Her er EUD-reformen

DOKUMENTATION: Efter fem måneders forhandlinger blev regeringen og alle Folketingets partier på nær Enhedslisten mandag aften enige om reformen af erhvervsuddannelserne. Se hovedpunkterne her.
Reformen af erhvervsuddannelserne faldt på plads mandag aften.
Reformen af erhvervsuddannelserne faldt på plads mandag aften.Foto: Colourbox
Anne Justesen

Efter et langstrakt forhandlingsforløb blev regeringen, SF og de borgerlige partier mandag aften enige om reformen af erhvervsuddannelserne. 

Enhedslisten står som eneste parti uden for forliget. 

Reformen betyder, at der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 2 i hhv. dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve. Desuden kan der indføres differentierede optagelseskrav på hovedforløbene på de enkelte erhvervsuddannelser.

Hvorvidt der skal indføres højere adgangskrav til gymnasiet, er endnu ikke på plads. Der skal nu laves en analyse i gymnasieforligskredsen, hvor beslutningen skal træffes. 

Eleverne på erhvervsskolerne kan også se frem til flere timers undervisning om ugen. Der bliver et minimumstimetal på grundforløbet på 26 klokketimer pr. uge fra 2016. Desuden skal lærernes kompetencer styrkes gennem efteruddannelse. 

Kombineret ungdomsuddannelse
Fleksuddannelsen, som har været en af de store knaster i forhandlingerne, bliver gennemført i en mindre form end i regeringens oprindelige udspil. Den skifter desuden navn til "Kombineret Ungdomsuddannelse". Uddannelsen er henvendt til de unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Forenklet struktur
Reformen betyder, at de nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne nedlægges. Der oprettes i stedet fire nye hovedområder inden for:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever skal begynde direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. 

Første del skal give almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, samt give bedre tid og grundlag for at træffe det endelige uddannelsesvalg. Grundforløbets anden del er målrettet hovedforløbet i en specifik erhvervsuddannelse.

Ny 10. klasse
Der bliver oprettet en ny erhvervsrettet 10. klasse kaldet EUD10. Formålet er at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene. Uddannelsen er henvendt til de elever, som ikke opfylder adgangskravene eller ikke er sikre på deres valg. 

Bedre mulighed for videreuddannelse
Erhvervsuddannelserne skal give mulighed for videreuddannelse. Det skal ske, ved at flere uddannelser fremover skal udbydes med EUX, og erhvervsuddannelserne på minimum tre år giver adgang til erhvervsakademiuddannelser. 

Desuden bliver fag, som tages på højt niveau på erhvervsuddannelserne, sidestillet med gymnasiale fag. Derudover skal der være en bedre overgang fra erhversuddannelserne til universitetsuddannelserne.  

Reformen træder i kraft i august 2015. 

Dokumentation

Hovedindholdet i aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne:

 • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
 • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. 
 • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
 •  Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger.
 • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 •  45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag
 • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
 • Fokusering af vejledningsindsatsen
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)
 • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
 • Styrkelse af produktionsskolerne
 • Styrket uddannelsesgaranti
 •  Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser
 • På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser


Kilde: Undervisningsministeriet. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00