Regeringen vil sparke gang i grønne renoveringer

RENOVERING: Energibesparelser skal i langt højere grad tænkes ind, når den almene sektor og private udlejere renoverer. Socialministeren varsler grønne initiativer i lejeloven og vil give Landsbyggefonden mulighed for at operere som et ESCO-selskab.
Foto: Colourbox.dk
Jørgen Skadhede
Der skal sættes gang i en bølge af grønne renoveringer, der kan give store energibesparelser til gavn for lejerne i landets i alt cirka 900.000 almene og private udlejningsboliger.

Det har været en erklæret målsætning for regeringen siden 2009, og nu er socialminister Benedikte Kiær (K) snart på vej med konkrete tiltag, der kan kickstarte energirenoveringen af lejeboligerne.

Landsbyggefonden som ESCO-selskab
Hun vil blandt andet sørge for, at den almene sektors pengetank, Landsbyggefonden, kan agere som et ESCO-selskab og dermed stille garanti til beboerne om, at de rent faktisk kommer til at spare penge.

Den såkaldte ESCO-model går ud på, at et typisk privat firma garanterer nogle konkrete energibesparelser ved et renoveringsprojekt, så projektet bliver økonomisk rentabelt for ejerne og beboerne.

Bliver energibesparelsen mindre end lovet, æder ESCO-selskabet tabet, og hvis besparelsen bliver større, scorer ESCO-selskabet gevinsten.

Jeg vil give Landsbyggefonden mulighed for at spille en rolle som ESCO-selskab. Det her kan blive en murbrækker i bestræbelserne på at få gang i energirenoveringerne af de almene boliger.

Benedikte Kiær (K)
Socialminister

Minister: Får stor betydning for lejerne
"Jeg vil give Landsbyggefonden mulighed for at spille en rolle som ESCO-selskab. Det her kan blive en murbrækker i bestræbelserne på at få gang i energirenoveringerne af de almene boliger," siger Benedikte Kiær til Altinget.dk.

"Det får stor betydning for lejerne, som kan spare mange penge. Vi ved, at energi bare bliver dyrere og dyrere, men mange af de almene boliger er bygget på et tidspunkt, hvor energipriserne var meget lave, så de trænger virkelig til en overhaling. Derfor er det meget vigtigt, at energirenovering bliver tænkt ind i Landsbyggefondens renoveringer," siger Benedikte Kiær.

Usikkerhed stopper grøn renovering
Hidtil har problemet været, at beboerne i den almene sektor ofte stemmer nej til energirenoveringer, fordi de har været usikre på, hvorvidt de beregnede besparelser kommer hjem.

Det skal ESCO-modellen gøre op med. Fordelen ved at lade Landsbyggefonden operere som et ESCO-selskab bliver desuden, at eventuelle overskud fra renoveringsprojekterne bliver i den almene sektor.

Med sin udmelding imødekommer socialministeren et ønske, som Boligselskabernes Landsforening har haft siden 2008.

"Dermed får vi flere energibesparelser ud af Landsbyggefondens penge. Man får meget for pengene på denne måde, fordi der er en masse lavthængende frugter, som endnu ikke er blevet plukket. Vi har mange bygninger, der kraftigt trænger til en energirenovering," siger Bent Madsen direktør i BL.

Han påpeger, at mange ellers formodet rentable projekter hidtil er blevet droppet, fordi boligselskaber og beboere har følt sig usikre, når der ikke blev stillet en klippefast garanti for besparelserne.

"Lige nu er det gamle fru Jensen på anden sal, der hænger på regningen, hvis renoveringen ikke viser sig at være så rentabel som forudset. Det betyder, at boligselskaberne er meget forsigtige med at iværksætte energirenoveringer, hvis der er bare den mindste tvivl om, hvorvidt det er rentabelt," siger Bent Madsen.

ESCO bliver ikke brugt i den almene sektor
Socialminister Benedikte Kiær (K) ved endnu ikke, om tiltaget kræver ny lovgivning.

"Der bliver formentlig tale om en pulje i Landsbyggefonden, som man kan lave garantistillelse for. Men der er gang i ESCO-renovering i privat regi, så vi skal samtidig sørge for, at der ikke bliver tale om konkurrenceforvridning," siger Benedikte Kiær.

Mens flere kommuner har kastet sig over ESCO-modellen ved renoveringer, så er det kun sket i et enkelt tilfælde i den almene sektor, at man har brugt et privat ESCO-firma.

Det er BO-Vest i Albertslund, som har fremskredne planer om lave energiforbedringer i Bæk-/Fosgården sammen med et privat ESCO-firma. De første fire års energibesparelser går til at afbetale udgifterne til renoveringen og ESCO-firmaet, og derefter er beboerne garanteret en besparelse på cirka 100 kroner om måneden alt efter lejlighedens størrelse.

SF: Det var på tide
Socialministers udmelding om at inddrage Landsbyggefonden som et ESCO-selskab bliver modtaget positivt hos oppositionen.

"Vi har længe sagt, at man skulle bruge ESCO-modellen noget mere. Vi håber, at der snart kommer nogle tiltag, for det har længe stået temmelig stille, når det gælder om at få gang i energirenoveringen af lejeboligerne," siger boligordfører Nanna Westerby (SF).

Nye tiltag på vej i lejeloven
I forhold til de private udlejningsboliger arbejder socialministeren på at få indbygget en række energitiltag i lejeloven.

Den grønne tænketank Concito kom tidligere på året med et udspil, der blandt andet gik ud på, at energiforbrugerne skal være med til at betale for energirenoveringer af lejeboligerne gennem de aftaler om energibesparelser, som Energiselskaberne allerede har indgået med Folketinget. Dermed kommer boligejerne også til at medfinansiere energirenoveringerne af private lejeboliger.

"Vi arbejder videre med den model, som Concito har præsenteret. Her er der nogle spændende tanker, især hvis vi kan få de forskellige aktører til at samarbejde," siger Benedikte Kiær.

Mens udlejernes organisation Ejendomsforeningen Danmark modtog Concitos forslag positivt, har Lejernes LO været bekymrede for, at et mindretal af lejere kan blive stemt ned i de enkelte ejendomme og tvunget til energibesparelser, der fører til huslejestigninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nanna Westerby Jensen

Plandirektør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
ba.soc. (Roskilde Uni. 2008), cand.soc. (Roskilde Uni. 2015)

Benedikte Kiær

Borgmester (K), Helsingør Kommune, regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001)

Bent Madsen

Adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
cand.polit. (Københavns Uni. 1990)

0:000:00