Regeringen vil lette bureaukratiet for foreninger: Her er de 15 forslag

HÅNDSRÆKNING: Tidligere udbetaling af midler og lempelse af revisionskrav står centralt i regeringens 15 anbefalinger, der skal lette bureaukratiet for foreningslivet. Gode forslag, som især vil gavne mindre foreninger, siger formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen.

Foto: Toke Kristiansen/Altinget.dk
Rasmus Dahl Løppenthin

Regeringen har torsdag sendt 15 anbefalinger i høring, som skal lette de administrative byrder for foreningslivet. 

"Det skal være nemmere at være frivillig. Det må ikke være sådan, at foreninger bliver bremset af indviklede og besværlige regler, der ender med at forhindre dem i at hjælpe socialt udsatte borgere," siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Forslaget er en del af afbureaukratiseringsreformen, som blev præsenteret i starten af måneden.

"At være frivillig skal ikke handle om at kæmpe sig igennem detaljerede budgetark, lange ansøgninger eller udfylde skema på skema. Her skal kræfterne bruges på frivillige sociale indsatser," siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar til Altinget.

Foreningerne skal bruge tid på at lave frivilligt arbejde frem for regnskaber.

Mai Mercado (K)
Børne- og socialminister

Anbefalingerne er udviklet af en arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet. Og har været en bunden opgave at komme op med en model, så især mindre foreninger skal bruge mindre tid på at udfylde skemaer og regnskaber.

Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen, sad i arbejdsgruppen, og han lægger ikke skjul på, at der har været forhandlinger med embedsværket om, hvor man skulle lægge snittet.

Men overordnet er han tilfreds med resultatet.

"Det er vigtigt at få sagt, at nu skal forslaget i høring. Men jeg synes, det er nogle gode anbefalinger, som især vil gavne de små og mellemstore foreninger," siger han.

Vil stoppe dobbeltarbejde
Helt konkret foreslår man at mindske krav til revisionen af statslige puljemidler. I dag skal både en ekstern revisor og Socialstyrelsen revidere, om støttemidlerne er anvendt korrekt. Men det skaber alt for meget bureaukrati, mener Mads Roke Clausen.

"Der skal være proportioner i kontrolsystemet," siger han og fortsætter.

"Derfor foreslår vi, at man skal komme dobbeltarbejdet til livs. Når foreningerne skal underlægges revision fra en ekstern revisor, så behøver Socialstyrelsen ikke kommer efterfølgende og sikre sig, om pengene er anvendt efter formålet," siger han.

Mai Mercado stemmer i.

"Foreningerne skal bruge tid på at lave frivilligt arbejde frem for regnskaber. Jeg tror på, vi godt kan ramme den rigtige balance, hvor der stadig er regler, men hvor det bliver mere meningsfulde regler," siger hun.

Et andet centralt punkt i anbefalingerne er, at man vil udbetale puljemidlerne allerede i januar. I dag må foreningerne ofte vente flere måneder på at få udbetalt midler til indsatser, som er i gang. Og det skaber hovedbrud, især i de mindre foreninger.

"Det vi hører, er, at især de små foreninger med få ansatte bliver nødt til at skrue ned for blusset og skille sag af med ansatte, fordi de ikke har en likviditet, de kan tære på. Så det kan måske virke småt, at vi foreslår tidligere udbetaling af midler, men det er bare hamrende vigtigt ude i foreningslivet," siger Mai Mercado.

Mads Roke Clausen glæder sig over, at forslaget er kommet med i anbefalingerne. Og ender det med at blive vedtaget, vil han holde forvaltningen op på, at man fører det ud i livet.

"Vi kommer til at ringe til foreningerne i januar for at sikre os, at de har fået midlerne," siger han.

De 15 anbefalinger er sendt i høring hos blandt andet Røde Kors, Ældre Sagen, Isobro, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Dokumentation

Her er de 15 anbefalinger

1. Tidligere udbetaling af driftstilskud og fast årshjul

2. Model til opfølgning på driftstilskud fra satspuljen med udgangspunkt i organisationernes årsrapport

3. Bedre balance mellem opfølgning på driftstilskud og frivillige indsatser

4. Lettelse af regler om revision af projekttilskud

5. Færre og tilpassede krav til budgetter

6. Målrettet og enkel afrapportering fra projekter

7. Udvikling af standarder og redskaber til at måle og evaluere indsatser

8. Bedre muligheder for forankring

9. Mere målrettet udviklingspulje

10. Mere stabil støtte til etablering og grundfinansiering af frivilligcentrene

11. Mere enkel og præcis kommunikation i tilskudsadministrationen

12. Løbende tilfredshedsundersøgelser af tilskudsadministrationen

13. Mere brugervenlig tilskudsportal

14. Fortsat fokus på forudsigelighed i udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer

15. Afdækning af regler og rammer på andre statslige puljeområder.

Kilde: Børne- og Socialministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Roke Clausen

Direktør, Landsorganisationen for sociale tilbud, bestyrelsesmedlem, Bikubenfonden og Liljeborgfonden
cand.scient.adm. (RUC 1997), Diploma in Organisational Leadership (University of Oxford 2017)

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00