Miljøstyrelsen finder pesticider i grundvandet, der kan være skadelige for små børn

Miljøministerens massescreening af grundvandet peger på nye fund af pesticider over grænseværdien. I nogle tilfælde er fundene så store, at det kan være skadeligt for mindre børn. Nu skal kommuner og vandselskaber undersøge, om det også findes i drikkevandet (opdateret).

Rester fra tidligere tiders brug af sprøjtemidler bliver igen fundet i grundvandet.
Rester fra tidligere tiders brug af sprøjtemidler bliver igen fundet i grundvandet.Foto: Ritzau/Thomas Borberg
Hjalte T. H. Kragesteen

Opdatering: Miljøstyrelsen har 4. maj 2022 revurderet, hvor meget børn kan tåle af, og de nye fund er ikke skadelige

Der er nok engang fundet nye pesticidstoffer i det danske grundvand, som egentlig ikke skulle være der.

Og denne gang er enkelte fund i så høje koncentrationer, at det kan være sundhedsskadeligt for små børn at drikke.

Det meddeler miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

”Det er meget bekymrende, at massescreeningen igen viser, at der er fundet rester af sprøjtemidler i vores grundvand,” siger hun.

Miljøstyrelsen har gennem flere år gennemført en screening af det danske grundvand. Den kom i stand efter en stribe store fund af skadelige stoffer i både grundvand og drikkevand. Fund, som nogen steder har skabt store udfordringer for drikkevandsforsyningen.

Og torsdag kunne miljøministeren meddele, at man med massescreeningen har gjort nye fund af pesticidrester over grænseværdien. Der er tale om tre rester fra landbrugets sprøjtemidler, som ikke har været tilladt i Danmark i over ti år. To af stofferne (LM5 og LM6) stammer fra ukrudtsmidlet terbuthylazin, som har været anvendt i Danmark fra 1973 til 2008.

De nye fund understreger vigtigheden af, at arealer med grundvand, der bruges til drikkevandsproduktion beskyttes helt.

Carl-Emil Larsen
Direktør, Danva

LM5 er påvist i 16 ud af i alt 250 grundvandsindtag – heraf syv over den politisk fastsatte grænseværdi (kravværdien) på 0,1 mikrogram per liter. LM6 er påvist i 18 indtag, hvor syv er over grænseværdien.

DTU har vurderet næsten alle fund til at være acceptable ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men to fund af LM6 er så høje, at de for små børn overstiger, hvad der er sundhedsmæssigt acceptabelt. Om det reelt vil være skadeligt for børn er dog usikkert, da man har begrænset viden om sundhedseffekterne, oplyser Miljøministeriet til Altinget.

0:000:00