Lisbeth Knudsen: Demokrati møder diktatur

KOMMENTAR: Kan det være ærefuldt at trykke hånd med en diktator, og er det bare okay, at kun 50 procent af de unge i Europa mener, at demokratiet er en god styreform? Demokratiet trænger til en revitalisering, skriver Lisbeth Knudsen.

I denne uge har vi været vidne til, at verdens mest magtfulde leder af et demokrati Donald Trump har trykket hånd med og talt om venskab og varme relationer med lederen af et af verdens mest grusomme diktaturer Kim Jong-un.

Ja, Trump kaldte det ligefrem ”ærefuldt” at møde Kim Jong-un. Et måske første skridt til fred på Den Koreanske Halvø blev underskrevet under maksimal opmærksomhed fra hele verden. Få dage før brød den samme magtfulde leder, Donald Trump, den gode tone og fjernede med et tweet sin tilslutning til et slutdokument med sine nærmeste demokratiske allierede i G7-kredsen.

I sandhed en verden, hvor der er vendt op og ned på venner og fjender. Selvfølgelig er mødet mellem Trump og Kim Jong-un både historisk og vil måske vise sig at være et vigtigt skridt i retning af større fred og sikkerhed i verden. Vi kalder det i medierne en succeshistorie for Trump og hans utraditionelle form for ”trussels- og kram-diplomati”. Den ene dag er Kim Jong-un den lille raketmand, og den næste dag står de to statsledere hyggeligt og sparker dæk på Trumps særlige køretøj ”The Beast”, mens de kappes om at klappe hinanden på ryggen.

Når ugens begivenheder er tankevækkende på flere måder, så hænger det sammen med, at den amerikanske præsident i modsætning til adskillige af sine forgængere ikke ser sig selv som rejsende forkæmper for demokratiske værdier og menneskerettigheder eller det liberale demokrati. Han ser sig selv som handelsmand, stærk mand og forhandler, der benhårdt og med alle midler – trusler den ene dag og kram og håndtryk den næste – går efter at få en ”deal” trukket hjem – hvad enten det handler om fred, nedrustning eller handelsaftaler.

Demokratiet vandt det 20. århundrede efter den kolde krigs afslutning, Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud. Det var til gengæld en fejl at tro, at den succes var så langtidsholdbar, at den ikke kunne blive udfordret. Der er tre alvorlige tendenser, som understreger demokratiets skrøbelighed og nødvendigheden af at indse, at det ikke sådan uden videre er en ting, vi skal tage for givet.

Den uafhængige tænketank Freedom House foretager et årligt eftersyn af den globale demokratitilstand. Det vil sige regelmæssige og ærlige valg, frie medier, retsstatsprincipper og mindretalsrettigheder, som er under angreb over hele verden. Sidste år var det tolvte år i træk, hvor antallet af lande, der er blevet mere demokratiske, var færre end dem, der blev mindre demokratiske. Rapportens forfattere konkluderer, at demokratiet faktisk er i krise. Kun Skandinavien scorer i øvrigt maksimumpoint, hvad angår demokratiet i analysen, mens USA sakker langt ned ad listen.

Hvis man kigger på den kolde krigs sejrherrer, så smuldrer deres samhørighed på grund af økonomisk pres, stigende social ulighed, oprør mod globaliseringens og digitaliseringens konsekvenser og en genoplivning af nationalisme og regionalisme.

Populister fra venstre og højre har udnyttet vælgernes vrede, og de har opnået støtte og parlamentarisk repræsentation rundt omkring i hele Europa. De er kommet til magten nogle steder, og andre har de gjort det vanskeligere for de øvrige partier at danne levedygtige koalitioner. Denne bølge ser endnu ikke ud til at være standset. Tag Italiens valg i marts, og registrer blot, at landet nu ledes af en regering af populister til venstre og til højre med to tredjedele af vælgerne i ryggen.

Populister har formået at fortælle vælgerne, at demokratiet bliver undergravet af medier fuld af løgne, at deres land bliver udnyttet af udefrakommende kræfter eller af en national elite eller begge dele på en gang. I de vestlige lande, der tidligere kæmpede for demokratiske frihedsværdier, er der sket det, som Human Rights Watch kalder et "frontalt angreb på værdierne for inklusivitet, tolerance og respekt".

Hvad så med næste generation af vælgere? Bliver de frontkæmpere for demokratiet? Ifølge en undersøgelse foretaget af Pew Research, der blev offentliggjort i oktober 2017, er der i mange lande den udbredte holdning, at eksperter eller valgte embedsmænd – teknokrater – ville være bedre til at styre landene end en demokratisk valgt regering. Undersøgelsen viste, at i f.eks. USA ville 46 procent af vælgerne i alderen 18 til 29 foretrække at blive styret af eksperter/teknokrater sammenlignet med 36 procent blandt de 50-årige og ældre.

En undersøgelse fra Harvard University og University of Melbourne, der blev offentliggjort i Journal of Democracy i januar 2017, viste, at godt 25 procent af den unge generation Y var enige i, at "valg af ledere gennem frie valg ikke spiller nogen særlig rolle". Kun 10 procent af de ældre var dog enige i det.

I USA mente over to tredjedele af de ældre amerikanere, at det var absolut nødvendigt at leve i et demokrati; blandt generation Y gjorde mindre end en tredjedel. For tyve år siden troede en ud af 16 amerikanere, at "militærstyre" var et godt regeringssystem. For nogle år siden gjorde en ud af seks.

Også i Europa stiger andelen af unge, som ikke tror på demokratiet som den bedste styreform. En YouGov-analyse viste sidste år, at kun halvdelen af 6.000 unge europæere i alderen 16-26 målt i syv EU-lande (dog ikke Danmark) mente, at demokratiet er den bedste styreform.

Det er ikke noget nyt, at udenrigspolitik kan være formet af strategiske og taktiske kompromiser. Nødvendigheden af de rigtige alliancer kan have mange ansigter. I denne uge fik vi så et nyt eksempel. Når det gælder verdensfreden, kan demokrati og diktatur godt mødes og forhandle.

Men hvordan får vi de unge til at tro på, at demokratiet på den måde gør en forskel? At det spiller en rolle, at vores politiske ledere er valgt gennem frie og ærlige valg? At politik er alt for vigtigt at overlade til eksperterne, militæret eller eliten. Hvis man har en atombombe og nogle langdistanceraketter på lager, så kan man godt opnå adgang til verdens mest magtfulde mand og få hans opmærksomhed og en ”politisk deal”.

Hvis det 21. århundrede ikke skal tabe kampen om de demokratiske værdier, som vi netop vandt i det 20. århundrede, så må vi tænke over, om fremtiden kun handler om at indgå snusfornuftige ”deals” med diktatorer og tyranner for at få fred, sikkerhed og handel til gengæld. Om det kun handler om, hvem der kan spille den stærkeste mand i byen, og hvem der blinker først.

Der udgives i øjeblikket bøger på stribe i udlandet om demokratiets tilstand. Nogle af dem særdeles deprimerende læsning. Det understreger også de trends, som jeg har nævnt her.

Derfor har Mandag Morgen i forbindelse med Folkemødet søsat et demokratiprojekt ”VoresStemmer”, som både på nationalt og kommunalt niveau går ud på at revitalisere og forny den demokratiske involvering af danskerne.

Det skal også bidrage til at bygge bro over den tillidskløft, som er opstået mellem vælgerne og de folkevalgte. Projektet skal på spændende nye måder og i nye debatformater opprioritere den demokratiske samtale. Læs mere om det her.

-------------------

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Michael Kristiansen: Sig undskyld, Morten Østergaard! Michael Kristiansen: Sig undskyld, Morten Østergaard! Næste artikel David Trads: Kenneth Kristensen Berth ser sort. Han er tabt David Trads: Kenneth Kristensen Berth ser sort. Han er tabt
 • Anmeld

  Christian X

  Lisbeth Knudsen, seriøs og relevant som altid

  Vores unge demokrati er fyldt med børnesygdomme. Alligevel har velmenende lærere, journalister, politikere og andre blindt messet og hyldet liberale og demokratiske værdier og principper som munke dyrkede katolocismen eller som islamister bekender sig til Islam.
  I samme periode er selvsamme fagprofessioners troværdighed faldet til historisk bundniveau...

  Politikeres og embedsværkets "INTENDEREDE" virkelighed kan fremvise rekord mange love og bekendtgørelser, pæne Excel ark og selvopfyldende intenderede faglighedsmålinger som Evalueringsinstituttets måling af gymnasiers INTENDEREDE" faglighed, fordi de ikke måle den reelle faglighed. Det hele er blevet abstraktion på abstraktion og mere og mere virkeligheds fjernt…

  I virkelighedens verden er
  35.000 dagligt sygemeldt pga. stress
  Arbejdsmiljø instituttet kan ikke passe dets opgaver pga. ansattes stress sygemeldinger.
  Folk i sundhedsvæsnet bliver syge. Nyeste opgørelse viser, at ansatte i hospitalsvæsnet påfører patienter fejl og utilsigtede hændelser for mere end 20 mia. p.a.
  Offentlige udgifter stiger samtidig med at offentlige ansatte aldrig har løbet hurtigere og borgere oplever faldende service.
  Unges mistrivsel har aldrig været større.
  Indvandring truer både den offentlige økonomi, den danske samfundsmodel og kultur - og giver øget utryghed.
  Globaliseringen og teknologiudviklingen presser lønmodtagerne på måder, de aldrig er blevet presset før – og politikkerne har kun gamle ideologiske svar på nye problemer.
  M.fl.

  Alt i mens politikerne spin’er og gennemfører symbol politik og påfører befolkningen alverdens reformer, der altid ender med at blive fjernet eller ændret igen og igen, fordi politikerne og embedsvæsnet altid rammer skævt i forhold til virkeligheden - fordi de har for lidt fagindsigt, vil for meget og for hurtigt - og mest er interesseret i signalværdien.

  Folkestyret skal reformeres.


 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Dialog og håndtryk er den civiliserede verdens fremgangsmåde,


  med eller uden dødskys.

  USA går over til den civiliserede del af verden eller bruger den blot som skalkeskjul for endnu et af sine dødskys mod endnu en nation, der skal destrueres.

  At en diktator trykker hånd med en anden er der intet nyt i.

  At den ene diktator kommer fra et demokrati kan være udtryk for Platons tanker om demokrati: " demokrati er en charmerende regeringsform, fuld af afveksling og forvirring.".
  Det absolutte demokrati er ensbetydende med det absolutte tyranni.
  Hitler blev således demokratisk valgt.

  Demokrati er en retning i hvilken, der kan arbejdes, ikke et program, der kan realiseres.

  Demokratiet er blevet en foranstaltning noget som idag består i sig selv , selv om et flertal slutter eller ophører med at give det sin tilslutning, :
  Det gør det nemlig muligt at indføre diktaturet - i demokratiets navn.

  Således er ethvert diktatur for en politiker demokrati, når det blot er ham, der bestemmer.

  -I kommunerne gør man ikke engang en dyd ud af at skjule det.

  "Forfriskningen" af demokratiet er længe ophørt.

  Tilbage er kun "forvirringen",

  Romerrigets genopståen med EU er dets mest fortidsfikserende eksempel på FORVIRRINGEN.

  "Friskheden" er væk:

  EU er et rigidt centralstyre, der former,skaber og dikterer menneskelivet, der via sin pyramideformkraft fritager mennesker og samfund fra at tage sine egne beslutninger og forbyder menneskers egen selvstændige eller kritiske tænkekraft.

  Europas mennesker sidder fangne i en statsform, somde børn man i gamle dage lod vokse i krukker, for at de som voksne skulle hæmmes i væksten og blive vanskabte dværge, der kunne tjene som narre for fyrsterne.

  Helt i CIA- nazisternes ønskebillede.

  CIA er formet efter nazistisk forbillede. 10.000 nazister blev efter 2 verdenskrig sluset ind i CIA. CIA har idag 1 million agenter alene i USA.
  CIA financierede grundlæggelsen af EU.

  I dag findes der ikke et bedre bevis for den almindelige stemmerets humbug end at der udøses millioner af kroner ved hvert valg for at folk bildt ind at de har en mening. Om et parti!

  Fordi enkeltmennesker kan ingen diktator få bugt med, men partier og organisationer vikler en diktator om sin finger.

  Så hvilke valg har folk, som er utilfreds med sin regering?
  Andet at gøre end at vælge eb anden som gør akkurat det samme!

  Fordi demokrati betyder enhvers ret til at udtale sig om hvorledes han ønsker landet regeret, og de regerendes ret til ikke at bryde sig om det.

  Så hvad menes de med at et folk er frit ?
  Ikke andet end at dets undertrykkere er født i samme land og taler samme sprog som det selv.

  Når en mand kaldes reaktionær eller tilbageblevet eller måske endda diktator, er grunden ofte bare, at han er 50 eller 100 år forud for sin tid.

  Det kan godt være at vi stemmer om tingene i demokratiet før de bliver gjort.-
  diktaturet bagefter
  Forskellen er ikke så stor som man skulle tro.

  I politik er det bevægelsesretningen det kommer an på,
  ikke programmet.

  Med Trump og Kim kender vi den ikke endnu, selvom vi gerne vil tro det.

  Dødskys eller rigtigt håndtryk?

 • Anmeld

  Sven K. Slaf Pots

  Magten og pengene må/skal skilles ad – igen-, hvis vores samfund fortsat skal give mening og ikke fortsætte ind i en parodisk tragedieforestilling.

  Demokrati er kun en metode, BLANDT FLERE, til at sikre frihed.

  Det er en måde at magten igen kan bringes i de bedste hænder, og det jo det , det burde dreje sig om!


  Frihed for individet, i kulturen, åndeligt og tankemæssigt.

  Som grundlag for friheden er det nødvendigt med:

  Retssikkerhed for den enkelte. Rep. demokrati er en undertrykkelse af den enkeltes eget jeg.

  Økonomisk sikkerhed.

  Friheden er intet værd uden retssikkerhed og økonomisk sikkerhed.

  Derudover må mennesker,dyr,planter og jorden sikres mod overgreb og udbytning.Det som hele vores eksistens hviler på.

  ÅND - FRIHED
  RET - LIGHED
  ØKONOMI- BRODERSKAB -aftaleforhold mellem producenter og forbrugere.
  Ovenstående åndelige overbygning hviler rent fysisk på,
  menneske
  dyr - nuværende dyrehold bevirker nu og på sigt dødelige infektioner i os.
  planter- kunstgødning gør at vi ikke kan reproducere os selv.
  jord - bestråling vil betyde nedbrydning og opløsning af den mineralske jord.

 • Anmeld

  Peter Lang

  Kongerne regerede i “gamle” dage ved hjælp af et guldæble

  med et hjerte af guld, som symbol på at de håndterede jordiske goder ikke til fordel for sig selv.

  Idag regeres ved hjælp af et jernæble, der er spist ind til skroget af JERNKONGER´s magt- og pengebegær, og det i almenvældets misbrugte navn.

  I gamle dage var enevældet så rigt at det havde råd til hofnarre.

  Idag er vi så fattige i det demokratiske diktatur at diktaturet er nødt til at propagandere for sig selv med propagandaministre og hæve dets status til en religion og ethvert diktattur er for en politiker demokrati, når det blot er ham, der er diktator, og med en narresut stukket i munden at vi selv vælger vore undertrykkere!

  Det er vores tredje syndefald efter Adam og Newton, som også indbefattede et æble.

 • Anmeld

  Sven K. Slaf Pots

  de forskellige -ismer har deres berettigelse, når blot de placeres rigtigt ind i menneskets åndelige overbygning:


  Ånd- liberalisme - FRIHED
  Ret- socialisme - LIGHED
  Erhverv- konservatisme - BRODERSKAB

  Problemet, som ismerne virker idag og har misforstået deres rolle::

  Liberalister
  ønsker frihed i erhvervslivet, hvilket fører til kaos og udbytning af mennesker. I erhvervslivet hører kunaftaleforhold til mellem mennesker, producenter og deres teknologi. Liberalismen hører kun til i ånds- og kulturlivet.Frihed i retslivet skaber ulighed for loven. Den med flest penge får ret.

  Socialister:
  Lighed hører kun til i retslivet. Ikke i tænkningen, sådan at alle må tænke ens, som i det gamle Øst. Heller ikke i det økonomiske liv, så alle har lige lidt eller meget, fordi behov og og ønsker er forskellige.Men i retslivet bør der herske den ultimative lighed, så individet ikke undergraves.

  Konservatisme:
  Gode aftaleforhold for erhvervslivet mellem producenter, deres teknologi, og forbrugerne. Problemet er når konservativitismen sniger sig ind i åndslivet og "fryser" tankegangen og adfærden til erhvervslivets egne egoistiske fordel, som det er sket idag:

  Hvor alle mennesker igen er på vej til at blive slaver af det erhvervsliv, der skulle tjene friheden i ånden og ligheden i retten.


  HUSK:
  Der findes vigtige spørgsmål, som ikke står i noget partis program, som derfor ikke vil blive gennemført, endsige komme til orde ad politisk vej.

 • Anmeld

  Peter Lang

  De politiske partier har ikke megen legitimitet.  Før i tiden var det vigtigste motiv i menneskelig omgang lysten til at drive det vidt og gøre det ligeså godt som de bedste.

  I et demokratisk samfund er det lysten til at trække de bedste ned og ikke at ville gøre det bedre end de, der gør der dårligst, der er det vigtigste handlingsmotiv.

  Derfor er en massebevægelse altid reaktionær; massen er altid bagefter den enkelte personlighed.

  Derfor bør de politiske partiers tid være forbi.

  Tænk blot på den tætte lighed på græsk mellem folk og dæmoner, demos og demon. Det fordi, der dengang var en erkendelse af at når folket styrer eller lader sig styre i et demokrati, så var det folkets dæmoner, der tog styringen.

  Demokrati eller DEMON-krati.

  De politiske partier varetager partiinteresser, som er sammenlignelige med det vi normalt sammenligner med primiive stammeinteresser.

  Stammeinteresser og gamle slægtsforhold skaber ufred og splid i verden .

  Se på forløbet om finanslovsforhandlingerne!!!, hvor partiinteresser står over alt andet undtagen egne interesser.

  Kapringen og monopolet på demokratiet er forvandlet til et DEMON- krati.

 • Anmeld

  Nede Mette

  Gruppesjælen lever og har det godt i dansk politik.  Flokken løber samlet den ene og samme vej ud over afgrunden i kollektiv selvmord og ænser ikke andet end sig selv og sit mål af kæmpe illusionsbegreber om menneskehedens sande natur før hele samfundet er opløst og lagt ned i en teknologisk vanvidsabstraktion , hvor det at udbytte din nabo før andre gør det før dig, er din samfundspligt for bruttonationalproduktets og rentens skyld.


  De samme mennesker, der tror de "kører" samfundet,

  er de som er medopfindere af den ene Guillotine efter den anden, der efterlader samfundet hovedløst.

  Hovedløst hugges hovederne af de som ikke straks søger ud over afgrunden sammen med de som hovedløst angiver reningen.

 • Anmeld

  Anker J.

  Mafia,Korruption og Nepotisme i Danmark


  hedder i Danmark Netværk og opregnes på indtil videre uofficielle kontis, der er internt revideret i netværket.
  Netværket er en integreret del af det politiske systems lovgivende, udøvende i styrelserne og regeringen (tænk også på Løkkefondens modydelser) samspil med erhvervslivet og dommerstanden.
  Netværket legitimerer sig selv ved at bruge folkestyret, som skalkeskjul til at fremme egne særinteresser især når folkestyrets inddrevne skatter skal fordeles til gavn for netværkets inderste, men også de perifere, hvis de stadig er relevante for netværkets inderste.

  Kan man lade være med at tænke på en edderkop i sit spind?.

  Demokratiet er kapret.

  Og når friheden er gået tabt i det kaprede demokrati, så er
  det demomratiet,der må lade livet , ikke friheden.

  Demokratiet er ikke helligt.

  Kun i de sidste decader er det blevet ophøjet til en religion fordi det tjener bestemte særinteresser.

 • Anmeld

  Anker J.

  Lisbeth Knudsen, som demokratiets forkæmper og filosof !?!?,


  giver lige en sviner til det italienske folk.

  At de vover at stemme på nogen, der siger de vil gøre det anderledes.

  Populisme er og må være en hædersbetegnelse i et folkestyre,

  Hvis ikke der skal regeres efter folkets ønsker, hvis så Lisbeth Knudsen?

 • Anmeld

  Anker J.

  Når Helle Thorning idag siger at magt smager så godt,


  så ved vi at den er gal med Helle Thorning Scmidt.

  Magt skal ikke gives til mennesker, der smager på den,
  men til mennesker der bruger den til at "se og lytte" med.

 • Anmeld

  Frithjof Danielsen

  Lisbeth Knudsen er problemet.

  Lisbeth Knudsen var som chef på DR med til at undertrykke civilbefolkningens muligheder for at vælge nyhedskanaler selv, for hendes organisation hugger så meget af folks penge, at der ikke bliver råd til en ordentlig, borgerlig avis. Og demokratiet trues af, at alle nyhedsmedier får skatteydernes penge, fordi de kun indretter sig efter politikernes ønsker i stedet for at være kritiske mod den offentlige sektor, verdens største, og mod politikerne, som efterhånden bare er marionetdukker for embedsmænd, DJØFfere og den slags.

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Revitalisering....

  Skal det ske ved at udskifte vælgerne, nu når de ikke stemmer rigtigt (iflg. LK) eller ved at "respekterer" hvorledes de stemmer

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

SUNDHEDSUDSPIL: Trods stor psykiatermangel er rekrutteringsudspil blottet for nye initiativer. Det har ikke været i fokus, siger sundhedsministeren og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).