Debat

Moderaterne: Giv stærke og svage elever adgang til skræddersyede læringsforløb

Vi bør indføre intensiverede læringsforløb i indskoling, mellemskole og udskoling for elever, der sakker fagligt bagud, men også for dem, der ikke udfordres nok i den almindelige undervisning, skriver undervisningsordfører Rasmus Lund-Nielsen (M).

Jeg har i min praksis som psykolog bevidnet, hvordan mange af de højtbegavede børn sidder med et uforløst potentiale og ender i skolevægring, skriver undervisningsordfører Rasmus Lund-Nielsen (M).
Jeg har i min praksis som psykolog bevidnet, hvordan mange af de højtbegavede børn sidder med et uforløst potentiale og ender i skolevægring, skriver undervisningsordfører Rasmus Lund-Nielsen (M).Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Rasmus Lund-Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hver femte elev forlader folkeskolen uden basale færdigheder som at kunne læse, skrive og regne. Undersøgelser viser, at den sociale mobilitet er stagneret.

Det er et samfundsmæssigt svigt. Hvordan kan det være, at vi i Danmark, som har en af verdens dyreste folkeskoler, ikke formår at få alle børn og unge med?

Mens hver femte af de unge stadig står og venter på perronen, ja så stiger antallet af politiske røster fra Christiansborg, der bebuder at kunne vende ungdommens mistrivsel ved at fjerne krav og forventninger. Og så sende lidt flere penge, der smøres så tyndt ud, at de ingen forskel gør. Problemerne består.

Men at fjerne krav er at gribe problemet forkert an. Den skolepolitiske debat er i dag præget af, at der i alt for høj grad kun fokuseres på at sænke krav og forventninger til de næste generationer. Fjern timer, fjern karakterer, fjern eksaminer.

Men hvad hvis vi vendte fokusset om? Hvad hvis vi i stedet for at lempe kravene til de unge, intensiverede deres læring i folkeskolen, så de var i stand til at leve op til kravene? Sikrede skræddersyede forløb til de elever, der har brug for lidt ekstra hjælp?

Vi bør ikke slække på kravene til de næste generationer. Underudfordring kan også skabe mistrivsel

Rasmus Lund-Nielsen (M)
Undervisningsordfører

Skræddersyede læringsforløb

Hvis vi skal sikre, at vi får flere med videre fra grundskolen, bør vi ikke rense den for krav. Tværtimod skal vi foranstalte en skolegang, der sikrer, at alle, der forlader den, har fået tilført tilstrækkeligt med ressourcer til at være livsduelige.

Det kræver, at vi ikke fjerner krav og forventninger i skolen, da livet består af krav, men derimod sætter de rigtige krav og hjælper de unge med at leve op til dem.

I dag svigter vi de børn og unge, der sakker bagud. Progressionen i undervisningen fortsætter i takt med, at de svageste elever i tiltagende grad "zoner ud" opmærksomhedsmæssigt.

Sådan kan der hengå mange folkeskoleår med mentalt fravær og en udeblivende læring. Og sådan kan man forlade folkeskolen efter ni-ti år uden basale færdigheder.

Derfor mener vi i Moderaterne, at vi bør indføre intensiverede læringsforløb i indskoling, mellemskole og udskoling for elever, der sakker fagligt bagud. Men også skræddersyede læringsforløb for dem, der ikke udfordres nok i den almindelige undervisning.

Læs også

Læringsforløb kan skabe fællesskab

Underudfordring kan også skabe mistrivsel. Jeg har i min praksis som psykolog bevidnet, hvordan mange af de højtbegavede børn sidder tilbage med et uforløst potentiale og ender i skolevægring.

Vi skal derfor i langt højere grad sikre en undervisning, der passer til den enkeltes forudsætninger. Hvad end eleven sakker fagligt bagud, har autisme, ADHD eller høj begavelse.

De intensiverede læringsforløb kan øge elevernes faglige niveau. Men de skaber også stærke fællesskaber og kan øge vores børn og unges selvtillid. Her får børnene ikke bare stærkere faglige kompetencer; de møder også ligesindede, som de kan spejle sig i.

Vi bør ikke slække på kravene til de næste generationer. Men vi skal stille de rigtige krav, og vi skal sørge for, at alle børn og unge har gode forudsætninger for at klare sig gennem grundskolen og videre i uddannelsessystemet.

Vi skal have alle med, og ingen skal stå efterladt tilbage på perronen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Lund-Nielsen

MF (M), ekstern lektor, CBS
cand.psych. (Københavns Uni. 2015)

0:000:00