Kommentar af 
Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen: Hver kommune kunne bruge en støttefond som Sønderborgs

Fonden bag Danfoss udvikler Sønderborg i et uhørt tempo. Det er glædeligt, så længe de private fondsmidler gives i dialog og forståelse med de folkevalgte, skriver Altingets udgiver i en kommentar. Andre kommuner fortjener noget lignende, mener han.

Værket Tidscirklerne af islandsk-danske Olafur Eliasson er foræret Sønderborg af fonden bag Danfoss. Den har også bevilget store midler til kultur-, uddannelses- og forskningscentret Alsion på den anden side af Alssund og den eksplosive udvikling af SDU. 
Værket Tidscirklerne af islandsk-danske Olafur Eliasson er foræret Sønderborg af fonden bag Danfoss. Den har også bevilget store midler til kultur-, uddannelses- og forskningscentret Alsion på den anden side af Alssund og den eksplosive udvikling af SDU. Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Rasmus Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvorfor sker der så meget i en by som Sønderborg, og hvorfor udvikles byen så markant?

Det ville jeg prøve at finde ud af under jævnlige familiebesøg i grænselandet. Var borgmester Erik Lauritzen (S) og bystyret med bl.a. den tidligere minister Ellen Trane Nørby (V) specielt fremragende? Var det de fede jorde på Als, der gav særligt udbytte? Hvad kunne man se i Indenrigsministeriets kommunale nøgletal?

Men så var det, at Altingets magasin for maj udkom med temaet "Fonden som ejer Als"

Redaktøren af den nye portal Altinget Fonde, Mikala Satiya Rørbech, trækker perspektiver op. Bør der være grænser for de stærkt voksende danske fondes indflydelse? Stækker deres penge og bevillinger nogle gange de folkevalgtes mulighed for at lede vores samfund? Favoriseres befolkningsgrupper på bekostning af andre? Svækkes det offentliges legitime adgang til at regulere Danmark i henhold til loven, når fonde kan overhale højre om for egne penge?

Det er dilemmaer, som vi uden tvivl kommer til at diskutere i fremtiden. Danske fonde uddelte i 2021 mere end 25 milliarder kroner, svarende til én procent af BNP. Det er private penge, der uddeles i henhold til stifters vilje som fastsat i fundatser og administreret af ofte selvsupplerende bestyrelser.

I stigende grad følger de danske fonde de 17 anbefalinger for god fondsledelse, som fondsverdenen selv har formuleret. Men kan vi som danske skatteborgere stille os tilfredse med alle disse selvregulerende pengetanke, der virker parallelt med finansloven og kommunebudgetterne?

Man kunne ønske for andre kommuner, at deres store og mellemstore virksomheder i fremtiden fik helt eller delvist fondseje med stedlige uddelingsformål.

Rasmus Nielsen
Udgiver, Altinget

Ja, borgerne og politikere bør overordnet have tillid til de danske fonde og deres intentioner. Så længe fondene opfører sig etisk forsvarligt, og virker i dialog med samfundet. Seks af ti danskere er da også positivt stemte overfor at lade fonde være med til at finansiere fremtidens velfærdssamfund, viser en Epinion-måling fra februar lavet til os.

Tilbage i den mellemstore Sønderborg Kommune, der dækker hele Als og en mindre del af det sydøstligste Jylland med blandt andet Gråsten. Kommunen begunstiges helt bevidst af Bitten og Mads Clausens Fond. Den blev stiftet i 1971 med det primære formål at styrke Danfoss samt, og nu kommer det, "bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland". Altså direkte begunstigelse af et bestemt område.

Danfoss blev grundlagt for blot 90 år siden, og har siden vokset sig til 97 fabrikker, der beskæftiger 42.000 mennesker i mere end 20 lande, heraf knap 6.000 i Danmark. Langt de fleste beskæftiget i hovedkvarteret i Nordborg på Als, naturligvis. Respekt og påskønnelse er ord, der passer hér. Alle ved vist, hvad virksomheden blandt andet laver - bare kig hen på din radiator, hvis termostat nu kan skrues helt i bund for sommeren.

Læs også

Den bagvedliggende globale virksomhed har skabt mulighed for, at fonden i 2022 kunne uddele 102 millioner kroner, og det virker endda som en tilbageholdende uddelingspolitik - kendt også fra for eksempel den norske oliefond - da fondens rådighedskapital er hele 11,3 milliarder kroner. Alene i 2023 ventes fonden at modtage 733 millioner kroner af et forventet samlet overskud til ejerfamilien og fonden på i alt fornemme 1,5 milliarder kroner. Der er meget at være stolt af.

Kommunens borgere har derfor de senere år set en motorvej blive bygget til købstaden og dens store arbejdspladser som Danfoss og Linak. Sønderborg har fået et luksushotel med en spa med vandland af nordisk format, udsøgt og udsolgt restaurant på toppen og Olafur Eliasson-skulptur på jorden. SDU i byen er udbygget, og det samme er byens egen lufthavn og dens selskab Alsie Express.

Et samfund med harmonisk balance mellem privat produktion, civilsamfundets frivillighed og fondes bidrag samt offentlig service er et Danmark, vi alle bør kunne stemme for. 

Rasmus Nielsen
Udgiver, Altinget

Når man dertil lægger beliggenheden ved vandet - nu snart også med fondsbetalt havnebad - og et historisk slot, der gerne om sommeren er kulisse til Kongeskibet, mens dannebrog vajer oppe ved Dybbøl Mølle ... ja, så siger det sig selv, at vi er et godt sted at være.

Man har før set blandt andet folkevalgte fra Enhedslisten være skeptiske overfor, når fonde træder for meget frem med deres, som det udtrykkes, "herreløse kapital". I vores tema "Fonden der ejer Als" siger partiets byrådsmedlem og formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget Asger Romme, der kender det tætte samarbejde mellem kommune og fond helt indefra, dog slet og ret:

"Jeg oplever, at fonden har en kæmpe positiv betydning."

Det tør siges: Ved årtusindskiftet var Sønderborg og Als præget af stagnation og tilbagegang. De ufaglærte arbejdspladser forsvandt, arbejdsløsheden steg, de unge flyttede, og de lokale uddannelser var på lavt niveau.

Nu er det blevet 2023, og Altingets fondsredaktør og fotograf har i det sønderjyske mødt fondens formand Per Egebæk Have og direktør Lars Tveen. Udfordret dem på netop spørgsmålet, om fonden i yderste konsekvens sætter noget af det kommunale selvstyre ud af kraft, fordi man med penge i lommen kan bestemme musikken, der spilles på Als. Formanden siger det ligeud:

"Vores agenda er et langsigtet strategisk partnerskab med kommunen om at udvikle området omkring Danfoss' hovedkvarter".

What's not to like? Så længe parterne respekterer hinandens ansvar?

Læs også

Også andre landsdele har deres særlige mæcener - men næppe af Danfoss-kaliber. Og dog: Kæmpen A.P. Møller Fonden har som prioriteret formål at støtte danskheden i grænselandet. Hvem sagde Lego for Billund? Men lidt mindre kan gøre det: Poul Erik Bech Fonden for Varde? Det Obelske Familiefond for Nordjylland? Sparekassen Bornholms Fond og Brødrene E., S. & A. Larsens Legat for solskinsøen? Tak. Ja tak.

Man kunne ønske for andre kommuner, at deres store og mellemstore virksomheder i fremtiden fik helt eller delvist fondseje med stedlige uddelingsformål. Lovgivningen må opfordre til og understøtte en sådan udvikling. Bl.a. ved at sikre fondene gode og stabile rammevilkår, der for alvor giver virksomhedsejere lysten tilbage til at forære hele eller dele af deres livsværk til almenheden.

For ærlig talt: Selv om lovgivning er national, er der store dele af Danmark, der forsømmes i dag, ikke kun med statslige arbejdspladser. Samfund går i står og forfalder. Kobles af. Boligprisers forskel fra land og mindre byer til storbyer stiger hovedstadsområdet til hovedet. Og det er altså ikke kun noget, der står i Danmarksdemokraternes program. Det er kølig fakta. Og teknologisk udvikling, der paradoksalt nok virker centraliserende i alverdens samfund.

Men succesrige virksomheder findes dog i hele landet. Så hvad Slotsholmen herovre i København ikke klarer, må man sørge for selv. På tværs af erhvervsliv, kommune, civilsamfund og altså mulige i fonde med lokalt formål.

Der er noget grundlæggende sundt ved, at værdierne i hvert fald delvist forbliver, hvor de stedlige virksomheder har skabt dem. Altingets tema afdækker, at de danske fonde i stærkt stigende grad sender deres penge til udlandet. Fra 2016 til 2021 steg donationerne til udlandet fra 0,9 milliarder kroner til hele 3,2. Fra knap fem til godt tolv procent af samtlige donationer.

Hvilken udvikling. På fem år. Og det er ikke typisk til udvikling af vores Europa - men længere væk. En udvikling, de danske kommuner og lokalsamfund må være opmærksomme på, når de skal i kinddans med deres stedlige fonde.

Danmark er tjent med øget fondseje af erhvervslivet i fremtiden. Det giver stabilitet. De familieejede virksomheder, der er rygraden i den private sektor, kan godt tænke på at forære en del af deres ejerskab til almenheden mod at få en stabiliserende fond som medejer og samtidig opleve glæden ved bidrage til fællesskabet på den præcise måde, de selv har bestemt. Det er jævnligt set, at netop en fond kan kalibrere uenigheder mellem familiegrene.

Til syvende og sidst reguleres de danske fonde ikke blot af egne fundatser men af lovgivningen, der med års mellemrum opdateres. Selvregulering og god fondsskik kan sikre, at fondene med deres voksende pengetanke også i fremtiden har betydeligt manøvrerum og kan støtte, hvad stifters vilje var, og hvor det offentlige i dag ikke har mulighed for eller vilje til træde til. Gode formål bliver der kun flere af. Og offentlig evne til at servicere befolkningens stigende krav kun mindre.

Et samfund med harmonisk balance mellem privat produktion, civilsamfundets frivillighed og fondes bidrag samt offentlig service er et Danmark, vi alle bør kunne stemme for. En altid igangværende debat om, hvordan denne balance så skal se ud, skal vi tilskynde og værne om. Det bidrager Altinget gerne til.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Lauritzen

Borgmester (S), Sønderborg Kommune
lærer (1996), landmand (1984)

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Mikala Satiya Rørbech

Redaktør, Altinget Fonde
journalist (Danmarks Journalisthøjskole 1998)

0:000:00