Om  
Henrik Bjerre-Nielsen
Torben Möger Pedersen
Carsten Koch

Mindeord om Henrik Bjerre-Nielsen (67) - en stor samfundsreformator

Fhv. direktør i Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen, Frederiksberg, er død, 67 år gammel, og adm. direktør Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand Carsten Koch og direktør Peter Plougman skriver mindeord.

Cand.polit. og fhv. direktør for først Finanstilsynet siden Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre Nielsen er gået bort i en alder af kun 67 år efter en langvarig kamp mod kræften.

Henrik er en af sin generations store økonomer, samfundsreformatorer og embedsmænd.

I sin tid som økonom i LO og mangeårigt medlem af ATP’s øverste ledelse var han med til at sikre vedtagelsen af den trepartsaftale i 1987, som lagde grunden til opbygningen af det danske arbejdsmarkedspensionssystem med samtidig sikring af tryg alderdom for det store flertal af de danske lønmodtagere og overskud på betalingsbalancen og de offentlige finanser.

Som direktør i først Finanstilsynet og siden Finansiel Stabilitet før, under og efter finanskrisen og som mangeårigt medlem af PensionDanmarks bestyrelse var han en helt central person i at sikre ordentlighed og stabilitet i den finansielle sektor.

På trods af helbredsudfordringer var han altid et overskudsmenneske med stor opmærksomhed om sin familie og store vennekreds, som han plejede til det sidste.

Henrik havde god humor, var beskeden, diskret og privat og altid optaget af verden omkring sig – ikke mindst gennem læsning af historiske bøger, som hans venner blev delagtiggjort i.

Han efterlader sig sin hustru, Charlotte, tre børn og fem børnebørn samt en omfangsrig vennekreds.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Bjerre-Nielsen

Fhv. adm. direktør, Finansiel Stabilitet
cand.polit. (Københavns Uni. 1980)

Torben Möger Pedersen

Formand for CBS, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Fonden Danish Society for Education and Business, Gefion Gymnasium samt Klimapartnerskabet for Finanssektoren, fhv. administrerende direktør, PensionDanmark
cand.polit. (Københavns Uni. 1984)

Carsten Koch

Fhv. sundheds- og skatteminister og MF (S), formand for Cervello A/S, ØUCapital, Nærheden P/S, FredericiaC P/S , Byggeselskabet Danmark
cand.polit. (Københavns Uni. 1971)

0:000:00