750 millioner til energieffektivisering i virksomheder samler støv

Siden erhvervspuljen til energieffektivisering i virksomheder åbnede for første gang i 2020, er der blot givet tilsagn om støtte for en fjerdedel af de mere end en milliard kroner, der har været til rådighed. Professor kalder tallene chokerende, mens Synergi opfordrer til at afbureaukratisere puljen. 

Energiminister Dan Jørgensen (S) ærgrer sig over, at der ikke har været mere afløb fra puljen. 
Energiminister Dan Jørgensen (S) ærgrer sig over, at der ikke har været mere afløb fra puljen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Endnu en gang har Energistyrelsen åbnet og lukket en ansøgningsrunde til den grønne erhvervspulje for at konstatere, at virksomhedernes interesse for puljen er langt mindre end håbet.

Da den seneste ansøgningsrunde lukkede 18. januar i år, havde Energistyrelsen blot modtaget 126 ansøgninger om støtte for i alt 37 millioner kroner, hvilket blot var en brøkdel af de 225 millioner kroner, der i alt var afsat til runden.

Det kommer i forlængelse af en særdeles træg indfasning af puljen, der åbnede første gang i 2020 og siden har stillet over en milliard kroner til rådighed for virksomhederne.

Men manglende interesse fra virksomhederne samt Energistyrelsens afvisning af ansøgninger betyder, at der nu er over 750 millioner kroner i puljen, der ikke er kommet i spil hos virksomhederne. 

Det er meget overraskende, at puljen ikke er mere populær blandt virksomhederne, mener Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. 

"Set i lyset af, at vi står midt i en europæisk energikrise, som vi kan se ikke kommer til at forbedre sig i den nære fremtid, er det chokerende, at der ikke er flere ansøgninger,” siger han.

Erhvervspuljens første år

Erhvervspuljen blev oprettet med Energiaftalen 2018, men efterfølgende har Folketinget flere gange postet flere penge i puljen, der åbnede for ansøgninger for første gang i 2020.

Siden har Energistyrelsen i alt stillet 1,025 milliarder kroner til rådighed fordelt på 200 millioner kroner i 2020, 600 millioner kroner i 2021 og 225 millioner kroner i første ansøgningsrunde i 2022. 

Der er blevet ansøgt om i alt 527 millioner kroner fra puljerne og givet tilsagn om støtte for 238 millioner kroner.

Hidtil har styrelsen blot udbetalt 7,5 millioner kroner fra puljen, hvilket ifølge Energistyrelsen skyldes, at beløbet først udbetales, når projekterne er gennemført.

Puljen løber indtil 2029 og i alt kommer den til at indeholde 3,9 milliarder kroner. 

Du kan læse mere om puljen her.


Kilde: Energistyrelsen

“Rammerne er skæve”

Erhvervspuljen skal finansiere energisparetiltag i private virksomheder og kan blandt andet bruges på at installere varmepumper, klimaskærm eller anden energioptimering af bygninger.

Men siden puljen åbnede første gang i 2020 har Energistyrelsen stillet til 1.025 millioner kroner til rådighed for virksomhederne, der dog kun har søgt om et samlet beløb på 527 millioner kroner svarende til lige over halvdelen af det samlede beløb. 

Energistyrelsen har dog afvist en del af ansøgningerne, hvorfor der kun er givet tilsagn om støtte til projekter for i alt 238 millioner kroner. 

De lave ansøgningstal afslører, at puljen er skruet forkert sammen, mener Bendt Bendtsen, der er formand for interesseorganisationen Synergi. 

“Der er noget, der ikke fungerer i puljen. Virksomhederne vil gerne have et lavere energiforbrug, men puljen er desværre stadig for bureaukratisk udformet,” siger han.

Ifølge Bendt Bendtsen handler det især om at få afbureaukratiseret puljen, hvis den skal blive en større succes.

Men der skal også sikres hurtigere svartider på ansøgninger og gives mulighed for, at virksomhederne kan søge om tilskud løbende i stedet for de fire gange om året, hvor styrelsen åbner ansøgningsrunder i dag.

“Erhvervspuljen er en god idé, men lige nu er rammerne skæve. Vi er nødt til at lytte på dem, der skal søge de her penge. De kalder på mere fleksibilitet og mindre bureaukrati,” siger Bendt Bendtsen.

Ændringer har ikke hjulpet

Energistyrelsen har allerede justeret på puljen i håbet om at få flere virksomheder til at søge om pengene.

Blandt andet har styrelsen fjernet et tidligere krav til, hvor lang tilbagebetalingstiden på energispareprojekterne må være. Samtidig har styrelsen skærpet sin informationsindsats, lyder det i en pressemeddelelse. 

Det har dog ikke haft den ønskede effekt, og det vil styrelsen nu tage til efterretning.

“Vi vil derfor styrke vores løbende dialog med erhvervslivet om at afsøge, hvad der skal til for at gøre ordningen mere attraktiv for virksomhederne inden for de politisk aftalte rammer, så Erhvervspuljen kan indfri de forventede energi- og CO2-besparelser,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen, i en pressemeddelelse.

Professor: Chokerende tal

Det er ikke blot den akutte energikrise på det europæiske kontinent, der gør, at professor Brian Vad Mathiesen undrer sig over den lave tilslutning til erhvervspuljen.

De danske virksomheders omfavnelse af den grønne omstilling, eksemplificeret af Mærsks nye mål om klimaneutralitet i 2040, lægger til forundringen.

“Vi har et erhvervsliv, der giver udtryk for, at man rigtig gerne vil den grønne omstilling. Virksomhederne prøver på forskellige måder at brande sig grønne, fordi forbrugerne efterspørger det. Så er det da chokerende, at de her puljer ikke bliver udnyttet til det optimale,” siger han.

Han tror, at det især er et spørgsmål om at øge kendskabet til puljen, hvis Energistyrelsen skal øge antallet af ansøgere til puljen.

Det kræver mere information om gevinsten ved at lave de energieffektiviseringer, som puljen kan give tilskud til, hvis flere virksomheder skal tage imod tilbuddet, mener han.

“Jeg tror, at det i høj grad handler om, at virksomhederne ikke er opmærksomme på, at de her puljer findes. Det kunne være en stor fordel, hvis styrelsen eksempelvis lavede en samling af helt konkrete cases, så man kunne demonstrere overfor virksomhederne, at der er en fornuftig bundlinje i de her ting, og at det rent faktisk virker,” siger han. 

Ærgrer ministeren 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) skriver i en mail til Altinget, at han ærgrer sig over, at "der ikke har været det afløb fra puljen, som vi alle håbede på".

"Vi har alle en interesse i, at puljens midler kommer ud og arbejder og gør en forskel for virksomheder og den grønne omstilling," skriver han og henviser samtidig til, at Energistyrelsen nu vil gå i dialog med erhvervslivet for at styrke ansøgningsprocessen til puljen. 

Der er indtil videre blot udmøntet 7,5 millioner kroner fra erhvervspuljen, men det skyldes ifølge Energistyrelsen, at støttekronerne først udbetales, når energispareprojekterne er realiseret.

Energistyrelsen forventer at åbne næste ansøgningsrunde i midten af februar. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bendt Bendtsen

Formand for Synergi, fhv. minister, partiformand, MF, MEP og byrådsmedlem (K), leder af Altingets maritime netværk
HH-enkeltfag i regnskab og driftsøkonomi (Tietgenskolen i Odense 1988), politibetjent (Politiskolen 1978)

Stine Leth Rasmussen

Vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1998)

Brian Vad Mathiesen

Professor, Institut for planlægning, Aalborg Uni., København
cand.polyt. (Aalborg Uni. 2003), ph.d. i energiplanlægning (Aalborg Uni. 2008)

0:000:00