Fængselspladser i Kosovo, øget sikkerhed og bedre rekruttering: Få overblik over den nye aftale for Kriminalforsorgen

Torsdag aften præsenterede regeringen en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, som blandt andet lægger op til, at der skal lejes fængselspladser i Kosovo. Læs her, hvad der står i aftalen, og få overblik over, hvordan den skal finansieres.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Mads Mose Vikkelsø

Sammen med SF, Dansk Folkeparti og Konservative har regeringen fundet et flertal til at leje 300 pladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge.

De 300 lejede pladser er nemlig et af initiativerne i den nye aftale, som danner rammerne for Kriminalforsorgen i de næste fire år.

Aftalen skal blandt andet finansieres ved at lægge 71 pladser i Udlændingecenter Ellebæk i dvale, afskaffe danskbonussen, som udlændinge kan få efter bestået prøve i Dansk, 2 og så finder man 645 millioner kroner i moms på kulturlivet.

Samtidig har regeringen valgt at tildele Kosovo 45 millioner kroner årligt i bistandshjælp til grøn energiomstilling. 

Få overblik over alle initiativerne i aftalen her.

Flere fængsels- og arrestpladser

Udvidelse af kriminalforsorgens fysiske kapacitet med 3261 pladser i Danmark

 • Udvidelse af Køge Arrest, Horserød Fængsel og Ringe Udvisningsfængsel.
 • Udvidelse af Sdr. Omme Fængsel.
 • Genaktivering af pladser i Møgelkær Fængsel.

Leje af 300 fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte udlændinge

Fremtidssikring af kriminalforsorgens kapacitet

 • Udvidelse af planlagt områdearrest på Sjælland til 400 pladser.
 • Forberedelse af opførelse af nyt fængsel.

Håndtering af belæg, der udspringer af strafskærpelsen for COVID-19-relateret kriminalitet

Mere uniformeret personale og bedre arbejdsmiljø

Styrket indsats for rekruttering

 • Fuld basisløn i hele uddannelsesperioden for fængsels- og transportbetjente.
 • Forbedret fængselsbetjentuddannelse.
 • Ny merituddannelse til fængselsbetjent.
 • Bedre støtte og vejledning under første praktikperiode.
 • Nye afdelinger af skolen for fængselsbetjente.

Bedre arbejdsmiljø og fastholdelse

 • Supervisionsordning for medarbejdere med daglig kontakt til indsatte.
 • Etablering af internt psykologkorps.
 • Bedre udviklingsmuligheder for bl.a. uniformeret personale.

Mere tid til kerneopgaven – mindre administrativt arbejde

 • Friheden tilbage til fængselsbetjentenes faglige skøn.
 • Opgaveflytning fra fængselsbetjente til andre faggrupper.
 • Mere tid til personaleledelse ved reduceret ledelsesspænd.
 • Modernisering af kriminalforsorgens sagsbehandlingssystem.

Styrket sikkerhed

 • Flere skærpede sikkerhedspladser og ny ”sikkerhedsklasse 0” for de hårdeste indsatte.
 • Styrkelse af indsatsen over for terrordømte samt radikaliserede indsatte under varetægtsfængsling og afsoning.
 • Nyt disciplinærstraffesystem med fokus på ret og pligt.
 • Fordobling af strafniveauet ved vold mod ansatte i kriminalforsorgens institutioner.
 • Styrket indsats for indsatte med psykiske lidelser.
 • Eftersyn af kriminalforsorgens regimer (åbent-, lukket- og arrestregime).
 • Øgede sanktioner ved udeblivelse fra afsoning.
 • Strammere vilkår for udvisningsdømte.
 • Tværgående prioritering af personfarlig kriminalitet i straffesagskæden.

Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet

 • Ny model for straffesagsomkostninger, der skal motivere dømte til at arbejde for et kriminalitetsfrit liv Bedre vilkår for børn af indsatte.
 • Øget deling af oplysninger med kommunerne og faste løsladelsesdage.
 • Samfundstjeneste skal også kunne udføres i private virksomheder.
 • Strategi for målrettet forebyggelse af ny kriminalitet.
 • Ny strategi for styrket samarbejde med civilsamfundet og pulje til civilsamfundstiltag.
 • Nye uddannelsesafdelinger, flere lærere og faglærere, flere arbejdsmarkedsrettede uddannelser og opgradering af SK-nettet.
 • Bedre muligheder for indsattes adgang til den offentlige digitale infrastruktur.
 • Digitalisering af sundhedsbehandlingen i kriminalforsorgen.
 • Afdækning af behandling for stofafhængighed.

Øget anvendelse af alternative afsoningsformer for en bedre overgang til et liv uden kriminalitet

 • Bedre udslusning fra fængsler og arrester via fodlænke og udslusningsfængsler.

Initiativer målrettet den grønlandske og færøske kriminalforsorg

Færøerne

 • Implementering af straffuldbyrdelseslov på Færøerne.
 • Bedre afsoningsforhold i arresten på Færøerne.

Grønland

 • Seksuelle overgreb på børn og unge i Grønland.
 • Indsats mod misbrug af euforiserende stoffer i grønlandske anstalter.

Lovændringer

Det fremgår i aftalen, at de 300 lejede fængselspladser i Kosovo kræver en række lovændringer. Der ligger dog ikke en endelig aftale med Kosovo endnu. Aftalepartierne vil løbende blive orienteret om forløbet og hvilke tilpasninger, der kan være nødvendige.

Forventningen er, at de 300 fængselspladser i Kosovo kan benyttes i begyndelsen af 2023.

Finansiering

Økonomien bag aftalen finder de enige partier ved at udmønte reserven fra finansloven 2022. Derudover findes der også 215 millioner kroner årligt frem til 2023 ved at sætte moms på tv-abonnementer. Der er regnet med, at aftalens initiativer vil koste lidt over 4 milliarder kroner. Se i tabellen, hvilke tiltag der skal finansiere aftalen. 

 

Du kan læse hele aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00