Ny EU-klimalov: Europa skal være klimaneutralt i 2050

LOVFORSLAG: Med en ny lov i hånden vil EU-Kommissionen forpligte medlemslandene og EU’s institutioner til at sikre, at EU om 30 år er det første klimaneutrale kontinent.

Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin Holst

I 2050 skal EU ikke udlede mere CO2, end der bliver optaget.

Den politiske målsætning er blevet nævnt indtil flere gange. Men nu vil EU-Kommissionen stadfæste den i en ny klimalov.

”Dette lovforslag cementerer vores målsætning om at være klimaneutrale i 2050,” sagde formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, onsdag ved præsentationen af lovforslaget.

Lovforslaget indebærer et lovbindende krav om klimaneutralitet i 2050. Det skal forpligte alle EU’s institutioner og medlemslande til at indføre tiltag, som sikrer, at EU som region kan nå målet om klimaneutralitet i 2050.

Det står dog ikke alene. Forslaget indeholder også en række værktøjer, der skal gøre det muligt for EU at måle fremskridt og løbende tilpasse klimaindsatsen.

Derudover lægger EU-Kommissionen også op til en række delindsatser, der skal bane vejen til det store mål i 2050. Det omfatter blandt andet en opdatering af reduktionsmålet for 2030, hvor EU lige nu har forpligtet sig til at sænke CO2-udledningen med 40 procent.

Det har EU-Kommissionen tidligere sagt, at den vil hæve til mindst 50 procent. Men den afventer lige nu en konsekvensanalyse, og når den er klar, vil udspillet til klimaloven blive justeret (se alle forslag i faktaboksen).

Nu skal Polen lokkes med ombord
Lovforslaget skal nu behandles af Europa-Parlamentet og medlemslandene. Netop medlemslandene har indtil flere gange forsøgt at blive enige en fælles forpligtelse til 2050-målet.

Det seneste forsøg var ved EU-topmødet i december sidste år, hvor alle lande med undtagelse af Polen erklærede sig klar til at opfylde målsætningen. Polen har en stor kulindustri, og landet har derfor udtrykt stor bekymring for de økonomiske konsekvenser, som den grønne omstilling vil have for landet.

Det er lige nu forventningen, at stats- og regeringscheferne skal drøfte klimamålet igen på EU-topmødet i juni, hvor Polen skal tage stilling til, om landet er klar til at følge de andre lande og forpligte sig.

Til den tid er Polen på den anden side af et vigtigt præsidentvalg, og det kan muligvis gøre det nemmere for regeringen at træffe en beslutning, der kan blive upopulær blandt vælgerne derhjemme.

Derudover er der en anden vigtig detalje i EU-Kommissionen lovforslag, der måske kan lokke Polen med på vognen. Der lægges op til, at målsætningen skal gælde for EU som helhed, og dermed kan Polen måske undgå at skulle være 100 procent klimaneutralt i 2050, hvis andre medlemslande kan trække EU’s gennemsnitlige udledning ned.

Dokumentation

EU-Kommissionens forslag, der skal sikre vejen mod klimaneutralitet

  • Et nyt EU-mål for 2030 for reduktionen af drivhusgasser. Klimaloven vil blive ændret, når konsekvensanalysen bag det nye mål er afsluttet.
  • Senest i juni 2021 vil Kommissionen gennemgå og om nødvendigt foreslå en revision af alle relevante politiske instrumenter for at opnå de yderligere CO2-reduktioner for 2030.
  • Kommissionen foreslår at fastsætte en EU-dækkende kurs for 2030-2050 for reduktionen af drivhusgasser med det formål at måle fremskridt og sikre forudsigelighed for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere.
  • Senest i september 2023 og derefter hvert femte år vil Kommissionen vurdere sammenhængen mellem EU's og medlemsstaternes foranstaltninger med målet om klimaneutralitet og kursen for 2030-2050.
  • Kommissionen beføjes til at fremsætte henstillinger til medlemsstater, hvis tiltag er uforenelige med målet om klimaneutralitet, og medlemsstaterne forpligtes til at tage behørigt hensyn til henstillingerne eller til at redegøre for, hvorfor de undlader at gøre det.

Kilde: EU-Kommissionen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00