Maria R. Gjerding: Fossile brændsler ødelægger vores planet

KLUMME: Lige nu samles tusindvis af aktivister i Tyskland for at blokere en brunkulsmine. Aktionen sætter fokus på den politiske ansvarsfralæggelse i klimakampen, hvor politikerne lovpriser Paris-aftalen, men nægter at stoppe udvindingen af fossile brændsler, så længe der er penge at tjene.

Indholdet af CO2 i atmosfæren stiger, og det samme gør den globale temperatur, der hastigt nærmer sig de 1,5 graders stigning, som vi burde holde os under. Situationen for klodens klima forværres altså fortsat, på trods af Paris-aftale, politiske skåltaler og ufattelig megen snak på de bonede gulve.

Næsten dagligt ser vi oversvømmelser og voldsomme storme i nyhederne, og herhjemme er skybrud nærmest blevet et normalt vejrfænomen. Årsagen til, at det uafbrudt går i den gale retning for vores klima, er manglende politisk handling og mod. Manglende ansvar for at leve op til de internationale aftaler, der er indgået, og totalt fravær af mod til at tage de svære, men nødvendige beslutninger om en hastig grøn omstilling af økonomien og en udfasning af udvinding af fossile brændsler.

I disse dage samles 8.000 mennesker til klimaaktion i Tyskland. Fra 25. til 29. august blokerer de for kulindustrien i Rheinland. Denne årlige aktion har på få år udviklet sig til Europas største klimaaktion. Det er en fredelig aktion, hvor aktivisterne sætter sig i vejen for gravemaskinerne i minerne og alle leverancer af kul til kraftværkerne for at sende et stærkt budskab om, at vores klima skal prioriteres frem for profit.

Aktionen kaldes ”Ende Gelände” og sætter fokus på det helt uansvarlige i, at der stadig udvindes brunkul i verdens største brunkulsminer. Brunkul er det mest CO2-svinende brændsel, der findes. Det skal stoppes. Jo før, jo bedre.

De mange aktivister, der kæmper for, at brunkullet skal blive i jorden, får opbakning af FN’s klimapanel, der i sin seneste rapport har beregnet, at omkring 80 procent af de allerede kendte fossile reserver aldrig skal hentes op, hvis CO2-indholdet i atmosfæren skal holdes tilstrækkeligt lavt til, at klimakrisen ikke eskalerer ud af kontrol.

For alle klimaforskere er enige om, at en temperaturstigning på over to grader vil medføre, at verden vil ændre sig markant til det værre. Vi vil se uvejr, havstigninger og ødelæggelse af enorme arealer over hele kloden. En temperaturstigning, der fortsætter, vil også betyde ødelagt fødevareproduktion, skade fiskeriet, samt medføre massive flygtningestrømme, der er meget større end dem, vi ser over Middelhavet i dag.

Det er så skræmmende uansvarligt, at ingen lande prioriterer tiltag, hvor fossile brændsler bliver i jorden. Alle mener, at det må være de andres fossile brændsler, der ikke skal udnyttes. Det ser vi også herhjemme, hvor franske Total nu skal udnytte Nordsøens ressourcer maksimalt, mens man leder efter nye fossile kilder, der kan yde endnu et bidrag til jordens opvarmning.

Klimakampen har nået et punkt, hvor de mennesker der fredeligt blokerer en kulmine, tager større klimaansvar, end de politikere, der underskriver internationale klimaaftaler og samtidig fortsætter udvinding af fossile brændsler, så længe der er penge at tjene.

Tålmodigheden med politisk fodslæberi må høre op. I stedet bør vi hylde de mange helt almindelige mennesker, der på forskellig vis engagerer sig i klimakampen og insisterer på, at kloden skal reddes, mens der stadig er tid.

-------

Maria Reumert Gjerding er folketingsmedlem for Enhedslisten. Hun er ordfører for miljø, klima, landbrug, dyrevelfærd, grøn omstilling, familie og demokrati. Gjerding er desuden uddannet cand.scient. i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier fra RUC.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: DR – Loyal to Familia Jens Chr. Grøndahl: DR – Loyal to Familia Næste artikel Kraka: Hvad betyder Brexit for Danmark? Kraka: Hvad betyder Brexit for Danmark?
Konservative tilbage fra dødsriget

Konservative tilbage fra dødsriget

ANALYSE: Den konservative fremgang er en kombination af målrettet strategi og rent held. Partiet var for få år siden tæt på endnu et formandsskift, og det blev diskuteret, om Konservative kunne overleve som et kommunalt parti.