Her er Ydelseskommissionens bud på et nyt kontanthjælpssystem

Regeringens Ydelseskommission præsenterede mandag sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Den foreslår blandt andet at afskaffe kontanthjælpsloftet i sin nuværende form, sænke ydelserne og indføre tillæg til børnefamilier. Læs hovedpunkterne eller se hele pressemødet her.

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen skal afskaffes, hvis det står til Ydelseskommissionen, der mandag præsenterede sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. 

Regeringen nedsatte kommissionen i december 2019, og i kommissoriet lød det blandt andet, at de nye anbefalinger skal tage hensyn til børnefamilier, finde en afløser for kontanthjælpsloftet og derudover være “udgiftsneutralt”. Det vil sige, at det ikke må koste mere, end det gør i dag.

Kommissionen lægger op til at forenkle det nuværende system, blandt andet ved at indføre ét fælles optjeningsprincip og en mere ensartet levestandard for børnefamilier. 

Få det fulde overblik over kommissionens anbefalinger herunder.

Et forenklet system med kun to satser

 • En grundsats på 6.600 kroner om måneden. 
 • En forhøjet sats på 10.450 kroner om måneden, kan udløses ad to veje: Enten ved at gennemføre en “erhvervskompetencegivende uddannelse” eller ved minimum 2,5 års beskæftigelse inden for de seneste 10 år, samt ophold i landet i syv ud af otte år. 

 Afskaffelse af en række regler. Det gælder: 

 • Kontanthjælpsloftet 
 • 225-timersreglen 
 • De to integrationsydelser: selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen 
 • Aktivitetstillæg for unge under 30 år
 • Særlige satser for unge med visse psykiske lidelser. 

Positive incitamenter til arbejde

 • Kommissionen anbefaler at forenkle incitamentsstrukturen i forhold til småjobs. 
 • Det betyder, at ydelsesmodtagere på laveste sats skal kunne beholde hele indkomsten fra de første timers arbejde uden fradrag i kontanthjælpen. 

Mere ensartet levestandard for børnefamilier

 • Kommissionen foreslår et børnetillæg på 3.550 kroner pr. måned til begge forældre uanset antallet af børn. 
 • Derudover foreslås et skattefrit fritidstillæg på 450 kroner pr. barn til børnefamilier. Tillægget skal sikre, at socialt udsatte børn kan deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med jævnaldrende. Dog kan en familie maksimalt få 1.800 kroner, hvilket svarer til et loft på fire børn. 
 • Kommissionen anbefaler fortsat et ydelsesloft: Kontanthjælpsfamilier med børn skal maksimalt kunne få, hvad der svarer til 85 procent (eksklusivt fritidstillæg) af den disponible indkomst hos lavindkomstfamilier

Læs Ydelseskommissionens samlede anbefalinger her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Tranæs

Forskningdirektør, professor, VIVE, fhv. vismand, De Økonomiske Råd, fhv. forskningschef, Rockwool Fondens Forskningsenhed
cand.polit. (Københavns Uni. 1989), ph.d. (Københavns Uni. 1994)

Benedikte Kiær

Borgmester (K), Helsingør Kommune, regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001)

Jon Kvist

Professor, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet
ph.d. i komparativ socialpolitik (Syddansk Uni. 1999), cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1992)

0:000:00