Løkke om relation til fisker: Det har ikke været styrende for min politik

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i samråd om sin relation til de såkaldte "kvotekonger" 31. januar 2018. 

SAMRÅD: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gentog flere gange under samrådet, at hans relationer ikke er styrende for hans politik. Oppositionen efterlyser dog, at han også afviser, at de har indflydelse.

En time og 45 minutter sad statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i den varme stol i et samråd om sin relation til den såkaldte kvotekonge John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn.

I løbet af den tid gentog Løkke flere gange sit hovedbudskab:

”Der har ikke været tale om en relation mellem mig og den pågældende, eller andre fiskere for den sags skyld, der på nogen måde har været styrende i forhold til mit virke som statsminister.”

Statsministeren var kaldt i samråd af en samlet opposition for at svare på en række spørgsmål. Men på forhånd havde han afvist at svare på fem ud af seks spørgsmål med henvisning til, at det var af privat karakter og ikke omfattede hans ministergerning.

Dermed skulle han kun svare på, hvorvidt han har givet fyldestgørende oplysninger om sin relation til John-Anker Hametner Larsen, da han var i samråd den 9. november 2017.

”Jeg vil gerne med det samme understrege, at det er min klare opfattelse, at de oplysninger, jeg gav på det pågældende samråd, var både korrekte og fyldestgørende,” sagde Løkke.

Statsministeren vil heller ikke lægge skjul på, at han kender fiskeren.

”Men en påstået sammenhæng, om mine relationer skulle være styrende for vores politik, det kan jeg klart afvise,” svarede statsministeren.

Bestemt ordvalg
Lars Løkkes konsekvente brug af ordet "styrende" vakte opsigt blandt spørgerne i oppositionen, der efterspurgte, at han også bekræftede, at relationen til storfiskeren ikke har haft indflydelse på regeringens politik.

”Nu har jeg noteret mig, at statsministeren igen og igen bruger udtrykket styrende. At de nære relationer til kvotekongerne ikke har været styrende for regeringens politik. Og det er godt nok, men for mig er det sådan set også vigtigt, at de nære relationer ikke har haft indflydelse på regeringens politik,” sagde Jacob Mark, der er gruppeformand for SF.

”Derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig, at statsministeren kunne bruge et andet udtryk, end det statsministeren har brugt igen og igen, og give en garanti for, at de nære relationer ikke har haft indflydelse på regeringens fiskeripolitik,” spurgte han efterfølgende.

Spørgsmålet fik dog ikke statsministeren til at benytte et andet ordvalg.

”Det afgørende er; har jeg nogen relationer, som er styrende for min politik? Nej, det har jeg ikke. Og det er en præcis formulering, og det er derfor jeg har brugt den ad nogle omgange,” sagde Lars Løkke.

Ved afslutningen af samrådet mente Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, at statsministeren havde undveget oppositionens spørgsmål om indflydelse ved at hive sit eget ord ind i debatten.

”Vi spørger igen og igen, om de her kvotekonger har haft indflydelse på den politik, der er blevet ført. Det er statsministeren, der taler om styrende for at få det til at handle om noget andet,” sagde Simon Kollerup.

Ret til privatliv
Spørgsmålet om, hvor meget en statsminister er forpligtet til at dele med offentligheden, blev også et centralt spørgsmål i løbet af samrådet.

Flere af ordførerne fra oppositionen efterspurgte nemlig, at statsminister Lars Løkke fremlagde flere informationer om sine relationer, med henvisning til at det er i offentlighedens interesse.

Blandt andet argumenterede Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, for, at det er vigtigt med åbenhed om alle statsministerens relationer, så borgerne selv kan vurdere, om de mener, at statsministerens relationer kan have indflydelse på den førte politik.

”Det er ikke, fordi jeg ikke forstår interessen. Og det ville i virkeligheden også på mange måder være rigtig let bare at svare. Men det er bare ikke i orden, at jeg skal gøre det. Jeg har ligesom alle andre mennesker ret til et privatliv. Hvem jeg spiser middag med privat, hvem jeg besøger privat, hvem jeg tilbringer min fritid med, det er et privat anliggende,” svarede Lars Løkke og understregede igen:

”Det afgørende er, om jeg har relationer, der er styrende for min politik eller regeringens politik. Og det kan jeg afkræfte, at jeg har.”

,

Forrige artikel Sundhedsminister kommer kritiske læger i møde med nye tiltag Sundhedsminister kommer kritiske læger i møde med nye tiltag Næste artikel EU kritiserer Danmark for ulovligt indkøb af militærudstyr EU kritiserer Danmark for ulovligt indkøb af militærudstyr