillid til vores medborgere.

 • Anmeld

  Tomas Dyrbye · Cand Merc

  Henrik Dahl udbreder ikke facisme

  Jeg mener ikke, at det er rimeligt at skrive, at Henrik Dahl selv er med til at udbrede facisme. Den påstand skal ikke stå imodsagt. I givet fald skulle Dahl gå ind for at statens interesser får forud for borgernes (ref definitionen først i artiklen), mens hans argumentation netop understøtter at borgernes rettigheder og interesser skal stå over statens. Jeg må bede om at synspunktet trækkes tilbage eller dokumenteres.

 • Anmeld

  A. Jakobsen · MA

  Hokus Pokus

  Nej Henrik Dahl man kan ikke trylle med ordets betydning. Fascisme blev oprindeligt skabt af Mussolini og er en bevægelse som er imod socialisme, kommunisme og marxisme.
  Du af alle burde vide bedre,

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det som øjne ser

  Der findes ikke særlig mange rige i Danmark i Danmark er udsagnet for hele politikerens tankespindet, men mon ikke at mennesker fra underdanmark ser det lidt anderledes end en politiker med sit på det tørre, og som ikke står tilbage fra at ville bestemme over andres tøjvalg på trods af sine idealer om det frie personlige valg. Hvis han ellers er i stand til at huske der.

 • Anmeld

  Bo Ulrick Madsen

  Henrik Dahls tankespind.....

  Den Offentlige sektor vokser. Det er korrekt Henrik Dahl. Men det skyldes at der kommer flere ældre der skal passes, flere syge der skal behandles, flere børn der skal passes. Det er ikke fordi den enkelte offentlige ansatte har fået bedre arbejdsvilkår.
  Tvungen brug af sikkkerhedssele, må ud fra din analyse være et eksempel på hvordan staten begrænser den personlige frihed...andre vil sige at det er åbenlyst for at redde flere liv, og dermed sund fornuft.
  Det samme kan siges om dine teorier omkring klimakrise. Godt at andre tager det mere alvorligt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Vestens samfund udvikler sig fra to yderpunkter:


  En fra Skandinavien og en fra Arabien(USA).

  I bølger skyller der en anarkistisk frihed ned fra nord, Skandinavien, og i andre bølger skyller der en bølge af lovreligion op fra syd, Arabien..

  Som i 30´erne skyller der i øjeblikket en lovreligionsbølge op fra syd, der dikterer samfundsliv, familieliv og adfærd ned i detaljer og den vil kulminere i ca år 2025 og havde også en mindre kulmination i 2011 med terrorlovgivningen og dens afledede effekter med den ultimative overvågning og mulighed for tankekontrol af det enkelte individ.


  Derfor er talen om venstre og højre i lovreligionsbølgens implementering i dansk lov og samfundsliv endnu en fortænkthed.

  AF Henrik Dahl, der i anden sammenhæng hylder statens voldsmonopol, som en afgørende sammenhængskraft for samfundet.

  Hvad Henrik Dahl tror at vide at andre er,

  det er man så selv!

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " LIGE BØRN LEGER BEDST "

  Med et " politisk parti " i ryggen og et samfund som
  ønsker SOCIAL ØKONOMISK RETFÆRDIGHED !! vil et nyt
  LO og andre skabe fremtidens GRØNNE samfund som
  er det altoverskyggende samfundsproblem !!! altså vi
  må begynde forfra !! sort vækst er dødbringende !!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Ensfarvet

  Når man rammer begge fløjes ydrepunkter er de begge kulsorte fascister og forskellen er ens

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Kort snor...

  Det Henrik Dahl berører, understøtter:

  “Politikere bør holdes i kort snor, uanset formodet farve”

  Politikere er valgt af og blandt folket, og det synes at glide for tiden.

 • Anmeld

  Bjarne Juel · Eksportør

  -Men i følge Lars Tvede (altinget 21/09-2017) er der ingen forskel

  I sin analyse af både Hitlers og Mussolinis tankegods analyserer han sig frem til at både nazisme og fascisme hører til på den yderste venstrefløj.
  Henrik Dahls analyse underbygger bare yderligere dette faktum.
  Ingen er længere fra det fascistoide end VLAK i dansk politik. Og som Lars Tvede skriver: Enhver der mener det forholder sig omvendt har enten intet forstået eller er ude i et skidt ærinde...

 • Anmeld

  Nikolaj Willadsen · Lige nu Politisk Debattør

  Kommunisme er venstrefacisme

  Nu læste jeg lige artiklen igen, som i sandhed er interessant og velskrevet. Men jeg køber ikke præmissen om at omskrive kommunisme til venstrefacisme, og se det som Henrik Dahls evige akademiske populisme, med det formål at polarisere, og således fortsætte af tangenten med at skabe fjendebilleder.
  Det der slår mig, er Henrik Dahl slutteligt forsøger på at forsvare at han er fortaler for frihedsindskrænkning ift. påklædning, og det gør han ved at udskamme den såkaldt identitetspolitiske venstrefløj.
  Dem han tegner i den konstruktion findes uden tvivl, men der findes også dem, der tilhører den liberalistiske fløj, som mener, at man ikke frigiver individet ved at straffe det, men ved at straffe undertrykkeren - det appelerer endda til at individet skal søge det store fællesskab, idet friheden findes der.
  Jeg kan således stadig ikke fatte, at Henrik Dahl kalder sig liberalist, når han i den grad er fortaler for frihedsindskrænkelse og dermed fortsat undertrykkelse - resten er interessant nok - altså bortset fra at jeg fortsat vil kalde venstrefacisme for kommunisme.

  Hilsen
  #FredløsLiberalist

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Grove beskyldninger og pur uvidenhed

  Igen en uforståelig klumme i Altinget, der ellers holder fanen højt. Hvad vil I med den slags ukvalificerede slag i bolledejen. Dahls klumme udstiller mandens åbenlyse uvidenhed om hvad fascisme er, men også, at han ikke har noget at have sine mange grove beskyldninger i, andet end selektive generaliseringer.
  Hvem er den yderste venstrefløj? Er det EL, SAP eller er det maoisterne Dahl tænker på, eller?. Det får vi ikke at vide, og det er derfor svært, at vide, hvem der fraterniserer med Hitzb-ut-Tahrir.

  Dahl skelner mellem retfærdig harme, og retfærdiggørende harme. Lyder helt Søren Krarup'sk.
  Kan forstå, at det første er OK, mens det sidste kun tjener til at legitimere følelser, der ikke er gangbare i den politiske debat? Dahl holde dog for sig selv, hvem der hører hjemme hvor, og hvad man skal gøre for at kunne tillade sig at have retfærdig harme.

  Men det skinner da tydeligt igennem, at de der nærer retfærdig harme over den skæve fordeling af verdens goder, de ilder iflg. Dahl af retfærdiggørende harme, og dem kan man følgelig ikke regne med.

  For nok bandes der på venstrefløjen over "de rige" og deres livsførelse, og deres mange privilegier, men den går ikke på personerne som sådan.
  Igen blamerer Dahl sig med sin uvidenhed. Jeg kender ikke mange på den del af venstrefløjen, jeg tilhører, der bruger meget krudt på "de rige" som personer.
  Derimod bruger vi mange kræfter på at bekæmpe den skæve fordeling af jordens goder, samt det privilegiesamfund, der gør uligheden mulig. Herunder også Henrik Dahls parti, der ser det som sin væsentligste indsats, at øge uligheden i samfundet, og gøre de velhavende endnu mere velhavende. Venstrefløjens "fjendebillede" nr. 1 er kapitalisme og imperialismen, ikke Mærsk, Dyne-Larsen eller Bill Gates.

  Dahl har heller ikke forstået hvad fascisme er. Nok ligner dagens fascisme ikke 30'ernes, langt fra. Men der er visse elementer, der går i igen, fx den hierarkiske opbygning, førerprincippet, udpegning af syndebukke, marginalisering af bestemte grupper, en militant holdning til omverdenen, og frem for alt en betydelig intolerance. Her forveksler Dahl politisk modstand med intolerance.

  Det vil føre for vidt, at skulle forholde sig til alle Dahls uhyrlige påstande, men en enkelt skal dog have et afsluttende ord med på vejen, nemlig påstanden om, at "en venstrefascistisk bevægelse kan uden problemer alliere sig med en anden type fascisme, nemlig islam-fascismen – også kendt som islamisme".

  Påstanden er så grov, at jeg undres over, at Altinget ikke har bedt om dokumentation, eller kildehenvisninger.

  Jeg kender ingen på venstrefløjen, der har noget som helst til overs for salafister, Hitz-but-Tahrir, eller andre islamisk-fundamentalistiske bevægelser. Tværtimod, så har vi gentagne gange taget afstand fra deres formørkede syn på tilværelsen, samfundet, kvinder osv. Hvis Dahl kender til personrelationer og samarbejde mellem venstrefløjen og de fundamentalistiske islamister, så kom med dokumentation.

  Dahl baserer sin påstand på, at sidstnævnte er modstander af et burkaforbud, og det er der mange på venstrefløjen (og i Venstre, Soc.dem, og Liberal Alliance), der også er - er de så på linie med salafisterne?

  Modstanden på venstrefløjen baserer sig på, at staten ikke skal lovgive om folks påklædning - længere er den ikke. At burka og niqab er middelalderlige klædedragter kan vi nemt blive enige om, men om 150 kvinde her i landet går iklædt en sådan - det rager ikke det offentlige eller nogen overhovedet. Hvor er LA's friheds begreber henne i denne sag?

  Hvad baserer Dahl ellers alliancen mellem de fundamentalistiske islamister og venstrefløjen på? Jo, på en bog af Houllebeq. Er det virkelig alt? Kunne Dahl klare sig til den sociologiske eksamen med et så tyndt "bevis"?

  Dahl tror, at han kan klare frisag ved afslutningsvis at skrive, at "alt dette er naturligvis spekulation, og derfor vil jeg ikke gå videre ad denne vej". Hvilken argumentations-fallit - intellektuel harakiri af en mand, der vist vil tages alvorligt.

  Der skal være valg inden for det næste års tid. Så må Dahl jo se, om hans vælgere finder ham tungtvejende nok, til atter at komme på tinge. Eller om de vil sende ham tilbage til den indelukkede sønderjyske præstegårdshave, hvor han så kan sidde og berige verden med betragtninger a la "hvis din nabo var en Folkevogn".

 • Anmeld

  j Fink · lyt

  ord ord ord

  Hvad er det alt sammen vi taler om ?
  Religion og alle ismerne.JA
  Alt i alt taler vi om levemåder! Vi kan tale op og ned af stolper i en uendelighed! STOP! Vi kan ikke diskutere en levemåde, idet det er vores identitet, derfor er det ikke en god ide at blande kulturer der er for forskellige, det må enhver da kunne forstå!
  Vi arbejder alle for hinanden og sådan er det bare, for at et samfund kan fungere. Vi har brug for hinanden! Nogle samfund fungerer bedre end andre fordi befolkningen er et arbejdende folk og sat i struktur. Når nogen udnytter. når det bliver for meget, kommer der nogen og vil styre, diktatorer , kalder vi dem, hvad laver mon de så selv arbejdsmæssigt og hvad byder DE ind med, se , der er problemet! Alt dette skaber krige og krigssituationer, altså nogen der kun lægger ord i stedet for, Selv, at gøre noget. det dræber vor natur/mennesker, som vi skal leve af og det eneste der kan hele os. Vi ved alle hvad det er vi skal gøre og vi skal løfte i flok og vi skal lade være med at være bange, for vi kan det, men det skal styres og vi skal lade os styre. Der er mange folk der skal støttes op om, som ved hvad der skal til (andelsstruktur med ansvar) og vi skal finde det gode ! Karls smarte kan vi ikke bruge til noget!
  Altså de der reelt gør noget for at undgå at forurene , smide affald, bruge alle unødige kemiske forbindelser i creme og alskens ting, lade være med at sprøjte osv osv. KOM NU I GANG.
  Det er dette her vi skal tale om ! Noget enhver kan forstå!
  Alt skal være i balance og det er nok det, som Henrik Dahl siger med det han siger! Jeg sætter bare helt almindelige ord på!
  Tak Henrik Dahl.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Arne:

  HD: "alt dette er naturligvis spekulation, og derfor vil jeg ikke gå videre ad denne vej".
  Arne:"Hvilken argumentations-fallit - intellektuel harakiri af en mand, der vist vil tages alvorligt."

  Arne- lige i øjet.

  Klasssisk højrefascisme er det vi lever med - LIGE NU:

  F.eks en amerikansk præsident, GW Bush, der kvalificerede sig ved at have været direktør for CIA.Putin var trods alt ikke engang direktør for KGB.

  Eller hvad med en engelsk regering, der igen og igen misinformerer sit palament om Syrien og Rusland og dermed bliver siddende forfatnngsstridigt!

  Men for en farisæer/jesuit, som HD tæller kun den overintellektualiserede udgave af et folkestyre, hvor friheden er akademisk i en lovbunden religion!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Arne: "hvis din nabo var en Folkevogn".


  HD: "alt dette er naturligvis spekulation, og derfor vil jeg ikke gå videre ad denne vej".
  Arne:"Hvilken argumentations-fallit - intellektuel harakiri af en mand, der vist vil tages alvorligt."

  Arne- lige i øjet.

  Klasssisk højrefascisme er det vi lever med - LIGE NU:

  F.eks en amerikansk præsident, GW Bush, der kvalificerede sig ved at have været direktør for CIA.Putin var trods alt ikke engang direktør for KGB.

  Eller hvad med en engelsk regering, der igen og igen misinformerer sit palament om Syrien og Rusland og dermed bliver siddende forfatnngsstridigt!

  Men for en farisæer/jesuit, som HD tæller kun den overintellektualiserede udgave af et folkestyre, hvor friheden er akademisk i en lovbunden religion!

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Den såkaldte liberale....

  ....der til stadighed er med til at begrænse en bestemt befolkningsgruppes rettigheder med løse ubegrundede argumenter om udbredelse af islamisme, som regeringens egne rapporter viser er løgn (de viser jo kedeligt nok at indvandrere en bloc er mere tolerante end etniske danskere) udtaler sig om ægte liberalisme.
  Og så kommer han med nogle løse spekulationer mod en ikkeeksisterende venstrefascisme (et begreb opfundet til lejligheden).
  Hvis han virkelig mener det bider hinanden i halen, yderfløjene, og der har han en pointe, hvorfor bruger han så ikke lige så meget tid på højrefascismen.
  Måske fordi det ville minde lige lovlig meget om visse danske partier?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Ærligt talt, Henrik Dahl.

  Dine argumenter...så velskrevne, de vel er...får mig til at tænke på Holbergs "Erasmus Montanus", der ganske vist på latin ville overbevise virkelighedsnære Morlille: "Du est en sten, Morlille".
  Hvor vil du hen? Hvad er din hensigt? Hvad er budskabet?
  Hvor er din egen såkaldte liberale tankegang, når du slet skjult igen og igen retter dine negative projektioner imod minoritetsgrupper? Er der overensstemmelse i dine udsagn med de Grundlovssikrede betingelser, vores land skal ledes efter?
  Du skriver (citat):
  "Islamister i Danmark er eksperter i (undskyld ordspillet) at iklæde sig identitetspolitiske gevandter, så den salafistiske kampuniform niqab for eksempel omdannes til at handle om ”tøjvalg” og ”frihed”."
  ....Tillader mig at rette en anelse i dine egne udsagn....
  "Nogle valgte politikere i Danmark er eksperter i (undskyld ordspillet) at iklæde sig identitetspolitiske gevandter, så den politiske kampuniform omdannes til at handle om ”liberalisme” og ”frihed”.
  Tja....
  Vi borgere og vælgere "est ikke stene"....