Kommentar af 
Eva Smith

Eva Smith: Hummelgaard prædiker tryghed, imens han sår tvivl om retssamfundets tilstand

Justitsministerens teoretiske snak om det trygge samfund klinger hult, når flere konkrete sager ikke lader til at blive løst på en ordentlig og retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde fra myndighedernes side, skriver Eva Smith.

Én gang forbryder, altid forbryder. Det synes at være justitsminister Peter Hummelgaards (S) opfattelse, skriver professor emerita Eva Smith.
Én gang forbryder, altid forbryder. Det synes at være justitsminister Peter Hummelgaards (S) opfattelse, skriver professor emerita Eva Smith.Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix
Eva Smith
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

5. februar havde Politiken et stort interview med den nye justitsminister, Peter Hummelgaard (S). Her understregede han, at det var meget vigtigt for regeringen, at Danmark er et trygt samfund. 

Nu kan man diskutere, hvad et trygt samfund er. Personligt har jeg de senere år følt en snigende utryghed over myndighedernes ageren, og det er min fornemmelse, at det er jeg ikke ene om. Myndigheder, som jeg indtil for få år siden har stolet trygt på, fordi jeg har følt mig overbevist om, at lov og ret blev overholdt i Danmark. 

I det følgende vil jeg give fire eksempler fra den seneste tid: tre fra justitsministerens område og et fra Skatteministeriet, hvor myndighederne har optrådt helt anderledes, end jeg havde forventet. 

Først Politikens interview med justitsminister Peter Hummelgaad, hvor jeg havde ventet en noget dybere analyse af kriminalitetsproblemerne.

Det er utroligt, at ministeren uden at blinke følger den vej

Eva Smith
Professor emerita

Justitsministeren forholdt sig ikke til, at kriminaliteten generelt er på vej ned, men fulgte den slagne politiske vej om behov for højere straffe og mere overvågning. 

Det er utroligt, at ministeren uden at blinke følger den vej. Få lande i verden har så høje straffe som USA, men Danmark med mere moderate straffe er vist et langt tryggere sted at vokse op.  

Justitsministeren hævdede dog ikke, at de højere straffe ville afskrække nogen fra kriminalitet, men begrundede straffene med befolkningens retsfølelse, og "at vi for en længere periode får problemerne væk". 

Så én gang forbryder, altid forbryder. Det synes at være ministerens opfattelse, og så er det jo forståeligt nok, at de skal længst muligt i fængsel. 

Men nogen af os tror fortsat, at det er muligt at påvirke mennesker til at vælge et andet liv.

Forskning viser, at det er sværere for mennesker at tilpasse sig et normalt liv og lægge kriminaliteten på hylden, hvis de har siddet rigtig længe i fængsel. Bestræbelserne går vel på at få færre fremtidige ofre, eller har jeg misforstået noget?

Læs også

Ministeren ønskede også flere betjente i gadebilledet, hvilket er en rigtig god idé – især hvis de viser sig om aftenen og natten, hvor kriminaliteten foregår i stedet for om dagen. Yderligere skal overvågningskameraer hjælpe navnlig unge piger, der er bange for at færdes alene sent på aftenen.

Men her er det værd at bemærke, at kameraerne kun har betydning for opklaringen af sagen. De beskytter ikke pigerne, da der ikke er mennesker bag kameraerne, der kan komme pigerne til hjælp. 

Tænk bare på sagen fra Aalborg, hvor en ung pige går beruset hjem uden overtøj i vinterkulden. Det sidste man ser til hende via et overvågningskamera er, at hun samles op af en privat bil ved et stoppested. Senere findes hun myrdet.  

På andre områder må man også undre sig over myndighedernes ageren. Skaber det for eksempel tryghed hos befolkningen og tillid til myndighederne, at regeringen stadig ikke har taget stilling til, om tidligere forsvarsminister og folketingsmedlem for Venstre Claus Hjort Frederiksen skal retsforfølges?

Sagen har længe været klar til tiltalerejsning. For få måneder siden ønskede man Claus Hjort Frederiksens immunitet ophævet af samme grund. Så hvorfor træffer man ikke en beslutning nu, hvor man frit kan tiltale ham?

Jeg tror, mange synes, at det er en skandale og uværdigt for et retssamfund, at han fortsat skal gå i uvished. 

Så er der Samsam-sagen. Højt estimerede forhenværende departementschefer, der ellers af princip ikke udtaler sig, er så rystede over sagen, at de bryder deres principper, fordi de mener, at der kan være tale om et justitsmord.

Der er tale om en tilståelsessag, når cheferne går i forhandlinger med Samsams advokat

Eva Smith
Professor emerita

Tidligere chefer i FE og PET mener, at sagen er gift for rekruttering af nye agenter, men justitsminister Peter Hummelgaard svarer, at man jo ikke kan have undersøgelseskommissioner hver gang, der er offentlig kritik. 

Men har justitsministeren ikke set efterretningschefernes fælles udtalelse fra 23. december 2022 i Samsam-sagen?

Her forklarer to chefer, at man naturligvis går ind i forhandlinger, når en advokat truer med sagsanlæg mod tjenesterne. Gør man det? Det gør man vel kun, hvis advokaten har en pointe med sit sagsanlæg. Der er tale om en tilståelsessag, når cheferne går i forhandlinger med Samsams advokat.

Og hvad med de 10.000 kroner, som pludseligt bliver afleveret af to anonyme mænd i fængslet? Hvad med anmeldelsen af Samsam for at være Syrienskriger og vedlagt billedmateriale, som politiet nægter at undersøge nærmere? 

Justitsministeren antyder, at Samsam måske har begået noget kriminelt: "Selv hvis man er eller måtte have været agent, så betyder det ikke, at man generelt er straffri," skrev han 1. februar til Berlingske. 

Nej, naturligvis ikke, og hvis Samsam har overtrådt sine beføjelser eller på anden måde overtrådt straffeloven, skal han naturligvis stilles til ansvar. Men efterretningstjenesterne kan ikke optræde som anklager, dommer og bøddel og beslutte sig for ikke at hjælpe ham, fordi man mener, at han har begået forbrydelser. 

Der er mange mennesker i dette land, der er dybt bekymrede for denne sag og føler det utrygt, at en mand, der muligvis er offer for et justitsmord, ikke får hjælp fra myndighederne. 

Endelig vil jeg nævne en sidste sag, som ikke har noget med justitsministeren at gøre. Den drejer sig om skatteminister Jeppe Bruus (S). 

For kort tid siden udtalte Højesteret i en konkret sag, der vedrørte det problem, at mange mennesker ikke kan få lov til at betale de penge, de skylder skattevæsenet, at det var Højesterets opfattelse, at Folketinget burde se på dette forhold.

Læs også

Det er helt enestående, at Højesteret på denne måde henvender sig direkte til Folketinget. Foreholdt Højesterets udtalelse, svarede skatteministeren, at man jo også må tænke på provenuet for staten! 

Hvabehar? Disse mennesker må ikke betale deres gæld og betaler derfor renter til staten af gælden – og disse gode penge vil skatteministeren nødigt undvære!

Forestil jer, at det var to private, hvor den ene sagde til den anden: "Nej, du kan ikke betale din gæld til mig, for så mister jeg jo de fede renter". Det er helt uforståeligt, at pressen ikke er gået lidt hårdere til skatteministeren i denne sag!

Men summa summarum, kære politikere: al jeres teoretiske snak om det trygge samfund for borgerne klinger hult, når mange danskere sidder tilbage med en ubehagelig fornemmelse af, at alt for mange konkrete sager ikke bliver løst på en ordentlig og retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Smith

Professor emerita, Det Juridiske Fakultet, Københavns Uni., æresdoktor ved Lunds Uni.
cand.jur. (Københavns Uni. 1974), dr.jur. (Københavns Uni. 1986)

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

Claus Hjort Frederiksen

Fhv. MF (V), fhv. minister og partisekretær
cand.jur. (Københavns Uni. 1972)

0:000:00