Religionshistoriker: Fejring af Luther nærmer sig historieforfalskning

KRONIK: Langt de færreste danskere kender til Martin Luthers mørke og antidemokratiske sider. Derfor nærmer det sig historieforfalskning, når vi på livet løs fejrer 500-året for reformationen, mens vi fortier ophavsmandens ugerninger, mener historiker Jens-André Herbener.

Af Jens-André P. Herbener
Religionshistoriker og forfatter til bogen 'Luther – antidemokrat og statsidol'

31. oktober 2017 er det reformationens 500 års jubilæum. Her er det 500 år siden, at Martin Luther ifølge en gammel legende slog 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg og igangsatte den protestantiske reformation.

Af samme grund kan det ikke overraske, at der i et gammelt lutheransk land som Danmark er lagt op til et fyrværkeri af fejringer og markeringer af jubilæet.

Senest har Danmarks Radio meldt sig på banen og bebudet, at den vil sende et ”enestående interviewprogram” med dronningen, hvor hun fortæller om sin evangelisk-lutherske tro.

DR Koncerthuset vil stå for en stort anlagt ”direkte tv-transmitteret festkoncert med troen i fokus”.

Både repræsentanter fra kongehuset, regeringen og den danske folkekirke vil være til stede. Generelt kan danskerne se frem til en bredspektret vifte af DR-programmer om reformationen og dens betydning for det danske samfund.

Kender vi til Luthers mørke sider?
DR’s tiltag repræsenterer blot en håndfuld af en række statslige og halvstatslige markeringer og fejringer af reformationsjubilæet 31. oktober. Og mange danskere vil sikkert deltage i dem. For lyder det ikke spændende og festligt?

Her vil jeg tillade mig et spørgsmål: Mon danskerne egentlig ved, hvad der fejres?

Ved de eksempelvis, at reformationens grundlægger, Martin Luther, opfordrede til at henrette utro ægtefolk, hekse, blasfemikere, paver, kardinaler, gendøbere, prostituerede, ja, sågar kvinder, der nægtede at have sex med deres mænd? Ved de, at han opfordrede til massemord på oprørske bønder, der ønskede tåleligere levevilkår?

Ved de, at han endte som hvidglødende jødehader? At han ville tvinge folk til at indlære hans version af kristendom, og at han ville forbyde andre religionsformer ude i samfundet, ja, allerhelst udrydde dem som det onde selv?

Ved de, at han forkastede folkestyre som anarkistisk pøbelvælde og foretrak teokratiske fyrster, som undersåtterne skulle udvise ekstreme grader af lydighed? At han støttede censur og hadede tolerance? At hans rasende dæmoniseringer af dem, han ikke brød sig om, medvirkede til at udløse nogle af de mest blodige religionskrige nogensinde og til lutheransk jernundertrykkelse af ikke-lutheranere?

En bølge af censur og forfølgelser
Og hvad angår lutheranismens indførelse i Danmark:

Ved danskerne, at den efter 1536 blev påtvunget dem ovenfra af kongemagt og statskirke ved hjælp af et hav af totalitære love og formaninger? Ved de, at den medvirkede til indførelsen af omfattende censur? Og at der blev indført dødsstraf for at være medlem af ikke-lutheranske religioner?

Ved de, at lutheranisme bidrog til en voldsom vækst i hekseforfølgelser herhjemme? Og at den førte til målrettet religiøs indoktrinering af børn på grundlag af Luthers Lille Katekismus?

Ved de, at fromme lutheranske konger stod bag love, der fastlagde de mest grusomme henrettelsesmetoder og lemlæstelsesstraffe i danmarkshistorien, f.eks. afbrændinger, systematiske piskninger og radbrækninger af levende mennesker? Og at lutheranske teologiprofessorer ofte anbefalede dødsstraf på basis af Bibelens Moselove?

Ved de, at lutheranisme længe bidrog, ikke til mere folkelig medbestemmelse, men til en endnu mere teokratisk kongemagt?

Kort sagt, at det tyranni, som Luther havde gjort op med, på nogle områder blev afløst af et endnu værre tyranni. Ved de, at den ”folkekirke”, som mange danskere i dag anser for en næstekærlighedsreligion og identificerer som en vigtig del af ”danskheden”, har en historisk baggrund i dette?

Eller hvad med Nazityskland: Hvor mange danskere har mon tænkt over, at nazismen fremstod i Luthers fædreland og lutheranismens verdenscentrum?

Ved de, at lutheranske kirker og kristne i hobetal udviste stor opbakning til Naziregimet og dets vanvittige antisemitisme?

Ja, at der i Tyskland opstod en indflydelsesrig kirkeretning, Deutsche Christen, der kombinerede lutheranisme og nazisme, og som anså Hitler for Luthers arvtager og en Guds gave? Ved de, at kun få lutheranske præster i Tyskland aktivt forsøgte at hjælpe jøderne og modarbejde Naziregimets politik?

Luther vaskes ren
Selv har jeg igen og igen oplevet, at folk næsten intet kender til de mørke sider af Luther og lutheranismen.

Det hænger utvivlsomt sammen med, at magthaverne og den største religion herhjemme i århundreder har været lutheranske. Og som sejrherrer har de fået gennemtrumfet det perspektiv, der er mest muligt gunstigt for dem selv.

Senest har en del lutheranere i Danmark slået til lyd for, at Luther var en humanistisk pioner, der lagde nogle af de første grundsten for frihed, lighed og folkestyre.

Men ofte undlader de at fortælle – eller nedtoner stærkt – at Luther selv var en svovlspyende hadprædikant og antidemokrat; at han udelukkende betonede menneskers lighed over for Gud, ikke i samfundet; at han i takt med, at hans tanker for alvor fik fyrstemagt i ryggen, skarpt afviste religionsfrihed og tolerance i samfundet; ja, at han sågar opfordrede til at henrette en række af sine religiøse modstandere.

Hvis Luther har bidraget til folkestyrets og frihedsrettighedernes fremkomst, har det altså været stik mod hans hensigt.

Lidt ligesom Hitler, der stik mod sin hensigt bidrog til oprettelsen af FN, staten Israel og udstedelsen af Verdenserklæringen af Menneskerettigheder. I ingen af tilfældene giver det naturligvis mening at fejre Luther og Hitler.

Luthers generalopgør med pavekirken har ganske vist inspireret andre til at gå imod magtfulde autoriteter. Men i det omfang, det har fået dem til at gøre noget andet, end Luther anbefalede, ville han selv have været den første til at modsætte sig det. For Luther var der nemlig én og kun én sandhed, hans egen. Og de, der afveg fra den, var på Djævelens hold. Punktum.

Når alt dette er sagt, skal det også siges, at det er helt naturligt, at lutheranere vil fejre Luther. Han er jo den evangelisk-lutherske folkekirkes fader, og nøglepunkter af hans teologi udgør fortsat rygraden i folkekirken.

Men undlader statsinstitutioner – der er forpligtede på sandhed, saglighed og at repræsentere alle danskere – at fortælle om de mange mørke sider af Luther, reformationen og deres konsekvenser, gør de sig i bedste fald skyldige i stærkt ensidig historieformidling. I værste fald regulær historieforfalskning.

Forrige artikel SF: Tag ved lære af de fejlslagne privatiseringer, Simon Emil SF: Tag ved lære af de fejlslagne privatiseringer, Simon Emil Næste artikel Fælles opsang til arbejdspladser: Forebyg og undgå langvarig sygdom Fælles opsang til arbejdspladser: Forebyg og undgå langvarig sygdom
 • Anmeld

  Kirsten Rubech · cHANGEaRTIST

  Lutheransk Reformation i tilbageblik

  Det viser sig historiernes historiske historie, at reformationer tager tid, det er der samme for den Lutheransk tro, fordi de små hjerners vaner, er vanskelige at omdirigere til nye vaner, og set i perspektiv kommunikatiinsflow fra Luthers samtid til nu, er det babariske og primitive system over tid, for os i dag jo ganske foranderligt, men grib i eget samfund, med reaktiion omkring Politiker IS's hvor langt er vi egentligt nået, belyst med er politisk samtidsperspekriv med Lutheransk overskrift, må jeg sige, vi i de lange som korte træk er primitive og nået langt men kort.
  Kirken udvikler sig fortsat, og det de der ser tv DR, kan glæde sig til er fragmentoptagelserne fra eventen Befri gudstjenesten, der vises i kommende måned.
  Netop til denne event havde jeg ældste barnebarn på 12 år med, og som kort før havde oplevet sin onkel højtideligt blive ordineret præst fra Odense domkirke, som bjergtog hen, fra de historiske gejstelige rækker, for de der måtte kende niveauforholdene i katedralen.
  Det umiddelbare udtryk fra den prækonfirmandtide unge elev var; "mormor din kirke er da mere oplevelsesrig end den i Odense", og budskaberne var med - med selvlysende metafor, også om budskabet var højakademisk, og hvor afstanden 2 generationer kunne undres, men det er jo med små hjerner, som nævnt.
  Så ja; reformationer er en konstant personlig udvikling, der lige præcist når, der hvor det enkelte individ er, og skaber det samtidige samfund i bevægelse og stagnation.

 • Anmeld

  Karen Schousboe · Redaktør

  Bekenntnisskirche og Bonhoeffer

  Detet er den vredladne Herbener for fuld udblæsning. Egentlig havde jeg mest lyst til blot at se bort fra kronikken, for den vil jo - som så meget andet - bare synke i ned mediehavets urmoderlige skød hvor alting gemmes og glemmes. MEN: det er altså ikke i orden at give en mand, der døde for næsten 500 år siden ansvaret for hvad hans efterkommere foretog sig under WW2. Det er rigtigt at der tidligt var kredse i den protestantiske kirke i Tyskland, der bakkede op om Hitler. Men det var der også mange katolikker samt bare almndelige tyskere der gjorde. Men der var altså også en del protestanter samt katolikker og almindelige kvinder og mænd der ikke gjorde. Er det ikke vild historieforfalskning at nævne "Deutsche Christen" men ikke "Bekenntniss-kirche og Dietrich Bonhoeffer" i samme åndedrag? Nu er det naturligvis ikke noget nyt at Herbener er i krig med verden. Men hvorfor vi lige skal belemres med en selvpromoverende omtale af hans seneste bog på Altinget går over min forstand. Manden har jo - som enhver ved - en anden agenda: nemlig at rive teologien ned! Som Jan Lindhardt engang sagde: "Religionssociologer? De er ådselsædere. Om jeg forstår hvorfor de gider beskæftige sig med religion, når de grundlæggende mener at at alt ondt er afledt heraf. " (citeret efter hukommelsen) For de uvidende: læs om Bonhoeffer i: Peter Tudvad: I Krig og Kristendom. Lindhardt og Ringhof 2014

 • Anmeld

  Frits Schjøtt · pens. speciallæge i psykiatri

  Historiens store navne

  Mærkeligt, når vi har skikkelser som Sokrates, Platon, Darwin, Russell, Mandela - fortsæt selv, at det er hadske og fanatiske typer som Luther m.fl. der fejres og ophøjes.
  Så længe mennesket hylder sin uvidenhed og magtesløshed i religionernes besnærende elver-skær, vil vi nok desværre fortsætte ned ad glidebanen mod Homo Sapiens' exit.
  Så kan det jo diskuteres, hvor trist lige netop DET er....

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Kan cyk.

  Religion er forretning der skal give profit

  Det gælder også folkekirken.

  30. oktober 1536 Reformationen indføres i Danmark
  Christian 3. ville slå to fluer med et smæk: At gennemtrumfe en luthersk reformation samt at konfiskere de stenrige katolske bispegodser, hvor rovet skulle dække udgifterne til krigsførelse, - altså en knusende god forretning.

  I de næste godt 300 år blev Folkets Kirke, i folkemunde kaldt Tvangshuuset.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Reformationen_i_Danmark

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Kan cyk.

  Vores allesammens statskirkes ankermand


  Martin Luther, skrev drejebogen til Hitlers jødeudryddelse:

  Allerede i 1923 roste Hitler Luther's syn på jøderne:
  »Luther var en stor mand, en kæmpe. I ét tag brød han gennem tusmørket, og han så jøderne, som vi først i dag er begyndt at se dem«
  Krystalnatten skete natten til Luther's fødselsdag, og symbolikken var ikke spildt på de gejstlige. Den evangelisk-lutherske biskop Martin Sasse udgav få uger efter Krystalnatten et genoptryk af Luther's værk, og skrev begejstret i forordet, at »den 10. november 1938, på Luthers fødselsdag, brænder synagogerne i Tyskland«.
  Biskoppen kaldte Krystalnatten for »kroningen på Førerens gudsvelsignede kamp for fuldt ud at befri vort folk«, og kaldte Martin Luther for »en tysk profet der drevet af sin samvittighed var blevet den største antisemit i sin tid«, og »en Advarer af sit folk imod jøderne«.

  Martin Luther's bog blev oversat til dansk i 1938 - dvs. samme år som Krystalnatten. Det fremgår tydeligt, at Luther's bog ikke er gravet frem som en historisk kuriositet, men at den skulle bruges aktivt af kristne nazister som et kampskrift.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Kan cyk.

  Religion har to afdelinger:

  Kleresiet, som scorer kassen - og tilhængerne, der betaler gildet, nogle frivilligt andre tvunget.
  Enhver organiseret religion er en underafdeling af dyrkelsen af den største gud: Mammon.

  Blasfemiparagraffen skal, først og fremmest, beskytte pengeguden mod kritik.
  Ikke mærkeligt at højtlønnede biskopper, imamer og den slags, elsker forbudet mod kritik.

 • Anmeld

  Mikael Hertig · Kirkegænger

  Patiche

  Der er meget godt og meget nyt i Hebeners kronik.. Det efterlader os med to sørgelige iagttagelser: Det nye er ikke godt, og det gode er ikke nyt - snarere udeladt.


  Der er ikke nogen egentlig forskning i, hvad folk ved og ikke ved om Martin Luther. Generelt vil jeg antage, at de fleste af os ved for lidt.
  For mit eget vedkommende gælder imidlertid, at der ikke er noget overraskende nyt i Hebeners kronik

  Når Luther fejres, skyldes det ikke, at i sin grav kan tilskrives det totale ansvar for kristendommens nordeuropæiske udvikling siden 1500-tallet.

  Luther ville ikke til at begynde med det brud med den katolske kirke, der blev resultatet.
  For god ordens skyld skal anføres, at demokrati ikke var på tale i 1500-tallet, og at det derfor er ret usagligt at kritisere ham for ikke at have synspunkter, der slet ikke var fremherskende på mandens tid.

  For god ordens skyld skal også anføres, at Luther koncentrerede sin indsats om at kritisere den daværende katolske kirke og dens måde at lede den på.

  Politisk var han som helhed overhovedet ikke oprører, snarere fastholder af status quo. Han var ikke feminist. Han fastholdt - læs dog i det mindste hans katekismus som bevis på dette - at folk skulle leve et sobert, ægteskabeligt liv uden svinkeærinder. Skal man bebrejde hans efterfølgere noget, er det den rolle, den protestantiske kirke fik sammen med den verdslige magt: kontrakten om at ville regulere seksuallivet.
  Det er jo ikke ufortjent, at "synd" og "sex" i næsten enhver forstand og i hvert fald udenfor (kerne)familiens dobbeltseng er blevet synonymer.
  Dermed blev kirkens rolle i samfundet først og fremmest at defokusere fra troens befriende virksning og i stedet koncentrere sig om at adskille drifterne og deres natur fra det menneskelige liv.
  Med moderne konception er kirken nu fritaget for dette forfærdelige åg, Derfor har den det ligesom en senere institution i samfundet, Socialdemokratiet, en opgave i at genopfinde sig selv.

  Nu er der nationalkonservativ retning med Gud, Konge og Fædreland, en umådelig hang til ritualer, dannebrog og pynt, og tilførelse af myter om, at kristendommen slutter og starter ved grænsen, og næsten næsten ikke må lukkes ind.
  Der er også en direkte revolutionær retning, der fører kristendommmen ind i det offentlige politiske rum.
  Den kan du nemt komme til at læse og høre om. Hvis du for eksempel går i kirke.

  Vi bruger Luther selektivt. Vi fejrer ham, fordi kirken er luthersk. Mere på godt end på ondt.

 • Anmeld

  Knud Haugmark · Cand mag

  En stor lingvist. Men meget lille teolog

  Luthers sidste oversættelse af det nye testamente ladet sig læse i dag. Men han besynderlige prædikener om hvorvidt det at lyve er en større synd end at bande er lige til at dø af grin over. Læs nogle af hans teologiske tekster. Det er det rene vås.

 • Anmeld

  kirsten Hansen · folkepensionist 80 år

  Uhyggeligt at den Danske kirke bygger på så meget ondskab!

  Jeg vidste faktisk ikke alt dette om Luther og det ryster mig! Jeg prøver at leve mit liv som en god Kristen - selv om jeg sjældent går i kirke - men jeg tror på, at der findes en Gud, der følger os og passer på os! Naiv? ja måske. Men det føler jeg!

 • Anmeld

  Rasmus Jensen

  Bevis for påstande ønskes!

  Selvom det er et debatindlæg, og selvom skribenten, som religionshistoriker, garanteret er velbevandret i Luther, så kan det kun være rimeligt, at de mange (vilde) påstande underbygges af nogen solide kilder. Ellers er indlægget jo bare en ordentlig omgang svovlsyre på skrift !

 • Anmeld

  Ole Madsen · Selvstændig

  Herbenars galde, ud over det hele..

  .. - Håber han fik tømt mavesækken (ud over det hele), der kan da ikke være mere galde tilbage ?
  Nu var det så Luther der blev bræk-middel. Men så oppustet og kørt op i en spids, så skal det vist ikke regnes for så meget mere end mandens sure opstød, over hvem som nu lige "kom forbi" :-) Jo selvfølgelig var Luther ikke fuldkommen, og selvfølgelig nåede han ikke at reformere alt, og måske var han og det omgivne samfund heller klar til det. Det kunne der vel skrives noget mere nøgternt om.
  Alle ved jo også at der er begået meget ondt i Guds, og i Luthers, navn. Men at give dem skylden i en grad og omfang som her.. Det siger mere om Herbenar og ligesindede end om dem de raser over :-)
  Utroligt at dette skulle kunne bære en titel som "Religions historiker" ..
  Jeg tror at jeg vil titulere mig som tandlæge - jeg har da engang, ved et uheld, fjernet en tand fra medspillers gebis, i et spild rundbold...

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ..Det var Luther og ....

  Tja...som god gammeldags protestantisk kristen, der mente at have en rimelig indsigt i Luther, så undres jeg. Men vidste det jo godt inderst inde:
  På Luthers samtid havde den katolske kirke i menneskealdre udpint og forskrækket menigmand til aflad og skatter til kirken.
  I nær samhørighed med grevskaber, hertuger, baroner og kongemagt kuede man fæstebønder, livegne ..almuen... og holdt dem i et fast greb i uvidenhed. Ridefogeden havde pisken, galgerne stod udenfor byen. Inde i byen stod gabestokken, kvinder blev brændt på bål..og katten.."den onde" blev slået af tønden / ud af byen.
  Det var stort set realiteterne, da Luther tonede frem.
  Meget vand er løbet i havene siden, og megen positiv befolkningsudvikling er sket.
  Drejningen og de markante ændringer kom først ca. 300 år senere med bl.a.Grundtvig. Som præst havde han stor indflydelse og nære forbindelse med almindelige mennesker, og fik kommunikeret de fællesskabs- og oplysningensideer ud i befolkningen. der i dag er basis for vores velfærdssamfunds demokrati.
  I nyere tid husker vi alle menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther King, der 200 år efter Grundtvig fik stor indflydelse på holdningen til og livsbetingelserne for de farvede indbyggere i Amerika. (Ja, mellemnavnet var Luther !!)
  ....
  Historien og samfundsbetingelserne ændres i løbet af 500 år. Det er vigtigt at huske..samtidigt med, at man skal bemærke, at samfund incl trosretninger befinder sig på forskellige niveauer rundt om i verden.
  ....
  Det, der chokerede mig mest, da jeg læste Herbeners debatindlæg var, at jeg kom til at associere til nogle af nutidens politiske ledere, hvis retorik og adfærd ....næsten som vækkelsesprædikanter....er fyldt med negative projektioner samt nedsættende, hadefulde og mistænkeligørende udsagn om mennesker, der har en anden tro og har et andet udgangspunkt, blot fordi de kommer fra samfund, hvor udviklingen og tankesættet er anderledes, end her i vores verdensdel. Frygten for det ukendte finder næring.
  Det er bekymrende, især når det sker i velstillede, demokratiske samfund, hvor oplysningen, velfærden og fællesskabet burde blomstre.
  DET vil jeg tænke meget på, når jeg går til valgurnen.

 • Anmeld

  Svend Erik Ibsen Houlberg · Miljøtekniker

  Dårlig historieforståelse

  Ja men egentlig kan man ikke bedømme historiske personer ud fra andet end den tid de levede i. Ellers svarer det til at bedømme en egyptisk dronning på baggrund af det 21 århundredes klædedragt og normer. Så bedriver vi en historieforfalskning der netop går igen i denne sikkert velmenende artikel om Martin Luther. Det hele bliver til overfladisk vrøvl og tåbelige slagord hvis vi ikke søger at forstå historiske epoker og personer på deres egne præmisser. Luther bliver her gjort til ansvarlig for hele tidsånden i det 15 århundrede. Således kan man ikke bedrive historieskrivning. Det er (ligeledes) noget makværk du selv bedriver Jens-André Herbener!

 • Anmeld

  Helle Merete Norup · Musiker

  Så er der vel håb for Muslimer også...

  Jamen så er der jo håb for Islam, når denne vores Statsreligion grundlagt af Luther, efterhånden har udviklet os alle til gode lalleglade borgere, der hellere end gerne vender den anden kind til, når konflikt opstår med andre religioner. Så hvis Luther - som det beskrives - var på linje med den ideologi, som vi p.t. oplever i det gendannede IS Kalifat, jamen så vil disse uhyrligheder vel aftage efterhånden som Muslimer også udvikler sig. Måske kommer der en Muslimsk Grundtvig og fremmer processen, ellers har vi jo vores højskoler til at hjælpe med til at få sat farten lidt op. Vi gider da ikke vente 500 år til vel ? 😉

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Mange gode kræfter er igang.

  Der er heldigvis mange gode kræfter i gang med at arbejde for sammenhængskraften i vores samfund. Det er på tide, at vi (og pressen) også retter vores blik imod løsningsprocessen.
  Selv om vi desværre har "etnisk" danske politikere, der i deres retorik dyrker fremmedhadet og puster til frygten for det "ukendte", så har vi også mange fornuftige politikere og journalister, der oprindeligt har anden etnisk baggrund, der med ildhu arbejder intenst for reel oplysning, mellemfolkelig forståelse og sammenhæng i vores moderne samfund med de udfordringer, der må og skal løses.
  ....
  I mit job har jeg haft kontakt med rigtigt mange forskellige udlændinge fra alle vegne af verden. Ofte søgte de oplysninger om stort og småt:"Hvordan kan det være, at"..."Hvad skal jeg gøre?" osv.
  I den store forstadskommune var der mange forskellige trossamfund. Hvis vi taler om den muslimske tro og kultur, så stod jeg også tit og var i tvivl: "Hvordan kan det være, at" osv. Heldigvis kunne jeg gribe røret og ringe til et par af de lokale imamer, der altid på rationel og fornuftig måde eksempelvis kunne forklare mig. 'at børn bestemt ikke skal faste, blot fordi de gerne vil leve op til de større søskende...og føle sig store'. Et respektfuldt og værdifuldt samarbejde....begge veje.
  Jeg er overbevist om, at INGEN af de mange, mange muslimske mennesker, jeg har haft kontakt med, vil "slås i hartkorn" med IS kalifatet. (Måske er de netop i Danmark, fordi de tager afstand?? Hvem ved?)
  På samme måde vil jeg på ingen måde som ganske almindelig kristen sammenlignes med de uhyrligheder, som Ku Klux Klan har forøvet og stadigvæk praktiserer i Jesu navn ..eller for den sags skyld stå til ansvar for middelalderens Korstogsridderes raids i fremmede lande.
  ..
  De problemer, vi står overfor, kan ikke løses med frygt, had, magt og projektioner, som man gjorde i middelalderen. De kan kun løses, hvis man i et respektfuldt og fordomsfrit samarbejde søger viden og indsigt i løsningsprocessen.


 • Anmeld

  Helle Merete Norup · Musiker

  Det tror jeg også på.

  I.R.Bertelsen. Jeg er enig med dig i at 'normale muslimer' ikke vil og skal slåes i hartkorn med IS - akkurat som 'normale kristne' lutheranere heller ikke ønsker eller skal stå til regnskab for, hvad Luther engang gjorde og sagde af vanvittige ting. Desværre har religiøse følelser og dermed også despotiske prædikanter stor magt over mennesker - ikke mindst unge - der savner dybde i livet. Derfor oplever jeg oftest religion som et onde, men behøver jo ikke være det, da der i alle religioner er en smuk hensigt om noget større og stærkere end det materielle, dét åndelige vi alle har tilfælles og som binder menneskeheden sammen uanset race, køn eller kultur. Her er vi alle lige 😇