Ombudsmand godkender Foghs afslag på aktindsigt

NATO: Ombudsmanden slår i dag fast, at Statsministeriet havde ret til at give afslag til to journalister, der i 2008 bad om aktindsigt i alle dokumenter om Foghs muligheder for internationalt topjob.
Statsministeriet gav i april 2008 to journalister afslag på aktindsigt i dokumenter om Foghs muligheder i Nato og EU.
Statsministeriet gav i april 2008 to journalister afslag på aktindsigt i dokumenter om Foghs muligheder i Nato og EU.

Det var i orden, at Statsministeriet den 30. april 2008 afviste at oplyse to journalister om der overhovedet var dokumenter i ministeriet, der sagde noget om "Anders Fogh Rasmussens muligheder for at komme i betragtning til et topjob i EU eller Nato". Det slår ombudsmanden nu fast efter at have behandlet en klage over ministeriet.

"Under normale omstændigheder skal en myndighed oplyse, om den har dokumenter omfattet af en aktindsigtsanmodning. Den der får afslag på aktindsigt, skal altså normalt have at vide at et eller flere dokumenter er tilbageholdt. I denne sag mener jeg imidlertid, at der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, at dette udgangspunkt kan fraviges," siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i en pressemeddelelse.

Særlige omstændigheder
Ombudsmanden har lyttet til ministeriets begrundelser for at hemmeligholde dokumenterne. Ifølge Statsministeriet havde en afsløring af, om man var i besiddelse af dokumenterne, kunne medføre både udenrigspolitiske og indenrigspolitiske skadevirkninger.

Udenrigspolitiske fordi mulighederne for at besætte en international toppost med en dansk minister ville blive væsentligt forringet. Indenrigspolitiske fordi "statsministerens mulighed for at virke som regeringens chef - og dermed regeringens muligheder for at fungere som en arbejdsdygtig regering - ville kunne lide væsentlig skade".

Ombudsmanden kritiserer ikke, at Statsministeriet har anset det udenrigspolitiske hensyn for at være beskyttet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Det indenrigspolitiske hensyn er dog mere tvivlsomt.

"Men da der også er hensyn, som minder om dem, som gør at der normalt ikke er fuld aktindsigt i ansættelses- og personalesager, kan jeg samlet set ikke kritisere resultatet af ministeriets afgørelse," siger ombudsmanden.

Dokumentation

(Kilde: ombudsmanden.dk)

 Efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner.

Efter den såkaldte generalklausul i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Bestemmelsen har bl.a. været anvendt til at undtage dokumenter knyttet til en konkret politisk beslutningsproces fra aktindsigt. 

Normalt skal den der har søgt om aktindsigt, gøres bekendt med at et eller flere dokumenter er tilbageholdt hvis der gives helt eller delvist afslag på aktindsigt efter reglen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, jf. § 13, stk. 2. Udgangspunktet er således at eksistensen af dokumenter ikke kan hemmeligholdes. Ombudsmanden har dog tidligere i en bestemt type af sager anerkendt at selve eksistensen af dokumenter under særlige omstændigheder og efter en konkret vurdering kunne hemmeligholdes. Det drejede sig om oplysninger om hvorvidt PET var i besiddelse af registreringer og oplysninger om en ansøger.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Gammeltoft-Hansen

Fhv. ombudsmand, Folketinget, fhv. formand for Dansk Flygtningehjælp, professor emeritus, Københavns Universitet
cand.jur. (Københavns Uni. 1970), lic.jur. (1973), dr.jur. (1976)

Anders Fogh Rasmussen

Formand og stifter, Rasmussen Global og Alliance of Democracies Foundation, seniorrådgiver, Citigroup, fhv. generalsekretær, Nato, fhv. statsminister (V), partiformand & MF
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1978)

0:000:00