Muslimske friskoler er i overtal under nyt tilsyn

TILSYN: 11 skoler skal under opsyn efter at være taget ud til et nyt tilsyn om "frihed og folkestyre". Syv af dem er muslimske friskoler. "Helt vildt", siger DF. 

Iqra Privatskole i København N er en af 11 skoler, som er udtaget til tematisk tilsyn under 'frihed og folkestyre'.<br>
Iqra Privatskole i København N er en af 11 skoler, som er udtaget til tematisk tilsyn under 'frihed og folkestyre'.
Foto: Søren Bidstrup/Scanpix
Tyson W. Lyall

Manglende ligestilling, trusler mod forældre, vold mod elever og dårlig undervisning.

Årsagerne til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udvalgt 11 friskoler til et særligt tematisk tilsyn med titlen ”frihed og folkestyre” er ganske varierede.

Det viser en aktindsigt i 10 af de 11 verserende tilsyns-sager, som Altinget har fået adgang til.

Når det kommer til skolernes værdigrundlag, er variationen imidlertid ikke helt så stor. Syv af de 11 skoler er nemlig muslimske friskoler. Da der findes under 30 muslimske friskoler i landet – mod knap 600 friskoler i alt – er der således klar tale om en overrepræsentation.

Fakta
Hvad er en muslimsk friskole?
Definitionen varierer en smule. Dansk Friskoleforening skriver, at foreningen bruger betegnelsen ’flersprogede danske friskoler’ om det, ”medierne omtaler som muslimske friskoler”.  

Anvendes denne definition, er der ifølge Dansk Friskoleforening 26 muslimske friskoler i Danmark.

Enkelte af skolerne definerer sig dog ikke selv som muslimsk friskole. Flere steder regnes der derfor med, at Danmark har i alt 23 muslimske friskoler. Ca. halvdelen af skolerne ligger i København.  

Forsker og ph.d. Annette Haaber Ihle skriver i ’Magt, Medborgerskab og Muslimske friskoler’ (2007), at muslimske friskoler er:

”en samlende betegnelse for de friskoler, som primært har til formål at tilvejebringe et miljø for muslimske elever, som gør det muligt for dem at vedligeholde deres religiøse identitet, samtidig med at de får mulighed for at erhverve sig en skoleuddannelse, som står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.”

Som eksempel skriver Vejle Privatskole om sig selv på sin hjemmeside:

”Vejle Privatskole og børnehave er en dansk institution der henter sine værdier fra Islam. At drive en muslimsk skole skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, der skal bygge bro mellem det muslimske samfund med de danske normer og værdier igennem uddannelse og læring.”

Kilde: Dansk Friskoleforening, Vejle Privatskole, Danmarks Radio, Kraka og Annette Haaber Ihle

Mens Dansk Friskoleforening ser tallene som et udtryk for massiv bevågenhed og negativ medieomtale af skolerne, står Dansk Folkeparti klar med konklusionen: De muslimske friskoler har alvorlige problemer som gruppe.

”Det er helt vilde tal, når over en fjerdedel af de muslimske friskoler er udtaget til tilsynet. Det bekræfter blot, at de enten ikke lever op til loven eller ikke er interesseret i det. Netop derfor bliver jeg ved med at presse på for, at vi skal gøre endnu mere,” siger Dansk Folkepartis folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen.

Styrelse reagerer på alle henvendelser
Det tematiske tilsyn inden for frihed og folkestyre er en udløber af den stramning, de blå partier vedtog i marts sidste år.

Stramningen betød, at der fra 1. januar i år kom et ”styrket tilsyn med, om skolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre”.

Af STUK’s tilsynsplan for 2017/18 fremgår det, at skolerne eksempelvis skal ”styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.

Hvis styrelsen modtager henvendelser, som skaber tvivl om, hvorvidt skolerne efterlever kravene, udvælges den enkelte skole til det tematiske tilsyn.

Friskolerne: Stort medietryk
For Dansk Friskoleforenings formand Peter Bendix Pedersen skyldes den store andel af muslimske friskoler under tilsynet ikke særskilte problemer med gruppen.

Årsagen skal snarere findes i offentlighedens og mediernes store bevågenhed, lyder vurderingen.

”Der er så at sige nogen, der har noget imod de her skoler, og det får antallet af henvendelser til styrelsen til at stige. Det sker ikke nødvendigvis med en traditionel fri- eller privatskole rundt om i landet,” siger Peter Bendix Pedersen.

DF: Der skal ske noget
Peter Bendix Pedersen afviser dermed en sammenhæng mellem andelen af tilsynene og mængden af problemer. Der er snarere en større chance for, at de muslimske friskoler efterlever reglerne, mener han.

”De bliver konstant taget ud til tilsyn, fordi der findes denne mistænkeliggørelse. Man kunne næsten sige, det er umuligt for dem ikke at overholde loven. For nogle skoler går der år imellem, de kommer under tilsyn. De her skoler er det konstant.”

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen ser allerhelst, at de muslimske friskoler forbydes, men i erkendelse af, at det bliver svært, vil han sætte ind med andre (hårde) midler.

”Hvis vi overhovedet skal have muslimske friskoler i Danmark, så skal der være et langt mere håndfast tilsyn, end vi har i dag. Hvordan det skal gøres, skal jeg tale med ministeren om. Der skal strammes op, og med det mindste fejltrin skal støtten tages fra dem.”

Læs hele artiklen på Altinget: uddannelse (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her

Dokumentation

Fakta om det tematiske tilsyn og de 11 udvalgte skoler:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører i 2017 fire forskellige tematiske tilsyn med de frie grundskoler.

Under temaet ”frihed og folkestyre” hedder det i Tilsynsplan 2017-2018, at der fra 1. januar 2017 sker et ”styrket tilsyn med, om skolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene – frihed og folkestyrekravet.”

De 11 skoler, der er i tematisk tilsyn under frihed og folkestyre i 2017 er:

Iqra Privatskole (København N).
Al-Salahiyah Skolen (Odense).
Al-Salam Skolen (Odense).  
Hillerød Lille Skole (Hillerød).
Idestrup Privatskole (Falster).
Lykkeskolen (Brabrand).
Nord-Vest Privatskole (København NV).

Sankt Pauls Skole (Taastrup).
Selam Privatskole (Hasselager, Aarhus).
Vejle Privatskole (Vejle).
Øster Jølby Friskole (Erslev, Mors).  

Skoler markeret med fed betegnes som muslimske friskoler.

Hvorfor disse skoler?
I forbindelse med tilsynet skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i et brev til skolerne:

"I 2017 fører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et tematisk tilsyn med frihed- og folkestyrekravet med særligt fokus på kønsligestilling."

"Skolerne er udvalgt på baggrund af henvendelser fra kommuner, forældre, elever eller andre om forhold, som styrelsen har vurdering kan vække bekymring om, hvorvidt skolen overholder frihed og folkestyrekravet."

Altinget: uddannelse har fået adgang til en aktindsigt i 10 af de 11 igangværende sager. Materialet viser, at skolerne er udvalgt efter henvendelser om forhold som vold mod en elev, lav undervisningskvalitet, trussel mod forældre til udmeldt elev og manglende handling ved mobning og vold.

Styrelsen har bedt de udvalgte skoler om en redegørelse, og aflægger derudover tilsynsbesøg – herunder mindst to uanmeldte i løbet af 2017.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Alex Ahrendtsen

MF (DF), medlem, Nationalbankens repræsentantskab
cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk (Odense Uni. 1996)

Jakob Bonde Nielsen

Politisk medarbejder, Danske Skoleelever, fhv. formand, Danske Skoleelever
grundskole

0:000:00