Nu er længe ventet forslag om øremærket barsel landet: Her er hovedpunkterne

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening foreslår nu at øremærke ni ugers orlov til fædrene ud over de to uger, de har i dag. Det er et skridt i den rigtige retning, men for uambitiøst, lyder det fra Enhedslisten. Også Kvinderådet peger på, at regeringen kunne gå videre og øremærke flere uger.  

Arkivfoto. FH og DA foreslår nu at øremærke ni ugers barsel til fædrene som led i implementeringen af EU-direktivet om øremærket barsel.
Arkivfoto. FH og DA foreslår nu at øremærke ni ugers barsel til fædrene som led i implementeringen af EU-direktivet om øremærket barsel.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Rikke Brøndum

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår nu, at regeringen som led i implementeringen af EU-direktivet om øremærket orlov øremærker ni ugers barsel til fædrene, udover de to uger, de har i dag.

Derudover skal forældrene hver have fem ugers forældreorlov, som de frit kan overføre til hinanden, inden barnet er fyldt ni år.  

Endelig får begge forældre hver otte ugers orlov lige efter fødslen, som de kan bytte internt, men det skal ske, inden barnet et fyldt et år.

Det fremgår af modellen, Altinget har set og som er dateret den 24. august og derfor kan indeholde justeringer. Hverken FH eller DA ville overfor Altinget mandag kommentere sagen. 

Parternes forslag

Parternes forslag og kritikken af dem: 

- Mødrene har fortsat fire ugers barsel inden fødslen og har fortsat to uger efter fødslen samt ni ugers øremærket forældreorlov, der skal afholdes inden barnet er fyldt ni år.

- Fædrene beholder de to ugers orlov, de har øremærket i dag og får desuden ni ugers øremærket forældreorlov, der ligesom for mødrenes vedkommende skal afholdes inden barnet er fyldt ni år.

- Begge forældre får otte ugers orlov efter fødslen, som skal afholdes inden barnet er fyldt et år, og som de kan overføre til hinanden. 

- Ligeledes får de hver fem ugers forældreorlov, som de også kan overføre til hinanden og som skal afholdes inden barnet er fyldt ni år.

Kritikken fra Kvinderådet består blandt andet i, at de nye uger, som kvinderne nu kan overdrage, ligger lige efter fødslen. Dermed er det mindre sandsynligt, at de vil blive overført til fædrene. Derfor mener organisationen - ligesom Enhedslisten - at regeringen som minimum bør øremærket op mod 14 uger til fædrene.  

 

Støtteparti: Ikke ambitiøst nok

Modellen vil på papiret give både mødre og fædre muligheder for at afholde det samme antal ugers orlov med dagpengeret.

Ifølge Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper er det glædeligt, at arbejdsmarkedets parter nu anbefaler en ligestilling for mænd og kvinder. Men partiet ser gerne, at der bliver øremærket yderligere uger.

"Det her er en unik chance for regeringen for at vise, at man tager ligestillingsspørgsmålet alvorligt og gør op med den ulige fordeling af barslen, vi har i dag. Forslaget her er bedre end de nuværende regler, men vi har brug for at gøre mere for ligestillingen, for lige nu mister kvinder i snit 10 procent af deres livsindkomst, når de får et barn på grund af den ulige barsel. For mænd er den omkostning nul, siger hun.

Kvinderådet: Fodslæbende 

Heller ikke Kvinderådet mener, at forslaget går langt nok. Blandt andet fordi flere af de uger, mødrene ifølge modellen skal kunne overdrage, ligger lige efter fødslen.

”Vi havde håbet på en ambitiøs model som i de andre nordiske lande med reel ligestilling mellem forældrene. Som jeg kan forstå, opfylder den foreslåede model lige med nød og næppe de betingelser, der er i direktivet. Det virker lidt fodslæbende,” siger direktør Lise Johansen.

Hun fortsætter:

”Vi er optaget af, hvad forslaget betyder for kvindelige iværksættere. Det må ikke være sådan, at de de facto får forlænget deres øremærkede periode. Det kan vi godt være bekymrede for er tilfældet.”  

Implementeringsudvalg splittet

Regeringens Implementeringsudvalg består udover FH og DA også af Akademikerne, der ifølge Altingets oplysninger er uenige med de to øvrige organisationer og ikke kan bakke op om deres model. 

Fagforeningen Djøf, der er medlem af Akademikerne, er da heller ikke overbevist om, at den er tilstrækkelig. 

”Det er positivt, at FH og DA med aftalen adresserer behovet for ligestilling af forældrene i forhold til orlovsmuligheder. For os er det vigtigt, at vi bruger denne historiske mulighed for at få en tidssvarende og ambitiøs barselslovgivning. Vi er stærkt optaget af at få en lovgivning, der reelt skaber forandring og fremmer ligestilling – det skal ikke kun være på papiret", siger formand Henning Thiesen og understreger, at ny lovgivning ikke må blive for kompliceret.

Forslaget fra parterne er det derfor kun de to store hovedorganisationer, der står bag, og udvalget skal da også mødes mindst en gang mere, før det overrækker sine anbefalinger til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). 

Ifølge Altingets oplysninger vil det ske ikke senere end den 16. oktober. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Skipper

Politisk kommentator, formand, Coop, fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

0:000:00