Ny solcelleaftale i hus

AFTALE: Regeringen har torsdag morgen indgået aftale med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en ny solcelleaftale.
Foto: Carsten Snejbjerg
Morten Øyen

Torsdag morgen blev partierne bag energiaftalen enige om en ny solcelleaftale. De seneste uger har bølgerne gået højt, efter klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) fremlagde sit forslag til ændringer af solcelleordningen - der blandt andet ville stramme op på den populære nettomålerordning.

Med den nye aftale laves en ordning, hvor alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

"Jeg har lyttet til den kritik, der har været fra ejere af solcelleanlæg, fra sollecellebranchen og fra oppositionen. Med en overgangsperiode på 20 år vil ejerne af solecelleanlæg ikke bare få investeringen hjem. De vil også få en solid forretning af deres investering," siger klima- og energiminister Martin Lidegaard.

Aftalen er indgået af alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance, der står uden for Energiaftalen. Og selvom De Konservative forhandlede med ministeren om overgangsordningen lige ind til ministerens pressemøde torsdag eftermiddag, så bakker de borgerlige partier op om kompromiset.

"Et kompromis er blevet 20 år som overgangsordning, og det er jo næsten, hvad folk hele tiden har kunnet forvente, at deres solcelleanlæg har kunnet producere i. Så det er et rigtigt flot kompromis," siger Dansk Folkepartis Mikkel Dencker. 

Fremover vil støttereglerne blive ændret for nye købere af solcelleanlæg, så nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. De nye regler vil gælde fra den dag lovforslaget bliver fremlagt i Folketinget.  

Jeg har lyttet til den kritik, der har været fra ejere af solcelleanlæg, fra sollecellebranchen og fra oppositionen.

Martin Lidegaard
Klima- og Energiminister, (R)

"Det er positivt, at der nu er skruet nye støtteregler sammen, der er økonomisk ansvarlige, og som sikrer, at det fortsat er fordelagtigt at investere i solceller," siger Venstres Lars Chr. Lilleholt.

Med den nye aftale bliver der desuden bedre muligheder for kollektive solecelleløsninger. Støtten til kollektive boligformer som almene boliger og andelsmuligheder stiger nemlig fra 60 øre/kWh til 145 øre/kWh.

"Samtidig understreges det i aftalen, at hensigten er, at alle boligformer skal have samme udbytte af de forskellige støtteordninger. Det er jeg meget tilfreds med," siger Enhedslistens Per Clausen.

Finansieringen af den nye aftale sker blandt andet ved at udskyde havvindmølleparken ved Kriegers Flak, ligesom kabelplanen slankes.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

0:000:00