Ny stor alliance skal kæmpe for psykiatrien

LOBBY: 30 foreninger, der både tæller patientforeninger, psykiatere og sygeplejersker og andet plejepersonale, indgår den hidtil største og omfattende alliance på det psykiatriske område. Alliancen skal sikre politisk fokus til psykiatrien.

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn
Jacobsen, som har været med til at løbe den nye alliance i gang, fortæller, at
ideen til alliancen blev skabt på Folkemødet i 2015.
Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, som har været med til at løbe den nye alliance i gang, fortæller, at ideen til alliancen blev skabt på Folkemødet i 2015.
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Indsatsen overfor patienter med psykiske lidelser skal være bedre. Politikerne skal afsætte flere penge til psykiatrien.

Sådan lyder to af de mål, som en ny og stor alliance af foreninger vil kæmpe for. Alle psykiatriens kendte patientforeninger er gået sammen med blandt andet behandlerne i form af psykiaterne, sygeplejerskerne og psykologernes interesseorganisationer. I alt 30 foreninger etablerer nu det, der kommer til at hedde Psykiatrialliancen.

”Psykiske lidelser er alvorlige. Både for den enkelte men også for samfundet. Og vi kan lige så godt sige det, som det her. Alliancen skal være med til at sikre, at psykiatrien får den nødvendige del af kagen,” siger formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen. Han er sammen med Psykiatrifonden, og Landsforeningen Sind med i den koordinationsgruppe, der har været med til at løbe initiativet i gang.

Sind: Bedre sent end aldrig 
Mange har i årevis efterspurgt en stærk fælles stemme på området. Derfor er formanden for Sind, Knud Kristensen, også særligt glad for, at alliancen nu er en realitet.

Fakta
PsykiatriAlliancen består af følgende organisationer
 • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed 
 • FOA
 • Psykiatrifonden 
 • Danske fysioterapeuter
 • Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP) 
 • Det sociale netværk
 • Død i Psykiatrien (DiP) 
 • Angstforeningen
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) 
 • Dansk Psykologforening
 • LAP (afventer endeligt tilsagn) 
 • Bedre Psykiatri
 • Depressionsforeningen 
 • SIND ungdom
 • Ergoterapeutforeningen 
 • Outsideren
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 
 • Livslinien
 • Dansk Selskab for Distriktspsykiatri 
 • Socialpædagogerne
 • Dansk Sygeplejeråd 
 • Lægeforeningen
 • Dansk Selskab for psykosocial rehabilitering 
 • Fountain House
 • Dansk Socialrådgiverforening 
 • Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)
 • Fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker
 • ADHD foreningen
 • OCD foreningen
 • Autismeforeningen (afventer) 
 • Borderline netværket (afventer) 

”Bedre sent end aldrig. Når man er så mange organisationer, der laver en alliance, kan man selvfølgelig ikke være enige om alt. Derfor så vil vi fokusere på områder, hvor vi kan blive enige, frem for der, hvor man ikke kan,” siger Knud Kristensen.  

Den nye alliances struktur og arbejdsmetoder er ikke lagt fast i detaljer. Men alliancen vil udarbejde fælles holdninger på en række områder, der skal give mere politisk slagkraft overfor påvirkningen af politikerne.

”De enkelte organisationer vil stadig udtale sig på egne vegne. Og der er ikke lagt op til, at alliancen vil få en fælles talsperson. Men vi kommer til at lave fælles politikpapirer, som vi så håber alliancens medlemmer vil skele til, når de udtaler sig,” siger Torsten Jacobsen.

Håber at kunne møde politikerne samlet
Både han og Knud Kristensen håber, at alliancen bliver i stand til at blive så enige, at repræsentanter ud over konferencer og fælles indlæg også kan få foretræde for Folketingets udvalg og fremlægge alliancens synspunkter.

Ifølge Torsten Jakobsen blev den konkrete ide til netværket født i forbindelse med en debat om psykiatrien på Folkemødet i 2015.

”Samtidig har Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, jo mange gange opfordret os til at lave en alliance inden for psykiatrien. Og det er nu en realitet,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Ud over bedre behandling og flere ressourcer er man i alliancen også enige om at arbejde for en stribe mål, blandt andet omkring bedre sammenhæng i behandlingen, afstigmatisering og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte i psykiatrien.

Psykiatrifonden, der også har været med til at starte alliancen, vil levere sekretariatsfunktionen til tiltaget. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torsten Bjørn Jacobsen

Formand, Psykiatrifonden
cand.med. (Københavns Uni. 1991), ph.d. (Københavns Uni. 2001)

0:000:00