Regeringen: Uvist om flygtningeudgifter skal udgøre mere af udviklingsbistanden

UDVIKLINGSBISTAND: Kristian Jensen ville torsdag ikke komme nærmere ind på en eventuel bund i fordelingen mellem hjemlige udgifter til flygtninge og udviklingsbistand. 

Toke Gade Crone KristiansenMartin Lorentsen

Folketinget debatterede torsdag Danmarks udenrigspolitik under "Udenrigsministerens sikkerhedspolitiske redegørelse", og i den forbindelse blev udviklingsbistanden naturligvis også drøftet. 

Martin Lidegaard (R) ville i den forbindelse vide, om der var en bund for, hvor lille en andel af udviklingsbistanden man kan bruge på bistand uden for landets grænser. 

"Bistanden bliver spist nedefra, sådan at vi jo sikkert lander et eller andet sted mellem 0,4 og 0,5 pct., der ryger ud over landets grænser. Er der en bund for, hvor lidt bistand ministeren synes, vi kan være bekendt at sende ud over grænsen?" lød det fra den radikale udenrigsordfører. 

Kristian Jensen (V) havde ikke taget stilling til nogen endelig fordeling imellem de to typer af udgiftsposter:

"Vi har ikke fra regeringens side taget stilling til, hvorledes en eventuel stigning i de fremadrettede flygtningeudgifter skal have indflydelse på en bund, som det kaldes, på udviklingsbistanden." 

Til gengæld håbede ministeren på, at det ikke ville blive et relevant problem at tage flere midler fra den eksterne bistand:

"Vi håber sådan set på, at det vil være muligt for os at kunne styre og kontrollere de elementer i verden, der producerer flygtninge, og få styrket EU's ydre grænser, således at vi ikke står i den situation, hvor det måtte blive relevant."

 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

0:000:00