Ny aftale: Regeringen dropper statslån til almene boliger

AFTALE: Realkreditinstitutterne skal fortsat låne ud til almene boliger, men skal betale provision til staten. ”Det sikrer en stor besparelse til fordel for skatteborgerne,” lyder det fra Ole Birk Olesen (LA).

Foto: /ritzau/Nanna Navntoft
Cecilie Gormsen

En ny aftale om lån til almene boliger er faldet på plads mellem regeringen og realkreditinstitutterne.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Aftalen betyder, at realkreditinstitutterne fortsat skal varetager udlånene til almene boliger, men at staten garanterer 100 procent for udlånene og for særlige almene realkreditobligationer.

Og den nye aftale glæder transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der fortæller, at huslejen i de almene boliger ikke vil blive påvirket af omlægningen.

”Jeg er glad for, at realkreditinstitutterne efter mange års forhandlinger om lånevilkårene nu har valgt at indgå en aftale med staten, som sikrer en stor besparelse til fordel for skatteborgerne,” siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Større besparelse
Regeringens planer var ellers i første omgang at omlægge den almene boligsektors lån fra realkreditlån til statslån, hvilket skulle medføre en besparelse på syv milliarder kroner frem til 2015. Dette mødte dog intern kritik i regeringspartierne, hvor blandt andet Venstres gruppeformand, Søren Gade, kritiserede, at en liberal regering ville gå over til statslån.

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil den nye aftale betyde, at skatteborgerne sparer over ni milliarder kroner frem til 2025. Og disse penge skal blandt andet være med til at finansiere finansloven. 

”Omlægningen og den medfølgende besparelse er et væsentligt element i næste års finanslov. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu har fundet en model, som giver en større besparelse for staten samtidig med, at realkreditinstitutterne beholder den opgave, de har indgående kendskab til. Det er en bedre løsning for alle parter,” siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

FinansDanmark: En god aftale
Regeringens oprindelige forslag til en omlægning af udlån til den almene boligsektor blev blandt andet kritiseret af realkreditinstitutternes interesseorganisation FinansDanmark.

Her henvendte man sig til regeringen med et forslag om, at man i stedet for at gå over til statslån lod udlånet blive i realkreditsektoren og blot udvidede statsgarantien til 90 procent. Og i store træk er det det, som er sket i den nye aftale, hvor statsgarantien dog er blevet udvidet til 100 procent. Og FinansDanmarks viceadministrerende direktør, Ane Arnth Jensen, er godt tilfreds med den nye aftale:

”Det er en god løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor, som vi er glade for,” siger hun.

Aftalen betyder, at realkreditinstitutterne skal betale en provision på 0,12 procent af hovedstolen til staten for at modtage statsgarantien, ligesom renten på de særlige almene realkreditobligationer er lavere end renten på realkreditobligationer.

Dokumentation

Fakta

 • Realkreditinstitutterne skal fortsat varetage udlånene til almene boliger, men staten skal garantere 100 procent for udlånene og for særlige almene realkreditobligationer.

 • Huslejen i de almene boliger vil ikke blive påvirket af omlægningen.

 • Med aftalen betaler realkreditinstitutterne en provision til staten for at modtage statsgarantien (0,12 procent af hovedstolen), ligesom renten på de særlige almene realkreditobligationer er lavere end renten på realkreditobligationer.

 • De kommunale garantier fastholdes på samme niveau som i dag, men garantien stilles fremover over for staten og ikke over for realkreditinstituttet. Det betyder, at staten overtager realkreditinstitutternes risiko på udlånet.

 • For at opnå hele rentebesparelsen ved omlægningen kan staten vælge at opkøbe de almene realkreditobligationer finansieret ved at udstede statsobligationer.

 • På lignende vis kan staten opkøbe Kommunekredits obligationer, som finansierer kommunale ældreboliger med 100 procent kommunal garanti. KommuneKredit vil fortsat stå for finansieringen af kommunale ældreboliger.

 • De to ovenstående punkter giver en samlet besparelse på ca. 1,0 procent af restgælden svarende til omkring 1,6 mia. kr. i 2025 og i størrelsesordenen 1,8 mia. kr. årligt på lang sigt, når de eksisterende indekslån er udløbet.
   
 • For at sikre kvaliteten i kreditvurderingerne afhænger realkreditinstitutternes aflønning af, at staten ikke lider tab. I en konkurssituation, hvor staten lider tab, vil realkreditinstituttets aflønning falde og således dække en del af statens tab.

 • Aftalen gennemføres ved ændringsforslag til finansloven samt en ændring af lov om almene boliger, som forudsætter tilslutning fra et politisk flertal i Folketinget.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ane Arnth Jensen

Viceadm. direktør, Finans Danmark, direktør, Realkreditrådet, næstformand, bestyrelsen for LD Fonde
cand.polit. (Københavns Uni. 1987)

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

0:000:00