S: Dumt at komme med konkret dagpengeudspil

INTERVIEW: Man skal ikke forvente, at Socialdemokratiet kommer med et konkret dagpengeudspil inden valget, siger arbejdsmarkedsordfører Lennart Damsbo-Andersen (S). Se her hans uddybende svar på kritikken af partiets fraværende dagpengepolitik.

Foto: www.damsbo-andersen.dk
Jørgen Skadhede

Hos Socialdemokratiets ledelse ønsker politisk ordfører Ole Hækkerup (S) ikke at stille op til interview om kritikken af partiets dagpengepolitik eller mangel på samme.

Han henviser i stedet til partiets arbejdsmarkedsordfører Lennart Damsbo-Andersen (S).

Bjarne Laustsen siger, at det kun er rimeligt, at folk forventer, at Socialdemokratiet har et bud på, hvordan dagpengesystemet bør se ud. Er du uenig i det?

”Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Men jeg tror, at inden vi når et valg, så vil man få en bedre fornemmelse af, hvad Socialdemokratiet mener om det her,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

Det vil være rigtig dumt at komme med et konkret udspil, inden kommissionen kommer med dens anbefalinger. For så giver det jo ikke nogen mening at nedsætte en kommission. Men man kan forvente, at vi sætter ord på, hvilken opgave kommissionen skal løse.

Lennart Damsbo-Andersen (S), Arbejdsmarkedsordfører

Vil I komme med et konkret dagpengeudspil inden valget, der tager stilling til, hvordan I mener, systemet bør indrettes?

”Det tror jeg ikke. Det vil være rigtig dumt at komme med et konkret udspil, inden kommissionen kommer med dens anbefalinger. For så giver det jo ikke nogen mening at nedsætte en kommission. Men man kan forvente, at vi sætter ord på, hvilken opgave kommissionen skal løse. Trygheden i dagpengesystemet er væk, og mange er utrygge, også selvom de har et job. Det skal vi have rettet op på,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

Du siger, at vi skal have mere tryghed i dagpengesystemet. Betyder det, at I vil gå til valg på et dagpengesystem, som er dyrere for statskassen end det, vi har i dag?

”Det tror jeg ikke. I kommissionen er der lagt op til, at det ikke må være dyrere end i dag. Det er vi ikke nødvendigvis bundet af. Men jeg tror, at vi over de næste måneder vil se en diskussion også i Socialdemokratiet af, hvordan vi får trygheden og troen på dagpengesystemet tilbage.”

Men enhver økonom i det her land vil sige, at større tryghed i dagpengesystemet er lig med et dyrere system. Tror du selv på, at man kan øge trygheden, uden at det bliver dyrere?

”Jeg er jo ikke økonom, men tømrer. Så det kan jeg ikke sige dig,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

Hvordan skal vælgerne have nogen chance for at vide, hvad de får med jer, når I ikke vil fremlægge nogen konkret dagpengepolitik for andet valg i træk?

”Vælgerne kan forvente, at det, jeg har sagt om øget tryghed, skal være opfyldt. Vi vil nok se flere bud på, hvad værktøjskassen kan indeholde. Jeg vil i hvert fald ikke være den, der vil skyde nogen forslag ned.”

Men der vil jo være alle mulige forskellige bud fra partiets folketingskandidater. Så vil vælgerne jo fortsat ikke vide noget om, hvad Socialdemokratiet overordnet mener som parti om dagpengene?

”Det har du fuldstændig ret i. Jeg kan ikke sige, om vi kommer med et samlet bud. Men under alle omstændigheder vil de bud, vi kommer med fra nu af ligge inden for den ramme, jeg her har fortalt omkring at genskabe trygheden og tilliden til dagpengesystemet. Der findes ikke nogen snuptagsløsninger. Derfor er det også vigtigt, at man tænker sig godt om,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lennart Damsbo-Andersen

Fhv. MF (S), fhv. formand, Produktionsskoleforeningen
tømrer (Ewald Andersen. 1980)