Om  
Ole Hasselgaard
Jan Reckendorff

Ole Hasselgaard stopper som rigsadvokat

Ole Hasselgaard stopper efter seks år som rigsadvokat.

1. marts træder Ole Hasselgaard af som rigsadvokat. 

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. 

Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

”Justitsministeriet og jeg har i gensidig forståelse indgået aftale om, at jeg nu fratræder som rigsadvokat efter knap seks år i jobbet. Det har været en både spændende og udfordrende tid, og det har været et stort privilegium at være sammen med alle de dygtige ledere og medarbejdere i anklagemyndigheden, der er en vigtig institution i vores retssamfund."

Hasselgaard har været i stillingen i seks år. Han blev færdiguddannet som kandidat i jura i 1993 fra Aarhus Universitet og arbejdede derefter i mange år i Justitsministeriet, indtil han i 2002 blev udnævnt rigsadvokat. 

Han får rosende ord fra departementchef Barbara Bertelsen, der kalder Hasselgaard et juridisk fyrtårn. 

”Ole Hasselgaard har stået i spidsen for anklagemyndigheden gennem en årrække, der har været kendetegnet ved nye og store udfordringer i et tiltagende komplekst kriminalitetsbillede. Han er bredt anerkendt som et juridisk fyrtårn og har forud for stillingen som rigsadvokat beklædt en række centrale stillinger i Justitsministeriets departement. Jeg er Ole meget taknemmelig for at have løftet en central samfundsopgave i en svær tid,” siger Barbara Bertelsen.

Hasselgaard fortæller i pressemeddelelsen, at han vil bruge den kommende tid på at overveje det næste kapitel i sit arbejdsliv.

Statsadvokat Jan Reckendorff konstitueres som rigsadvokat. Reckendorff har tidligere været blandt andet landsdommer i Østre Landsret og vicestatsadvokat. 

Justitsministeriet oplyser desuden, at de snarest muligt vil opslå stillingen som rigsadvokat. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Hasselgaard

Advokat, Nielsen Nørager, fhv. rigsadvokat
cand.jur. (Aarhus Uni. 1993)

Jan Reckendorff

Rigsadvokat, formand for Forligsinstitutionen
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), MPG (Aarhus Uni. 2014), reserveofficer (1977) og politibetjent (1983)

0:000:00