Risbjerg: Målingerne undervurderede DF

MENINGSMÅLINGER: Institutternes meningsmålinger og exit polls var længere fra at ramme valgresultatet torsdag end ved valget i 2011. De skæve målinger bør give institutterne stof til eftertanke, skriver valgforsker Søren Risbjerg Thomsen. 

De skæve meningsmålinger kan ikke forklares med et stemningsskift blandt vælgerne i sidste øjeblik, skriver valgforsker Søren Risbjerg Thomsen.
De skæve meningsmålinger kan ikke forklares med et stemningsskift blandt vælgerne i sidste øjeblik, skriver valgforsker Søren Risbjerg Thomsen.Foto: Linda Kastrup

Af Søren Risbjerg Thomsen
Valgforsker, professor i statskundskab

På trods af en ihærdig indsats fra meningsmålingsinstitutterne op til valget undervurderede de over én kam tilslutningen til Dansk Folkeparti med 2-3 procent. Også Socialdemokratiet blev undervurderet, mens Radikale og SF blev overvurderet.

(Læs videre under tabellen)

Fejlprocenter i forhold til landsresultatet

  Dato S R K SF LA KD DF V EL Alt Andre Sum Rød Blå Fejl (%)

LANDSRESULTAT

18/6

26,3

4,6

3,4 

4,2 

7,5 

0,8 

21,1

19,5

7,8

4,8

0,1

100,1

47,7

52,3

 

EXIT POLLS                                
Epinion/DR  20:00 25,7  5,2  3,3  5,0  8,2  1,1  18,5 20,2 7,8  4,9  0,1  100,0  48,6  51,3  3,3 
Megafon/TV2  20:00  25,5  5,1  3,9  5,1  8,2  1,0  18,1  20,0  8,4  4,9  0,0  100,2  49,0  51,2  3,9 
YouGov/MX  19.00  25,6  5,2  3,6  5,2  7,6  1,1  17,5  20,5  8,8  4,9  0,0  100,0  49,7  50,3  4,3 
                                 
SENESTE
MENINGSMÅLING 
                               
Gallup/Berlingske  17/6  25,9  5,2  3,8  5,3 7,1 1,1 18,1 20,6 8,0  4,8  0,1 100,0  49,2 50,7 3,8 
Epinion/DR  17/6  24,2  5,1  3,8  5,8  8,2  0,8  18,7  20,3  8,2  4,9  0,0 100,0  48,2  51,8  4,5 
Voxmeter/Ritzau 17/6 25,9 4,6 3,5 6,3 7,7 0,9 17,2 19,6 9,8 4,5 0,0 100,0 51,1 48,9 4,6
Megafon/TV2 16-17/6 25,5 5,0 3,9 5,2 7,7 0,9 17,9 20,6 8,6 4,6 0,1 100,0 48,9 51,0 4,2
Wilke/Jyllands-Posten 16-17/6 24,0 5,2 4,7 5,5 7,8 1,0 17,5 19,8 9,0 5,5 0,0 100,0 49,2 50,8 5,9
Greens/Børsen 15-17/6 24,4 5,6 3,3 5,4 7,6 0,6 18,5 20,9 8,5 5,2 0,0 100,0 49,1 50,9 4,8
                                 
GENNEMSNIT                                
Berlingske  17/6  25,3 5,1  3,7  5,5  7,7  0,9  18,0  20,4  8,6  4,8  0,0  100,0  49,3 50,7  4,1
Altinget  17/6  24,8  5,1  3,8  5,7  7,7  0,9  18,1  20,3  8,6  5,0  0,0  100,0  49,2  50,8  4,5 

Fejlprocenterne er beregnet i forhold til det faktiske landsresultat. De beregnes ved, hvor mange procent der skal flyttes i en meningsmåling for at få landsresultatet.

De skæve meningsmålinger må give institutterne stof til eftertanke. De kan ikke forklares med et stemningsskift blandt vælgerne i sidste øjeblik, da også exit polls fra selve valgdagen havde de samme skævheder.

Søren Risbjerg Thomsen
Valgforsker, professor i statskundskab

Tre institutter bed an på opgaven med at lave exit polls, det vil sige målinger, som bygger på interviews på selve valgdagen med vælgere som har stemt.

Efter henstilling fra Folketingets forretningsudvalg ventede Epinion og Megafon med at offentliggøre deres exit polls til kl. 20, hvor valghandlingen var afsluttet, men YouGov for Metroexpress valgte dog at offentliggøre en exit poll kl. 19. Den var dog ikke særlig vellykket med en fejlprocent på 4,3 procent og en undervurdering af Dansk Folkeparti på 3,6 procent. Bedst var Epinion med en fejlprocent på 3,3 procent efterfulgt af Megafon med 3,9 procent.

Store målinger ikke specielt vellykkede
Ved de seneste folketingsvalg har exit polls haft fejlprocenter i størrelsesordenen cirka 3 procent, så exit polls havde altså denne gang lidt svagere kvalitet.

I opgørelsen for de seneste meningsmålinger er kun medtaget de fem institutter, som bragte målinger hver dag under valgkampen.

På trods af et meget stort antal interviews var de seneste meningsmålinger ikke specielt vellykkede.

Gallup bedst
Ved tidligere valg har fejlprocenten ved de seneste folketingsvalg lige som exit polls været i størrelsesordenen 3 procent, men denne gang var fejlprocenterne over 4 procent. Undtagelsen var dog Gallup, som også ved det sidste folketingsvalg havde den bedste seneste meningsmåling med en fejlprocent på 2,4 procent.

Denne gang måtte Gallup nøjes med en fejlprocent på 3,8 procent. og med en undervurdering af DF på 3,0 procent. Den dårligste seneste meningsmåling havde Wilke med en fejlprocent på 5,9 procent. og en undervurdering af DF på 3,6 procent.

De skæve meningsmålinger må give institutterne stof til eftertanke. De kan ikke forklares med et stemningsskift blandt vælgerne i sidste øjeblik, da også exit polls fra selve valgdagen havde de samme skævheder.

Fejlvurderede DF
En lignende undervurdering af Dansk Folkeparti fandt man også tidligere i 00’erne, hvilket blev forklaret med en uvilje til at nævne et parti, som af nogen blev anset for ikke at være ”stuerent”.

Med partiets midtsøgende stil holder den forklaring nok ikke længere.

Heller ikke de vejede gennemsnit af meningsmålinger for Berlingske og af undertegnede for Altinget var specielt prangende med fejlprocenter på henholdsvis 4,1 og 4,5 procent, hvilket naturligvis afspejler de systematiske fejl, der var i de meningsmålinger, som gennemsnittene bygger på.

Problemer på tv-stationerne
Valgaftensprognoserne for henholdsvis DR og TV2 må afvente en nærmere analyse.

Det kan dog nævnes, at der i starten af valgaftenen var en tendens til at overvurdere Dansk Folkeparti, som især gik frem uden for de store byer, hvor de første valgresultater kom fra.

De to tv-stationer havde også problemer med den helt præcise fordeling af mandaterne mellem partierne, som først kom helt på plads efter midnat.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Risbjerg Thomsen

Professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
dr.scient.pol. (Aarhus Uni. 1987), cand.scient.soc. (Københavns Uni. 1971)

0:000:00