Øget import af biomasse er uundgåeligt

BIOMASSE: Efterspørgslen på biomasse til energi stiger voldsomt, og dansk landbrug kan ikke alene levere den ønskede mængde. Derfor dur "køb dansk"-mentaliteten ikke, lyder opfordringen – kraftigt øget import bliver svær at undgå.
Danmarks areal er ikke stort nok til at levere den nødvendige mængde biomasse.
Danmarks areal er ikke stort nok til at levere den nødvendige mængde biomasse.Foto: www.colourbox.com
Ida Skytte

Dansk landbrug kan ikke selv levere den biomasse, der skal til for at frigøre landet fra fossile brændsler. Derfor kommer Danmark til at importere langt mere i fremtiden.

Det mener blandt andre seniorprojektleder Anders Evald fra Force Technology, der var blandt oplægsholderne, da Landbrug & Fødevarer, Concito og Dansk Energi mandag holdt temamøde om emnet.

"Der mangler noget"
Præcis hvor meget halm og anden biomasse, der er behov for, og præcis hvor meget landbruget herhjemme selv kan levere, er der forskellige bud på.

Anders Evald ridsede scenarierne op for, hvad der ifølge hans beregninger skal til, for at Danmark kan leve op til EU's krav om 30 procent vedvarende energi i 2020. I hans analyse vil der være en øget efterspørgsel på vedvarende energi på 110 petajoule (PJ), hvoraf 60 PJ kommer fra biomasse og affald.

Fakta

Udvikling frem mod 2020:

- Øget efterspørgsel efter vedvarende energi (VE) på cirka 110 petajoule (PJ) (cirka 13 procent af Danmarks bruttoenergiforbrug)

- Heraf cirka 60 PJ fra biomasse og affald.

- Stigningen svarer til 3,5 millioner ton tørt træ til en pris af 2-4 milliarder kroner.


Kilde: Force Technology

"Størrelsesordnen er lidt skræmmende. 60 petajouale siger måske ikke alle så meget, men det svarer altså til 3-4 millioner ton tørt træ, så der mangler noget," sagde han.

Anders Evald mener, at potentialerne fra landbrug, skovbrug og affald er tilstrækkelige til at dække de kommende 10 års vækst. Men det er ikke sandsynligt, at behovet vil blive dækket med dansk biomasse, fordi:
- Halmen fra de sidste marker bliver dyrere.
- Træ fra skovbruget er begrænset i volumen.
- Træ uden for skovbruget er i store træk i brug til brænde.
- Biogas fra husdyrgødning ikke støttes nok.
- Energiafgrøder er for dyre i forhold til kvaliteten.

"Derfor bliver Danmark - endnu mere end i dag - storimportør af biomasse," konkluderede Anders Evald.

Væk fra "køb dansk"-mentalitet
Det er imidlertid heller ikke i sig noget problem, lød det fra Dansk Energis direktør, Lars Aagaard, som også deltog i debatdagen mandag. Men det skal ske på markedsbaserede vilkår.

"Et kriterium, hvis vi skal gå ind i det her som investorer, er, at biomasse er en international vare. Jeg bemærker, at enkelte forsøger at genoplive 70'ernes "køb dansk"-holdning, og det dur ikke på det her felt," sagde Lars Aagaard.

"Ikke fordi vi i vores sektor har noget imod at bruge dansk biobaseret opvarmning, men det kræver en strategi, der gør, at vi kan konkurrere på et internationalt marked," sagde han.

En anden anke, som bliver fremført i forbindelse med eksempelvis DONGs import af træpiller fra Canada, er CO2-udslippet i forbindelse transporten. Men også det forbehold for international handel, nedtonede Anders Evald.

"Så er det altså heller ikke værre med den skibstransport," sagde han og henviste til den forholdsvis lave mængde CO2, som det kræver at fragte træpillerne over Atlanten. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Evald

Chefkonsulent, Hofor, medstifter, Danske Ølentusiaster, forfatter
akademiingeniør (Danmarks Ingeniørakademi 1981)

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

0:000:00