Hvad sagde de ja til? Her er hovedpunkterne i OK-aftalerne

OK18: Næsten alle fagforbund - også lærerne - meldte mandag om et klart ja til overenskomsterne for de ansatte i både stat, regioner og kommuner. Hvis du har glemt, hvad overenskomstaftalerne indeholdt, kan du få det genopfrisket på to minutter her.

I stedet for storkonflikt over hele landet endte årets overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte med aftaler for alle og et klart ja fra næsten alle fagforbund - med undtagelse af Dansk Jernbaneforbund.

Her kan du se, hvad det egentlig var, de offentligt ansatte i henholdsvis kommuner, regioner og stat stemte om.

Kommunerne

Hovedelementer i aftalen for de kommunalt ansatte:

 • Særlig pulje på 500 millioner kroner til sosu'er og sygeplejersker, der skal løse rekrutteringsudfordringer. Puljen betyder blandt andet, at sosu'er og sygeplejersker får et ekstra lønloft.
 • Enighed om en arbejdstidsaftale for lærerne. Denne del af forliget vil blive præsenteret senere lørdag.
 • Sikring af den betalte spisepause gennem en ny formulering i aftalen.
 • Lønudvikling på 8,1 procent over de kommende tre år.
 • Afskaffelse af privatlønsværnet.

Læs mere i artiklen her.

Regionerne

Hovedpunkterne i aftalen for de regionalt ansatte ifølge Danske Regioner:

 • En lønramme på 8,10 procent (inklusiv reststigning på 0,6 procent) over tre år, herunder:
  - generelle lønstigninger på 6,10 procent og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 procent.
  - midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 procent.
  - puljer til særlige formål og prioriterede grupper med mere på 0,34 procent.
 • En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
 • Løsning af udfordringerne omkring den betalte spisepause.
 • Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn.
 • Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre.
 • Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling.
 • Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje.
 • En ny aftale om ferie.
 • Åremålsansættelse: Reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse.
 • Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.
 • Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.

Læs mere i artiklen her.

Staten

Hovedelementerne i aftalen for de statsansatte ifølge Finansministeriet:

 • Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent i overenskomstperioden og vil give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte.
 • CFU-forliget giver lønforbedringer til statens lærlinge og elever, så lønningerne fremover vil ligge på niveau med lønningerne blandt elever i den private sektor.
 • Derudover er parterne blandt andet enige om at etablere en ny kompetencefond, som skal give medarbejdere bedre muligheder for at tilegne sig og udvikle de nødvendige kompetencer, der efterspørges lokalt på de statslige arbejdspladser og på et moderne arbejdsmarked i øvrigt.
 • Der indføres desuden nye fælles chefaftaler, der forenkler løn- og ansættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner.
 • Vilkårene for medarbejdere, hvis arbejdsplads flytter geografisk som led i regeringens ’Bedre Balance’-planer, forbedres også på forskellig vis.
 • Tryghed om medarbejdernes betalte spisepause, som fortsat vil være medregnet i arbejdstiden.

Læs mere i artiklen her.

Forrige artikel Anders Bondo efter OK18-afstemning: Det var det bedste alternativ Anders Bondo efter OK18-afstemning: Det var det bedste alternativ Næste artikel Anders Samuelsen ansætter endnu en spindoktor fra Venstre Anders Samuelsen ansætter endnu en spindoktor fra Venstre
Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

ÅRSMØDE: Hårdere straffe og en ydelse på dagpengeniveau for at passe egne børn i hjemmet er blandt Dansk Folkepartis formands forslag i sin årsmødetale. Her opridser Kristian Thulesen Dahl otte punkter, som partiets politik skal dreje sig om i de kommende år.