Ny kortlægning: På fem år har Folketinget vedtaget ekstra statslig administration for milliarder

Med en lang række lovforslag har skiftende folketingsflertal over en årrække indført nye administrative opgaver i staten for et milliardbeløb, viser ny kortlægning fra KL. Professor kalder beløbet "kæmpestort", mens finansministeren vil se på sagen.

År efter år har Folketinget vedtaget lovforslag, som hver især har drevet de statslige administrationsudgifter op. Nu bebuder finansminister Nicolai Wammen et "arbejdsprogram", som skal være med til at trække modsat.<br>
År efter år har Folketinget vedtaget lovforslag, som hver især har drevet de statslige administrationsudgifter op. Nu bebuder finansminister Nicolai Wammen et "arbejdsprogram", som skal være med til at trække modsat.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Statens voksende bureaukrati er i vidt omfang et resultat af bevidste politiske valg truffet af et flertal i Folketinget.

Siden 2018 har politikerne gennemført lovforslag, der samlet set har lagt omkring to milliarder kroner oven i statens administrative udgifter.

Det viser en gennemgang, Kommunernes Landsforening har lavet af alle de lovforslag, der er stadfæstet inden for de seneste fem folketingsår.

”Det summer op til rigtig mange penge, som vi jo kunne have brugt på velfærd i stedet for. Det er skræmmende, at det har kunnet lade sig gøre,” siger KL-formand Martin Damm (V).

Samlet set har Folketinget vedtaget godt 218 lovforslag, der hver især har indeholdt en større eller mindre administrativ ekstraudgift for staten.

De konkrete lovforslag drejer sig om emner lige fra familieretshuse, logningsregler, miljøzoner og klageadgang i forbindelse med nye ejendomsvurderinger.

Læs også

Statens administration rammer kommunerne

Martin Damm har ikke som sådan noget at udsætte på de administrative omkostninger ved de enkelte lovforslag. Det er det samlede billede, han forholder sig til.

Ikke mindst set fra et kommunalt perspektiv, hvor man i 2024 er blevet pålagt af regeringen at spare 700 millioner kroner på den lokale administration. Et krav som regeringen ønsker at øge betragteligt de kommende år.

”I staten kan man åbenbart bare lægge mere oven på fra gang til gang. Og når man skruer op i staten, så udsættes vi i kommunerne jo også for et ekstra administrativt pres, hvor vi skal svare på alle mulige ting, uden at vi får yderligere ressourcer,” siger Martin Damm.

Om kortlægningen

Med udgangspunkt i lovprogrammerne for 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 har KL identificeret lovgivning med en statslig administrativ mer- og mindreudgift. Fremgangsmåden har været følgende:

  1. Alle stadfæstede lovforslag er gennemgået
  2. Alle mer- og mindreudgifter har været identificeret gennem lovens bilag ”loven som fremsat” under afsnittet ”Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige”
  3. Der er alene angivet beløb, hvis loven har haft konsekvenser i det pågældende år.

I en 5-årige periode fra 2018 til 2023 har Folketinget vedtaget ca. 218 nye love, hvor der er afsat ca. 2 mia. kr. til opgaver i departementer og styrelser mv.

I gennemgangen af lovprogrammet og den samlede opgørelse tages forbehold for en vis usikkerhed, da lovene kan være justeret undervejs i behandlingen og på grund af den nødvendige skønsmæssige vurdering af lovens administrative konsekvenser.

KL vurderer dog ikke, at de samlede meromkostninger er overvurderet. Det skyldes dels, at en lang række love er frasorteret, ligesom der generelt er foretaget en skønsmæssig vurdering, som i bred forstand underestimerer statens omkostninger.

I de tilfælde, hvor midlerne har haft en flerårig konsekvens, uden en specificering af konsekvenserne i enkelte år, er det forudsat, at konsekvenserne er ens alle år.


Kilde: KL

Lovforslag på Skatteministeriets ressort står alene for ekstra administrationsudgifter for omkring 650 millioner kroner. Mens godt 160 millioner kroner er relateret til covid-19 og/eller mink.

Der findes også lovforslag, som trækker modsat. Men ifølge KL’s opgørelse er der i samme femårige periode blot vedtaget lovgivning, der har mindsket statens administrative udgifter med knap 60 millioner kroner.

Ifølge en tidligere opgørelse fra KL er antallet af administrativt ansatte i staten steget med omkring 11.000 årsværk fra 2018 frem til udgangen af 2023. Med en gennemsnitlig årsløn på 580.000 kroner svarer det til omkring 6,4 milliarder kroner.

Professor: Folketinget skal tøjle sig selv

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, kalder KL’s kortlægning en ”valid” indikator for, hvilken rolle ny lovgivning spiller for de seneste års vækst i den statslige administration.

”Beløbet er kæmpestort. Både absolut men også i forhold til den samlede statslige administration. Så der er absolut en pointe i det her,” siger Per Nikolaj Bukh.

Han kan godt forstå, hvis man i kommunerne føler sig provokeret over, at man fra central politisk hånd har haft et stort fokus på at spare på den lokale administration uden at have haft samme blik for væksten i staten.

Læs også

Men finansloven for 2024 har regeringen dog lagt en administrationsbesparelse på 400 millioner kroner ind i det statslige budget. Der skal imidlertid mere til, hvis der skal dæmmes op for udviklingen i staten, lyder det fra professoren.

”Folketinget er nødt til at træffe nogle beslutninger, som er egnede til, at de kan disciplinere sig selv. Man må skabe nogle konstruktioner, som gør, at man ikke kommer til at træffe de beslutninger, som man ved, at man ellers kan få lyst til at tage,” siger Per Nikolaj Bukh.

Wammen: Penge kan bruges bedre

Ifølge Per Nikolaj Bukh vil det være en god begyndelse løbende at fortsætte med KL’s gennemgang af lovforslagene for at få indsigt i og overblik over de samlede konsekvenser af fremtidig lovgivning. Gerne suppleret med et krav om, at man vil nedbringe de samlede statslige administrations omkostninger.

Fra regeringens side peger finansminister Nicolai Wammen (S) på, at man har en generel ambition om fjerne ”unødvendigt” bureaukrati og regler i såvel kommuner, regioner som staten.

Det skal både afspejle sig i en reform af folkeskolens læringsplaner, den kommende ældrelov og et løbende samarbejde med kommuner og regioner om at nedbringe deres administrative udgifter.

Læs også

Finansministeren er enig med KL-formanden om, at også staten kan bruge sine ressourcer bedre.

”Jeg deler fuldt ud Martin Damms bekymring for, at pengene ikke fuldt ud bruges der, hvor de gør mest gavn,” skriver finansminister Nicolai Wammen i en mail til Altinget.

Derfor er regeringen ifølge ham også på vej med et ”arbejdsprogram”, der skal begrænse statens administration og bureaukrati.

”Her er jeg nemlig også enig med Martin Damm – der skal ikke være flere ansatte i staten, end der er behov for,” skriver Nicolai Wammen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Martin Damm

Borgmester (V), Kalundborg Kommune, formand, KL
mpm (SDU 2005), civiløkonom (Handelshøjskolen, Slagelse 1994), seniorsergent (Frederikshavn 1989), elektronikmekaniker (Holmen Kbh. 1985)

Per Nikolaj Bukh

Professor, Aalborg University Business School, Aalborg Universitet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1991), ph.d. i driftsøkonomi (Aarhus Uni. 1995)

0:000:00