Ny evaluering af stort forsøg: A-kasserne får ikke flere i job

En ny evaluering viser, at a-kasserne i gennemsnit er dårligere til at få dagpengemodtagerne i job end kommunerne. Alligevel overgår ansvaret for dagpengemodtagerne fra nytår til a-kasserne i de første tre måneder. Det bør rulles tilbage, mener KL, mens fagbevægelsen omvendt vil styrke a-kassernes rolle. 

Fra nytår får a-kasserne ansvaret for at få dagpengemodtagerne i job i de først tre måneder. En ny evaluering viser dog, at de ikke er bedre til at løse opgaven end jobcentrene. 
Fra nytår får a-kasserne ansvaret for at få dagpengemodtagerne i job i de først tre måneder. En ny evaluering viser dog, at de ikke er bedre til at løse opgaven end jobcentrene. Foto: Lars Helsinghof
Rikke Brøndum

Ledige på dagpenge kommer ikke hurtigere i job af at droppe jobcenteret og nøjes med møder i a-kassen. Tværtimod.

Sådan konkluderer de to økonomiprofessorer Michael Svarer og Michael Rosholm i en ny evaluering af et stort forsøg, hvor ni udvalgte a-kasser i en årrække har haft ansvaret for dagpengemodtagere i de tre første måneders ledighed.

Det vil altså sige, at de ledige på dagpenge har sluppet for også at møde op til samtaler og indsatser i jobcentret i den periode.

Jeg kritiserer ikke forfatterne, men jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvor håndfast, man kan konkludere på evalueringen.

Nanna Højlund
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Seks af a-kasserne har kørt forsøget i udvalgte kommuner, og her har de ledige en lavere beskæftigelsesgrad efter et år på lidt over en procent end dem, der samtidig har været i jobcenteret.

Det svarer til godt 300 færre personer i job på et år og skyldes især, at BUPL's og FTF's a-kasse har sværere ved at få medlemmerne i job, mens 3F's a-kasse omvendt er lidt bedre til det.  

De sidste tre a-kasser har dækket hele landet, og her er data for usikre til faste konklusioner.

Læs også

Kommuner vil beholde de ledige

A-kasseforsøget blev sat i gang af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i 2018 og omfatter ni a-kasser på forskellige fagområder. 

Allerede sidste år besluttede den daværende S-regering dog at overlade dagpengemodtagerne til a-kasserne i de første tre måneder og på den måde spare 150 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen til at finansiere Arne-pensionen.

Det træder i kraft til nytår, men bør rulles tilbage, siger formand for KL's beskæftigelsesudvalg og borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S). 

"Det bedste ville helt klart være at rulle den beslutning tilbage her og nu. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal se på hele beskæftigelsesområdet, og derfor er det et kæmpe benspænd, at man har besluttet, at a-kasserne skal have ansvaret for alle forsikrede ledige fra 1. januar," siger han og peger på, at kommunerne meget gerne samarbejder lokalt med a-kasserne og andre aktører.

KL har i sidste uge fremlagt sit eget udspil til en ny beskæftigelsesindsats, hvor de advarer mod at fjerne det overordnede ansvar for de ledige fra kommunerne. 

"Vi er det land i Europa, hvor de ledige kommer hurtigst tilbage i job. Derfor anbefaler vi helt klart, at vi i fremtidens beskæftigelsessystem fastholder en enstrenget, kommunalt forankret beskæftigelsesindsats," siger Peter Rahbæk Juel. 

Læs også
 

FH: Dagpengemodtagerne skal helt ud af jobcenteret

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation advarer næstformand Nanna Højlund dog mod at dømme a-kasserne ude.

Fagbevægelsen ønsker at lade a-kasserne overtage ansvaret for dagpengemodtagerne i hele dagpengeperioden og mener ikke, at evalueringen kan bruges som et argument imod det. Tidligere undersøgelser har vist, at de ledige er mere tilfredse med a-kassen end jobcentrene. 

"Forsøget og evalueringen har fra starten haft nogle udfordringer, som vi ser det. Nogle a-kasser dækker hele landet, andre gør ikke, og det er har skabt problemer med sammenligning og metoden", siger Nanna Højlund.

Hun peger på, at der i den landsdækkende del af evalueringen også er en positiv måling, samt at FH endnu ikke har set baggrundstallene.

"Det vil vi meget gerne dykke ned i, før vi konkluderer noget. Jeg kritiserer ikke forfatterne, men jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvor håndfast, man kan konkludere på evalueringen. Hvis den får politiske konsekvenser, vil jeg mene, at det er en overreaktion," siger hun.

FH mener, at der fra nytår vil komme mere solid viden om a-kasserne, når de overtager ansvaret. Desuden har FH foreslået at opbygge én indgang for virksomhederne på tværs af a-kasserne, så de kun skal henvende sig ét sted.

Beskæftigelsesmininister Ane Halsboe-Jørgensen (S) oplyser i et svar til Folketinget, at evalueringen skal indgå i arbejdet med at spare 3 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen, som et ekspertudvalg netop nu er ved at udrede.

Om a-kasseforsøget

Forsøget blev besluttet som led i omlægningen af den aktive beskæftigelsesindsats i 2018, hvor beskæftigelsesministeren hed Troels Lund Poulsen (V) og sat i gang i 2020.

Tidligere i år kom den kvalitative evaluering af forsøget, som viste, at de ledige er mere tilfredse med forløbet i a-kassen end dem, der både skal i a-kasse og jobcenter. Nu er den kvantitative evaluering så kommet.

De ni a-kasser, som har deltaget i forsøget: 

Ikke-landsdækkende: 

  • FTF's a-kasse
  • BUPL
  • 3F
  • Min a-kasse
  • HK
  • Magistrene

Landsdækkende:

  • Dansk Metal
  • Socialpædagogerne
  • FOA

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nanna Højlund

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), forkvinde, Sosu H (2018-), medlem, 2030-panelet, formand, Arbejdermuseet
pædagogmedhjælper, Master i public administration (CBS 2013)

0:000:00