Kommentar af 
Lisbeth Knudsen

Regeringen mangler at svare på, hvad dansk velfærd skal være i 2030

Regeringen har bebudet mere frit valg for borgerne, flere private aktører på banen, accept af større forskelligheder i ydelserne og afbureaukratisering. Men det flytter ikke de store tandhjul i velfærdsmaskinen, hvis ikke lovgivningen, rammerne, pengene og bemandingen passer, skriver Lisbeth Knudsen.

Det kan godt være regeringen ikke behøver en genbekræftelse af samarbejdet, nu Mette Frederiksen ikke flyver udenlands, men baglandene i Socialdemokratiet og Venstre skal genbekræftes i, at det var rigtigt at indgå arbejdsfællesskabet mellem politiske arvefjender, skriver Lisbeth Knudsen.
Det kan godt være regeringen ikke behøver en genbekræftelse af samarbejdet, nu Mette Frederiksen ikke flyver udenlands, men baglandene i Socialdemokratiet og Venstre skal genbekræftes i, at det var rigtigt at indgå arbejdsfællesskabet mellem politiske arvefjender, skriver Lisbeth Knudsen.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Lisbeth Knudsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Sommeren er over os, og der er skruet ned for de politiske basuner fra Folketinget. Danskerne i almindelighed og sikkert også politikerne trænger til at hvile ørerne og vender med fornøjelse opmærksomheden mod nationalheltene i sommerens sportsdiscipliner i stedet for.

I partierne samles der kræfter til de politiske sommergruppemøder i august og et efterår med en regering, som på forhånd bebuder at ville gå i udbrud - for nu at blive lidt i Tour de France jargonen.

Man må også sige, der er et højt bjerg eller tre, der skal bestiges, hvis regeringen skal vinde noget af vælgertilslutningen og troen på nytteværdien af en SVM-models handlekraft tilbage.

En 2030-plan skal sætte retningen for en række af de reformer og politiske initiativer, regeringen vil komme med. Alle spejder efter, hvad resten af det økonomiske råderum skal bruges til, når forsvaret og sundhedsvæsenet har fået deres.

Men hvordan et offensivt udbrud ser ud, det er svært at forestille sig, når regeringen i al respekt må vente på, at resultaterne af analysearbejdet i de mange råd, kommissioner og ekspertudvalg, den selv har nedsat, indløber hen over vinteren og foråret 2024.

De skal se nogle meningsmålinger, som begynder at pege i den rigtige retning

Lisbeth Knudsen

Det venter mange i spænding på.

Lige som der ventes på den store frisætningsreform, som regeringen har bebudet skal starte med ældreområdet til efteråret. Og udmøntningen af lønstrukturkommissionens rapport, der i forvejen bliver en ekstrem svær proces for regeringen og med en ny formand for sygeplejerskerne og en ny FH formand ved bordet, der vil være sulten efter positive resultater.

Samtidig skal trekløveret med Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen til at finde hinanden igen i den her efterårsmanøvre efter Ellemanns sygeperiode og Frederiksens mulige kandidatur til en NATO toppost.

Det kan godt være regeringen ikke behøver en genbekræftelse af samarbejdet, nu Mette Frederiksen ikke flyver udenlands, men baglandene i Socialdemokratiet og Venstre skal genbekræftes i, at det var rigtigt at indgå arbejdsfællesskabet mellem politiske arvefjender.

Og de skal se nogle meningsmålinger, som begynder at pege i den rigtige retning.

Oppositionspartierne til højre og venstre for regeringen må lige nu lede efter den platform, de kan stå på hver især, for her er det småt med de fælles initiativer.

Det er faktisk lykkedes for regeringen at få skabt en række brede forlig, så den op mod sommerferien fremstår mindre magtfuldkommen end i starten. Det kan man i oppositionen jo håbe på vil fortsætte.

Men der er nogen, der ikke venter med tålmodighed. Det er den kommunale sektor. Her er budgetpanikken ved at brede sig i rigtigt mange kommuner. De er snart midtvejs i valgperioden.

Læs også

Mange af dem er allerede hårdt presset med dette års økonomi, og har måttet bremse op og gennemføre besparelser. Byrådspolitikerne står midt i det brændende dilemma mellem stigende forventninger til mere velfærd fra borgerne, og det realiteterne i kommunekassen kan strækkes til.

Udsigterne for 2024 ligner nye besparelser på den kernevelfærd, som vi priser os af at have. Nye beskæringer på ældrepleje, lavere servicestandarder, pressede skoler og daginstitutioner.

Udgifterne til kernevelfærd er det, der må skæres i nu, fordi pengene fosser ud af kassen til det specialiserede socialområde, både når det gælder de unge og de voksne.

Udsigterne for 2024 ligner også i kommunerne et kæmpeproblem med ubesatte stillinger, alt for højt sygefravær og en tilgang af unge til velfærdsuddannelserne, som på ingen måde giver forhåbninger om forbedring af den situation. Snarere tværtimod.

Der vil være mindre ungdomsårgange til rådighed for arbejdsmarkedet hen til på den anden side af 2030.

Der er lagt op til et tæt statsligt/kommunalt partnerskab i aftalen mellem Finansministeriet og kommunerne for 2024 om blandt andet afbureaukratisering. Men det er en langsommelig proces, hvis den overhovedet kan lykkes

Lisbeth Knudsen

Og endnu et år med nedgang i søgningen som første prioritet til velfærdsuddannelserne, som vi lige har set i de her dage, tegner et dystert billede for fastholdelsen af kernevelfærdsniveauet i de kommende år.

Der er lagt op til et tæt statsligt/kommunalt partnerskab i aftalen mellem Finansministeriet og kommunerne for 2024 om blandt andet afbureaukratisering. Men det er en langsommelig proces, hvis den overhovedet kan lykkes.

Ikke alle regler er af det onde, hvis man skal ramme borgernes forventninger til en fair og lige behandling i det offentlige.

Frisætning bliver jo ikke bare frisætning til ingen regler og styring. Det bliver muligvis frisætning til et andet system, som man kan håbe giver kommunerne mere fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdet efter lokale forhold og mere efter hensyn til den enkelte borger.

Men der er stadig nødt til at være en dokumentation og en serviceniveau at styre efter.

Når de kommunale budgetter skal skrues på plads i september bryder der helt sikkert en storm ud blandt borgerne, når det går op for dem, hvad der skæres i. Der mangler i den grad en gennemsigtighed og en forventningsafstemning mellem nationale politikere, lokalpolitikere og befolkning.

Realiteterne er færre hænder til rådighed per borger i den offentlige service i de kommende år.

Realiteten er færre penge til kernevelfærden, hvis den nuværende eksplosive stigning i udgifterne til grupper af borgere med særlige behov fortsætter.

Realiteterne er, at vi som borgere forventer mere af det offentlige, end der kan leveres. Dem, der har råd til det, køber sig i stigende omfang via forsikringsordninger og private tilkøb til at få en bedre service. Eller vælger private skole, daginstitutioner eller plejehjem med en anden standard end det offentliges institutioner.

Læs også

Realiteterne er, at vi får en udfordring med fællesskabet i de kommende år, hvor vi mere end nogensinde har brug for et velfungerende civilsamfund til at bidrage.

Man kan godt blive i tvivl, om det store kommunale bagland af borgmestre og byrådspolitikere for regeringspartierne har fået tilstrækkelig intern taletid til at gøre opmærksom på, at de er ved at røre ved standarden for kernevelfærd nu i de igangværende kommunale budgetprocesser.

Ikke mange uden for Christiansborg tror på, at den store frisætningsreform bliver redningsplanken. Frisætning er godt, men vi mangler svaret på frisætning for hvem og til hvad? Samtidig skal kommunerne bidrage med administrative besparelser i milliardstørrelsen. En proces, der ikke kan lykkes, hvis ikke staten skruer ned for sine dokumentationskrav og kontroller med kommunerne. Det starter der.

Velfærdssamfundet kan ikke være en mindestue for gode gamle dage, der ikke var så gode endda. Det er en dynamisk størrelse, der må udvikles og defineres i pagt med tiden, borgernes behov, de økonomiske muligheder og de menneskelige ressourcer, der er til rådighed i den offentlige sektor.

Regeringen skylder at give sit bud på, hvordan den ser velfærdssamfundet udvikle sig, når den lancerer sin 2030-plan

Lisbeth Knudsen

Der arbejdes med alle mulige eksperimenter i kommunerne for at finde nye veje og nye, bedre løsninger til borgerne. Der arbejdes med at finde digitale løsninger.

Men de rigtigt store greb kræver, at vi tør tage prioriteringsdiskussionerne helt fra toppen.

Hvad er det, det offentlige skal løse? Hvad er samfundskontrakten med borgerne i forhold til deres forventninger og behov? Hvad kan det private bidrage med? Hvad kan vi finde på af teknologiske muligheder som aflastning for de knappe medarbejderressourcer?

Regeringen skylder at give sit bud på, hvordan den ser velfærdssamfundet udvikle sig, når den lancerer sin 2030-plan. Den har bebudet mere frit valg for borgerne, flere private aktører på banen, accept af større forskelligheder i ydelserne og afbureaukratisering.

Men det flytter ikke de store tandhjul i velfærdsmaskinen, hvis ikke lovgivningen, rammerne, pengene og bemandingen passer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør, Altinget og Mandag Morgen, formand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Odense Symfoniorkester og Rønnow, Leth og Gori Arkitekter, Foreningen TjekDet og Demokratikommissionen, bestyrelsesleder, Niras
journalist (DJH 1975)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00