Lejerne kritiserer energisparepakke

ENERGIGULEROD: Lejernes LO er utilfredse med den energisparepakke, boligminister Carsten Hansen (S) fik forhandlet på plads i ugen op til efterårsferien. Ministeren afviser kritikken.
Foto: Colourbox.dk
Mads Bang

Den gulerod, som udlejerne kan sætte tænderne i, når energisparepakken er vedtaget, smager lidt for godt, mens lejerne må nøjes med en mindre gulerod. Sådan lyder kritikken fra Lejernes Landsorganisation efter, der er blevet indgået et bredt forlig om energirenoveringer i de private udlejningsboliger. 

Energisparepakken blev forhandlet hjem i en bred aftale med alle Folketingets partier pånær Liberal Alliance op til efterårsferien. Den rummer blandt andet mulighed for at lave huslejeforhøjelser i forbindelse med energirenoveringer i ældre ejendomme, der ikke kan leve op til energimærke D, så længe der investeres mere end 400 kroner per kvadratmeter i renoveringen.

Energisparepakken betyder ifølge Lejernes LO, at udlejere kan flytte udgifter fra den udvendige vedligeholdelse til energisparetiltag - og dermed åbne for at hæve huslejen. Det mener lejerorganisationen er forkert, da lejerne betaler særskilt til udvendig vedligehold og dermed kommer til at betale to gange for renoveringerne.

"Lejeren står tilbage og spørger: Hvorfor skal jeg betale til vedligeholdelse, hvis jeg alligevel skal betale det hele gennem en huslejeforhøjelse, når der bliver renoveret," siger Jesper Larsen, der er økonomi i Lejernes LO.

Jesper Larsen kan ikke forstå, hvorfor det har været nødvendigt for regeringen at lave et forlig, der ifølge LLO stiller lejerne dårligere end den aftale, VK-regeringen foreslog tidligere.

Guleroden er for stor
Lejernes LO mener, at forliget giver for stor en del af gevinsten ved energirenoveringer til udlejerne. I første omgang skal lejerne ikke betale mere, da energirenoveringen skal skabe en bespareslse, der modsvarer huslejestigningen. Men når udlejer er færdig med at betale investeringen, som typisk vil være lånefinansieret, så falder huslejen ikke igen. Det vil ifølge Jesper Larsen give udlejerne en uforholdsmæssig stor bid af besparelsen.

Jesper Larsen har opstillet en beregning for hvor stor gevinsten ved de nye regler bliver for en udlejer, der har en ejendom med 20 lejligheder på 50 kvadratmeter. Og på langt sigt viser LLO's beregning, at en udlejer i løbet af 30 år får en fortjeneste før skat og afskrivninger på næsten 1,1 millioner kroner med de nye regler. Med de gamle regler ville den fortjeneste blive på cirka 450.000 kroner.

Skuffede udlejere
Hos den største organisation for private udlejere, Ejendomsforeningen Danmark, deler direktør Torben Christensen ikke Lejernes LO's bekymring for at vedligeholdelse og energirenovering blandes sammen. Han peger på, at der endnu ikke ligger et konkret lovforslag.

"Der kommer formentlig regler, der definerer klart, hvordan man adskiller energirenovering fra vedligeholdelse. Det kan vi ikke sige endnu," siger Torben Christensen.

Han er dog heller ikke begejstret for den endelige udformning af energisparepakken.

Overordnet mener han, at der er både gode og dårlige takter i aftalen, og Torben Christensen forventer, at især renoveringer i de ældre bygninger kan komme i gang på baggrund af reglen om, at en investering på 400 kroner per kvadratmeter kan åbne for at hæve huslejen.

Til gengæld er Torben Christensen meget skuffet over, at politikerne har ændret på den frivllige model som oprindeligt blev foreslået af tænketanken Concito. I forliget kaldes ordningen Aftalt Grøn Byfornyelse. Ejendomsforeningen Danmark har tidligere bakket op om modellen. Men den nye udgave, tror Torben Christensen ikke, vil have den ønskede effekt.

"Man har amputeret muligheden for at indgå en frivillig aftale mellem lejere og udlejer, fordi man nu skal lave aftalen med samtlige lejere, ellers skal man have det godkendt i huslejenævnet. Og der vil med sikkerhed altid være en, der er imod. Det er en væsentlig ændring," siger Torben Christensen, som ser frem til at få det endelige lovforslag til høring.

Carsten Hansen afviser kritik 
Kritikken preller af på boligminister Carsten Hansen (S). Han mener, at både lejere og udlejere burde rose Folketingets partier for at nå en bred aftale. 

"Der er tale om en samlet pakke, der indeholder forslag som begge parter kan glæde sig over," siger Carsten Hansen. Han afviser Lejernes LO's bekymring for, at vedligeholdelsesmidler kommer til at indgå i energirenoveringer.

"Vedligeholdelsesudgifterne indgår ikke. Og med den totaløkonomiske model sikrer vi, at lejer ikke kommer til at betale mere i alt end tidligere," siger Carsten Hansen, som også afviser af aftalt grøn byfornyelse bliver blokeret, hvis enkelte lejere er imod.

"Hvis alle er enige kan man gå i gang med det samme, men hvis der er et mindretal imod, så skal man en tur forbi huslejenævnet først," siger Carsten Hansen, som tilføjer, at det var vigtigt at nå frem til en bred aftale efter et tilløb, som har varet siden 2008.

"Aftalen viser efter min mening Folketinget, når det virker bedst, og jeg håber, at parterne vil benytte de muligheder, der også er i forslaget," lyder opfordringen fra Carsten Hansen.

 

Dokumentation
Energisparepakken 
I Energiaftalen 2012 er det som opfølgning på energiaftalen i 2008 og strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, jf. bilag 1, aftalt at gennemføre en energisparepakke, der skal fremme energibesparelser i private lejeboliger. 
Blandt andet med henblik på at styrke udlejeres incitamenter til at gennemføre energibesparelser og dermed løse paradoksproblemet indeholder Energisparepakken følgende initiativer:
  • Energikrav som betingelse for at udlejer kan anvende boligreguleringslovens § 5, stk. 2.
  • Mulighed for ved energirenovering at kunne opkræve en større lejeforhøjelse end efter de gældende regler, forudsat kravet om totaløkonomisk rentabilitet er opfyldt.
  • Mulighed for forhåndsgodkendelse af huslejestigninger ved forbedring af lejemålet.
  • Aftalt grøn byfornyelse.
  • Forhøjelse af lejeres råderetsbeløb.
  • Adgang for udlejeren til at kræve opsætning af vandmålere og kølingsmålere, hvis det påbydes i henhold til lov.
Parterne er enige om at udmønte disse forslag i lovgivning med udgangspunkt i det lovforslag, der er vedhæftet som bilag 2, og med de ændringer og tilføjelser, der er nævnt nedenfor.
Parterne er enige om, at lovforslaget skal kunne fremsættes for Folketinget i december 2012.
Kilde: Aftale om udmøntning af energiaftalen for private lejeboliger

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Hansen

Selvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF
vvs-montør

0:000:00