S: Hvis ikke venstrefløjen skulle kritisere EU, hvem skulle så?

DEBAT: Det er afgørende for et retfærdigt EU, at den EU-positive venstrefløj er skeptiske over for borgerlige EU-kræfter og de mange borgerlige "markedet-først"-løsninger, skriver Mads Hersbøll (S) og Peter Hummelgaard (S).

Af Mads Hersbøll (S) og Peter Hummelgaard (S)
Henholdsvis kandidat til Europa-Parlamentet og EU-ordfører og MF’er

"Lad os holde op med at give EU skylden, når noget ikke går vores vej" sagde Lars Løkke Rasmussen i sin tale på Europadagen, hvor han relancerede Venstre som et EU-positivt parti. 

Når Lars Løkke Rasmussen pludselig har fundet EU-sokkerne frem og mener, vi skal tale EU op, så forstår vi ham faktisk godt.

Det første argument, vi tænker, han har, er åbenlyst: EU har på mange områder været en stor succes, og det må vi aldrig glemme.

Knap 60 procent af vores vareeksport går til andre EU-lande. Det er altså 578.000 danske arbejdsplader, der (i 2014) var direkte knyttet til eksport til de andre lande i det indre marked. Det skal vi beskytte, udvikle og udvide. Så langt er vi med Løkke Rasmussen. 

Det andet argument, vi tænker, Lars Løkke Rasmussen har, er, at EU de sidste mange år har været hamrende borgerligt.

Tag Kommissionen, hvor vi jo alle herhjemme kender kommissær Margrethe Vestager. Her hører hele 19 af 28 kommissærer til på den borgerlige fløj, og der har ikke været en socialdemokrat i spidsen i mere end 20 år. 

Tilstedeværelsen af et blåt flertal i EU er massivt
I Europa-Parlamentet har de grupper, som vi tror, de fleste vil kategorisere på højrefløjen, hele 406 mandater af samlet 751 mandater.

De har altså som absolut minimum cirka 54 procent af mandaterne. Samme tendens var der i øvrigt også i 2009, og formanden har de sidste 20 år klart overvejende været borgerlig. 

Ser man på Ministerrådet, så har der i de sidste 20 år også været massivt blåt flertal. Tænk blot på Merkel i Tyskland, Frankrig med Chirac, Sarkozy og nu Macron.

Storbritannien med konservative de sidste otte år. I 2001 var der socialdemokratiske ledere i 11 af de 15 "gamle" EU-lande. I dag er 21 af 28 EU-medlemslande ledet af en eller anden form for højrefløjsparti. 

I de seneste 20 år har der således været massivt blåt flertal i Europa og i EU. Og når der nu har været det massive borgerlige flertal i EU, så er der naturligvis i overvejende grad kommet borgerlige løsninger. Det er logisk. 

Os med EU-sokkerne på skal også kunne være EU-skeptiske
Eksemplerne er mange: De har ikke gjort nok for at løse problemerne med trykket på vores løn- og arbejdsvilkår, da mange konservative og liberale jo grundlæggende mener, at det blot er udtryk for "sund konkurrence".

De har selvfølgelig heller ikke gjort nok for at bekæmpe de store klimaforandringer, ligesom der ikke har været fokus på f.eks. at stoppe den massive skattesnyd, der foregår. 

Alt det kender vi herhjemme fra, når de borgerlige sidder ved magten. Og det samme har gjort sig gældende i EU. 

Vi socialdemokrater, og resten af den EU-positive venstrefløj, bliver derfor nødt til at lade være med at tale om EU, som om det er en samlet apolitisk institution.

Det er en politisk kampplads. Og, desværre, har Socialdemokratiet og resten af venstrefløjen tabt den politiske kampplads i de senere år. Det viser tallene og den førte politik klart. 

Hvis vi som socialdemokrater ikke må være skeptiske over for de mange beslutninger, der kommer fra et overvejende blåt EU, hvem i alverden skulle så være det? 

Selvfølgelig skal vi tale EU op, når de leverer gode og solidariske løsninger til den almindelige dansker og europæer.

Men det nytter simpelthen intet, at vi afpolitiserer EU. Beslutninger fra EU kommer ikke på baggrund af teknokrater, men af politisk valgte med udgangspunkt i de forskellige ideologier og mærkesager. 

Og det er her, vi som socialdemokrater bliver nødt til at råbe højt. Endda visse steder i vores eget parti. 

Det er ikke et spørgsmål om for eller imod, men et om retfærdighed
Det betyder ikke, at vi er modstandere af EU. Nej, fordelene ved EU er simpelthen for store. Hvordan skulle vi ellers løfte de grænseoverskridende problemer, som i sagens natur er.

Ja, grænseoverskridende? Vi har ikke andre bud end EU, og for at være ærlige har vi heller ikke hørt andre ædruelige og realistiske bud. 

Det giver derfor ingen mening at tale om for eller imod EU. Men vi skal død og pine fortælle folk, at de mange konservative og liberale "markedet-først"-løsninger, der kommer fra EU ikke er "institutionen EU's" skyld, men højrefløjens uendelige og dumstædige tro på, at enhver er sin egen lykkes smed, og med et større hensyn til profit end til miljøet, klimaet og sociale fremskridt.

Og så skal vi naturligvis oplyse på en afbalanceret måde. De mange tusinder arbejdspladser, vi har via EU, må aldrig blive sat i fare i et forsøg på at score billige point om falske lakridspibe-historier, gratis Interrail-billetter eller kanelsnegle. 

Som socialdemokrater vil vi en anden og retfærdig vej for Danmark og for EU. Derfor siger vi samlet: Hvis ikke venstrefløjen og Socialdemokratiet skulle kritisere borgerlige beslutninger fra EU, hvem skulle så?

Forrige artikel Lederne: Danmark er sørgeligt bagud med kvindelige STEM-studerende Lederne: Danmark er sørgeligt bagud med kvindelige STEM-studerende Næste artikel Kronik: Svigt af vuggestuebørn bør forhindres med minimumsnormering Kronik: Svigt af vuggestuebørn bør forhindres med minimumsnormering
 • Anmeld

  Thomas Krag · IT-udvikler og debattør

  "EU-skepsis"?

  Hvis jeg mener, at der føres en forkert politik i Danmark, er jeg ikke nogen "Danmarks-skeptiker" (endsige antidemokrat). Det er heller ikke - selvom debattørerne selv skriver det - udtryk for "EU-skepsis" at være imod beslutninger taget i EU. EU-skepsis handler om at stille spørgsmålstegn ved EU-konstruktionen som sådan. Det er et populært synspunkt, i særdeleshed på fløjene. Men det er da usmart at bringe det på banen, hvis man er klar til at kæmpe for et andet EU.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Socialdemokraterne taler med to tunger

  De to herrer skylder os at fortælle hvordan socialdemokraterne i de mange år har ført oppositionspolitik. Jeg tror de fleste opfatter at EU er stedet hvor socialdemokrater kan støtte borgerlig politik uden nogen lægger mærke til det.

  Men det er opdaget - socialdemokraterne taler med to tunger og derfor er de utroværdige.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Socialdemokratiet taler ikke med to tunger

  Den nye ledelse har bare erkendt, at der er flere fremmedforskrækkede vælgere end der er socialdemokrater, og nu er partilinjen lagt således, at intet af den politik man tidligere har stået bag har været noget værd. Nu gælder det om at være et vedhæng til DF. Derfor er der også indkaldt til en kongres, hvor kritikken af EU kan komme bedre i overensstemmelse med det højre nationalistiske parti man nu ser op til.
  Det ses vist også bedst af den seneste Voxmeter, hvor tilbagegange er ret tydeligt er slået igennem.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Uverdehæftigt at tale om at EU har givet os mange arbejdspladser,


  uden at nævne alle dem vi kunne have haft uden EU!

  Det er enøjet, og ubalanceret.

  Arbejdspladser, som vi selv kunne have defineret istedet for arbejdspladser, der er defineret af globalismen og USA.

  Intet i Danmark, ejes mere af danskere eller danske firmaer.

  Alle virksomheder, jord, banker og bygninger ejes mere og mere med enkelte undtagelser fra Luxembourg og USA.

  Det skyldes USA.


  Danske værdier drænes de facto fra EU-konstruktionen. Selv vores infrastruktur!


  Løft EU af vores skuldre og lad os igen ånde frit.

  Det går fint i Norge, Schweiz mv.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Jørgen Jørgensen

  Jeg er bekymret, hvorfor har du intet nævn om din EU hær, CIA, Merkel, og alle krigene og Putins Superhær og forfølgelsen af alverdens folkeslag og kommunismen, og Stalin og historieforfalskningetne. Men du er vel bare ved at varme op

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  EU, som politisk kampplads,

  men trods alt ikke en demokratisk kampplads!

  Det er da en vis selverkendelse og selvindsigt.

  Hvorfor er socialdemokrater ikke interesseret i reelt demokrati og slet ikke i frihed, men kun topstyring og deraf udledet tvang og arbejde i bedste småborgerlige forstand ?

  "Skal EU- projekt reddes, må EU udvikles til et imperium med en handlekraftig central magt til at varetage de fælles interesser, mener Erik Holm, mangeårig EU-rådgiver."

  "Kun en fælles autoritativ magt, EU’s samlede regeringschefer, Det Europæiske Råd, kan varetage funktionen som ’kejser’.«

  -Udmøntningen af den socialdemokratisk drøm?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen -,det er lidt ubegribeligt du hele tiden anvender nationalisme i den negative betydning

  Det er normal hovedreglen for nogle ja siger at fortælle nej siger, at de enten støtter Putin i hans bestræbelser på at ødelægge EU,,eller også er Man Trump mand der ville udkonkurrere EU med told, eller også er man Orban tilhænger fordi han er effektiv med at holde flygtninge uden for Ungan og deres videreført op mod bl.a. Danmark
  Eller også er man fremmedfjendensk og en af de uhyggelige nationalister
  Det kunne ikke tænkes at folk er mod EU, fordi det kun varetager en lille gruppes økonomiske interesser, at EU i bund og grund er dybt udemokratiske - f.eks, at EU kan bestemme regler uden om et påviseligt flertal i folketinget, at EU har fået større indflydelse på finansloven end befolkningen har.
  Radikale vestre påstår vi er langt fra en forbundsstat, det er tiltros for at på alle politikområder er en klar målsætning fra EU s side om en mere indgående sammenordne landenes politik område.

  Det er underligt at blive ved med at slå på nationalisme - uden at redegøre hvorfor det er et fy ord.
  Man kan både være glad for sit land, synge national sang og flage med Dannebrog og holde med dansker i konkurrencer osv. uden at føle sig overlegen i forhold til andre racer og lande.
  Man kan være solidarisk med andre lande og folk og både give og modtage viden, samtidig med at have en identitet som værende f.eks.,dansker, tysker eller tyrker eller amerikanere eller russer og så videre.
  EU har om nogen forstået at gøre brug af symboler og tegn for at fremme en overnational sammenhængskraft - i dag afkræves et svar fra nogle om man er eupæere. Jeg er også dansker, skandinaver og allermest en borger på godt og ondt i denne verdenen.
  Helt ærligt J. Jensen - jeg tror på, at du på et eller andet tidspunkt har sunget nationalsang og du har enten flaget for nogen eller nogen har gjordt det for dig

 • Anmeld

  Rene rafn · Maler

  Genopliv Kalmarunionen

  Hvad er meningen med en EU. Arbejdsmarkedets frie bevægelighed har jo vist sig at være den billigste løn frie bevægelighed . Kapitalisme kan så udflytte 500.000 arbejdspladser der hen hvor det er billigste at producere -giver det mening for Danmark. Flygtninge spørgsmålet kan vi så hellere ikke stå sammen om se bare på Grækenland og Italien . Ser man så på lobbyister frem march er det da helt skævt at f.eks round up ikke bliver undersøgt fordi man har 5 mand bosiddende i Bruxelles der kan forhindre en undersøgelse.
  Hvorfor er grænserne lukkede!,',
  Hvad ligner det at medlems landene
  Konkurrere på den billigste selskabsskatter .
  Hvad får den enkelte dansker ud af EU.
  Bestemte EU ikke vores nye dagpenge system.
  Bestemmer EU ikke igen loftet på vores kontanthjælp.
  Roder de ikke rundt med vores ferielov og bestemmer de optjente feriepenge i 2019 skal indefryses.
  Genopliv Kalmarunionen det vil give mening det andet carp er kørt

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Et ædrueligt og realistisk alternativ

  Skribenterne har ikke hørt om noget realistisk og ædrueligt alternativ til EU-medlemskabet. Hør så her: Danmark kan konvertere EU-medlemskabet til en frihandelsaftale som EFTA-landenes og genindtræde i EFTA. Vi kan evt. tilslutte os EØS som Norge, Island og Liechtenstein eller som Schweiz deltage a la carte i det indre marked. Derved vil vi genvinde vor handelspolitiske suverænitet, hvilket er afgørende for et land, der som vort i overvældende grad er afhængig af udenrigshandelen. Vi kan altså erstatte EU`s protektionisme og uhyrlige landbrugspolitik med en selvstændig frihandelspolitik. Vi vil i det hele taget genopstå som en suveræn nation.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Hørt!


  Men kan S lytte?

  For enhver ung S levebrødspolitiker er der kun en ting, der tæller: Bruxelles

 • Anmeld

  Peer Pedersen · Pensionist

  EU en kedelig udvikling

  EF er stiftet af et flertal af lande med tidligere facistiske styreformer hvor diktatorerne er væk, udviklingen har desværre vist at disse landes ledere har fundet en kampplads, EU hvor de har kunnet sikre de største og mest magtfulde kapitalstærke virksomheders og enkel personers magt.
  Vi har brug for et fællesskab hvor miljøet og alle borgere er i centrum.
  Vi importerer mennesker og varer til skade for både miljø og mennesker og vi eksporterer varer til skade for miljø og mennesker.
  Et stærkt kapitalistisk EU ønsker den udvikling til skade for lokalbefolkningen overalt i EU.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Ib.nu har du rejst med den limpind i en menneskealder

  Danmark kan bare melde sig ud af EU og indgå et et EØS samarbejde.
  Hurra for det råd, og hvad skulle det ellers gøre godt for.
  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev etableret i 1994 med henblik på at udvide EU's bestemmelser for det indre marked til at omfatte landene i Det Europæiske Frihandelsområde (EFTA).
  Men hatten af for en holdning, der kunne gøre den stanghaftige tingsoldat ære, men kom nu ind i virkeligheden. Ikke engang GB ønsker sig denne ordning, selv om det formentlig bliver enden på den udmelding. En udmelding der har skabte et land i politisk kaos, hvor de falske løftet og løgnehistorierne omsider står for fald, og hvor armod og fattigdom er udsigten de næste 50 år.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen. Hvad er forskellen på at være fattig i EU og fattig uden for EU - vidste ikke du var et økonomisk geni

  J. Jensen

  På hvilket grundlag og forsudsætninger har du for at udtale dig så skråsikkert om Storbritanniens okonomisk fremtidig og situation
  Radikale Vestre er ikke verdensmester i at forudsige økonomiskekonsekvenser af folkeafstemninger -.jf, folkeafstemningen om ømuen.
  Der imod har danskerne på velfærdsområdet oplevede den ene forringelse efte den anden på grund af den økonomiske politik i EU.
  Desuden er der mange fattige i EU, og det har der været i mange år og forsætter

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  I modsætning til at sprede diverse postulater, så holder jeg mig til faktuelle oplysninger.

  According to one of the most prominent Brexiters, Conservative MP Jacob Rees-Mogg, we should see the benefits of Brexit in about half a century. “We won’t know the full economic consequences for a very long time,” he said. “The overwhelming opportunity for Brexit is over the next 50 years.”

 • Anmeld

  Kim nielsen

  J Jensen Det er en subjektiv opfattelse og ikke en faktuel kendsgerning

  Du citere en konservative udtalelse, der vedrører den pågældendes subjektive opfattelse - og der er et ar mange besyndelige indlæg om de økonomiske konsekvenser det påstå det få for Storbritannien, når de forlader EU

  Det er ,undskyld udtrykket, absurdt - i det det er umuligt at komme med fremtidige forudsigelser om økonomien

  Det er endnu mere vanvittig at gøre det på grund af en meget kort tidsperiode.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Kig på Island:


  Island tog skraldet og er ovenpå, som aldrig før.

  Frie af snærende bank -bånd.

  Island er ikke forpligtet til at agere og se verden igennem nåleøjer som EU og NATO.

  Island bruge 0,0 % af BNP på millitæret.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Socialdemokrater er optaget af jobs,


  men jeg har aldrig set en opgørelse over hvad USA´s sanktioner og de amerikanske neokonservative og neoliberalisters krav til USA´s udenrigspolitik koster DK i arbejdspladser.
  Lande boykottes og sanktioneres, som Danmark umuligt har interessekonflikter med,tværtimod, med mindre man deler USA´s neokonservative og neoliberalistiske besættelse og trang til at erobre verden, og naivt tror at vi i Danmark kan købe os omkostningsfrit ind i den øgede velstand, der tilfalder USA og deres virksomheder.

  -Og heller aldrig en ærlig diskussion om, at vi som en vassal-stat adlyder ethvert lille vink fra USA.

  Hvor er socialdemokraternes trang til at føre sin egen politik?

  Eller er USA´s neokonservative- og neoliberale politik simpelthen lig med socialdemokraternes politik retroperspektivt?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Naive socialdemokrater eller lade de bare som om de er dumme:


  Sociale rettigheder og "retfærdighed" i EU vil og kan kun tjene økonomiske privatinteressers tvingning af mennesker.


  I gamle dage i Grækenland ville man kalde det idioti.

  En idiot var én man dengang i Grækenland ikke anså for egnet til at tjene offentlige interesser fordi han kun ville varetage sine egne interesser.

  Særinteresser er det, der behersker EU-systemet, så derudaf kan vi se at det der kaldes et demokratisk system, (dog ikke af de ovennævnte socialdemokrater), er vendt på hovedet:

  Fordi idag anser man kun "idioter", som egnet til at varetage offentlige interesser.

  Mennesker,som i det offentlige varetager særinteresser og privatinteresser af politisk-partimæssig art eller økonomisk lobbyinteresser gerne på vegne af andres særinteresser.

  EU er skabt til og for "idioter" i demokratisk forstand.

  Ikke folket, demos, bestemmer, men nærmere dæmoner, demons bestemmer i EU og dets medlemslandes nationale partiregerede lande.

  Demo-krati. Der er mulighed for at folket styrer ; der er også mulighed for at dæmoner styrer igennem folket; men der også mulighed for at dæmoner styrer, ikke igennem folket, men over eller under dem helt uden om folket.

  - men ser man på Mette Frederiksen og hendes arbejdsmarkedsreform, så er der vel ikke tvivl om hvilke interesser socialdemokraterne lader sig styre af- det er hverken frihed eller reelle rettigheder, men rettigheder, der er bundet op på TVANG.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Jørgen Jørgensen

  Hvorfor bruger du alle de omsvøb, istedet for at komme til sagen, og fremhæve kommunismen og alle de mange samarbejsmuligheder østover.
  Jeg har bemærket mig hvor optaget du er af dine sociale rettigheder, og det er et emne, der optager mange for man skulle vel nødig undvære noget.
  Du kender vist heller ikke så meget til socialdemokratiets gamle motto om at man skal gøre sin pligt og kræve sin ret i den rækkefølge. Noget der nok vil forskrække dig.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Jens, EU gør Europa til en haltefanden,og Rusland til Frændeløs.


  Det er det USA og EU har skabt ud af Europa og Rusland med sin del og hersk politik siden 1880´erne .

  Europa uden Rusland og Rusland uden Europa er et Europa, der har ladet sig underligge stærkt skadelige kræfter med store skadelige konsekvenser for fremtidens menneskeudvikling.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Ret og Pligt- dogmet afslører socialdemokraterne,


  som pengemagtens forlængede arm.

  Den fører til en forstenelse, forhærdelse og forråelse af vores samfund hvor befrugtning og nytænkning ikke er muligt, men fører til vores egen undergang i sin stivnen.

  Skal mennesker hekt fundamentalt ikke have ret til at leve her på Jorden uden at sælge ikke bare sin krop, men også sin sjæl til pengemagten?

  Det er der S bærer os hen!

  I et gennemkapitaliseret samfund og profitoptimeret samfund er det ikke længere muligt, og det er en udvikling S har båret frem som realitet.

  - I gl. terminologi kan man godt sige at småborgerligheden endeligt har sejret, men det bliver også dens og vores alles undergang.

  Der er ikke nogen der fører en mere nyliberalistisk politik end S !

  Hvor friheden kun er bundet op på ens pengeformåen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen - hvorfor er de mange der ikke er enig med dig kommunister og om rettigheder og pligter

  Først et stykke tid efter indførelsen af tvangsarbejde og tvangsaktivering, - som Radikale Venstre stod fader til -.forsøgte højreorienterede socialdemokratier at retfærdiggøre det ved at henvise til nogle af fagbevægelsen flag hvor der stod gør din pligt og kræv din ret.
  Pligten bestod i at man stod sammen om at kæmpe om arbejdernes rettigheder.
  Det blev vendt 180 grader om så det betød at borgeren skulle underkaste sig dårligere løn - og ansættelsesvilkår får at kunne få hjælp, hvis vedkommende var ledige.
  Der er heller ikke et pligt krav i grundlovens § 75, stk. 2 om at påtage sig et tvangsarbejde/ aktivering.
  Det er også analytisk uholdbart at påstå at pligt og rettigheder følges ad der findes en del eksempler på i lovgivningen man godt kan have en ret uden en pligt - og en pligt uden en ret.
  Det er igen et tegn på at Radikale Venstre ligesom dig ikke har ret meget empati og socialt ansvarlighed
  Jeg forstår ikke du går så meget op i om den ene eller anden er kommunist. Så vidt jeg ved er det ikke ulovligt at være kommunist.
  Det er mere dadelværdig at være Radikale end noget andet parti i Danmark
  Partiet giver udseende at være humane og solidarisk men det gælder ikke for herboende borgere

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg har aldrig haft en opfattelse af at du måtte have kommunistiske synspunkter. Tværtimod med den forblommede fædrelandskærlighed
  Vil du nu også påstå, at socialdemokratiet aldrig har anvendt sloganet om at gøre sin pligt og kræv din ret. Du kan næsten ikke finde noget du ikke vil oåstå noget om

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Tak Kim, fordi du fandt den gamle historie frem, som er aldeles rigtig og godt beskrevet af dig, og helt relevant til spørgamålet,: Nu til nutiden igen:


  I 1800-tallet ved grundlovens tilblivelse accepterede man åbentlyst diskriminering af race.

  Idag har den økonomiske elite "indfanget" alle etniciteter, inkl. Sydafrika,
  og gjort dem til en del af sin agenda for en ny global diskrimination:
  Den økonomiske diskrimination, den legitime menneskelige overlegenhed over andre mennesker.
  De der har penge, over de, der ikke har.

  En økonomiske diskrimination, der rækker ind i rettighedssfæren og frihedssfæren.
  En diskrimination, der stammer fra Amerika.

  Hitler beundrede Nordamerikas eksempel, som et sted, der havde forpligtet sig til på kort tid, at føre krig mod subhumane racer.
  For Hitler var Nordamerika et forbillede på de hvides overherredømme med erobring, myrderier og grundig bortskaffelse af indfødt befolkning.

  Hitler navngav derfor sit eget personlige og pansrede tog : Amerika.

  Idag er den verdensomspændende "nazisme" iklædt neoliberalistiske og neokonservativ forklædning ligeglad med etnicitet, kun den økonomiske dominans og herredømmet over andre mennesker derigennem er afgørende i sin egen selvforstærkende normløse inerti.

  Er du velhavende, har du rettigheder og frihed, ellers ikke.

  Det er den ulykkelige verden vi former nu.

  Hitlers tog hed Amerika, der hvorfra der idag kører et nyt "tog" og udgår til hele verden med tankekontrol i form af millardærernes ideologi om kontrol og trang til besiddelse af enhver lille honningkrukke til fordel kun for sig selv.

  "Amerika-Toget" er ikke længere materielt, i en mission mod bestemte menneskelige racer. Nu er det kun formdannende af det "alment menneskelige" i sin forklædning af nyliberalisme/konservatisme.

  Formdannende på en uhyggelig umenneskelig måde, der fratager almindelige mennesker, deres ret til at tænke, handle og arbejde frit.

  Mennesker skal kun levere "råstof" af tankemæssig og arbejdsmæssig art til at køre det nye "Amerika-Tog" ud over kanten, dybt ned i den egoistiske materialisme, som gerne tager alle samfundets ædleste institutioner og kampe, som Menneskerettighedsdomstole og klimakampen, inden for vesten, kaprer dem , og gør dem til et "våben" til gavn for sig selv.

  I det nye Amerika-Togs kamp for verdensherredømme vedneds alle begreber på hovedet:
  Rettigheder , overhovedet til at være til, bliver til en pligt - for at drive dette tog.
  Frihed og demokrati bliver til tvang og diktatur, men under de førstes navne.
  Teknologien bliver brugt til at fængsle os istedet for at sætte vores arbejdsevne fri til at arbejde med kulturen og rettighederne.

  Kulturen bliver reduceret til kun at være en sfære af erhversarbejde, som ovenikøbet ikke er til gavn for det almenmenneskelige.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J jensen

  Jeg skrev til dig at efter indførelsen af tvangsarbejde brugte sloganet pligt og ret.
  Både RADIKALE OG socialdenkrariet har ingen problemer med at anvende tvang over for de svageste stillede borgere i vort samfund hvorimod ordet tvang er utænkelig over for den bedste stillede del af befolkningen
  Man kan ikke slutte fra at være modstander af EU at Man er nationalist

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Du beskriver dig selv som en pro dansker, og underbygger det med sunde fædrekærligshed holdninger, som at synge med på nationalsangen osv. Skulle du endelig være noget måtte det være en internationalist med sære synspunkter om EU, som du finder så udemokratisk, at man sagtens burde optage Rusland som et fuldgyldig medlem.
  Men som du sikkert ved er der en ansøgningsproces man må igennem for at kunne indgå et forpligtende samarbejde med de andre demokratiske lande i EU. Så mon ikke at Putin ved at det bliver for vanskeligt med dette fredens projekt, som du så malende beskriver det

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen Rusland i EU ville løfte denokratiet i EU

  Jeg er lidt bekymret på dine vegne over at enten ikke kan læse eller også får noget helt andet ud af det, som jeg har skrevet.
  Det sidste kan være min fejl, at jeg ikke har forkuleret mig særligt klar og proces.
  Det er efter min opfattelse ikke nationalisme synge nationalsang, at fejre begivenheder med Dannebrog og holde med dansker når de deltager i sportsbegivenheder, i den betydning jer pro EU bruger ordet som et skældsord og skrækord i det det gerne skulle lede tankerne hen til den nazistiske opfattelse af nationalisme.
  Det har ikke alene den form for nationalisme nazisterne bl.a. stod for, der førte til 2 verdenskrige. Disse krige var også baseret på kapitalisme .
  EU gør sig stor bestræbelser med tegn og symbolet som national staterne og noget af retorikken adskiller sig ikke ret meget fra den negative nationalisme, og i da en sådan grad man ville påtvinge andre lande de EU kalder for værdiger.
  Ruslands præsident har større folkelig legitimitet end EU s.
  Der er valg til Duman
  Du forsvarede i hærdighed en, der ville have at jeg skulle tage afstand fra Trump, Putin, Polen og Orban fra Ungan - som alle skulle være udemokratiske -.det er interesante at de sidst nævnte lande er medlemmet af EU.
  Når så de nævnte lande i følge nogle pro EU er så udemokratisk, så må det formentlig være en ren demokratisk velsignelse at Rusland blev medlem af EU.
  Jeg kan ikke se der er noget galt at kæmpe freden - det gjorde Radikale Venste formodentlig heller ikke dengang, ud over også at være sociale også var meget kritiske over for militæret og oprustning.
  Jeg kan forstå på dig som Radikaler, at det er et fyord og mistænkeligt at gå ind for en fredelig sameksistens
  Det forklarer jo hvor Radikals Martin Lidegaard lyder lige så koldkrigsagtig som Claus Hjorth Frederiksen

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Bare så vi er enige.
  I dine øjne er EU en udemokratisk sammenslutning, der udbytter sultens slavehær, og hvor alle lever i undertrykt fattigdom og ytringsfrihed, men hvis det fredselskende Rusland bliver straksoptaget i dette samarbejdet, så vil demokratiet, friheden og velstanden blive løftet så meget, at det vil blive et fredens projekt, du uden betænkeligheder kunne støtte op om.
  Det bliver op ad bakke, at bilde folk den historie på ærmet

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen en besynderlig udlægning

  Får at skære det ud i pap. EU er demokratisk jf. Om det demokratiske underskud
  Den russiske præsident har folkelig legitimitet imodsætning til EU s
  Det er er faktum at EUKommmissionen anbefalede sociale nedskærringer - herunder førtidspension
  Det er et faktum at uligheden og fattigdommen er steget kollosale og at velfærdsydelser som hjemmehjælp, hjælp til handicappet er væsentlig forringet de sidste 30 år med væsentlig bidrag.
  Hovedparten af velstandsstigningen er havnet hos den rigeste del befolkningen, hvor en meget lille del er gået til vores velfærd.
  Det er ikke undetligt det er således, fordi EU har traktat fæstede den meste rabiate økonomisk politik.
  Hvis denne økonomiske politik var herskende i 1929 var verden aldrig kommet på fode igen.
  Opsvinget skyldes USA
  Det er ikke kun Rusland der er en hindring for freden, det er også USA, og Europa, der ville have en militærmagt således at de kan true og trynede lande, som de ikke mener lever op til påståede kerneværdier.
  Det er en meget krigerisk jord vi lever på, men det hindrede ikke at arbejde for en fredelig verden.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Nu bliver dine urigtige postulater ikke mere rigtige af at blive gentaget jvnf tidligere meningsudvekslinger.
  jeg tror iøvrigt godt, at jeg er bekendt med baggrunden for din nationalisme
  "Der er derfor en solid baggrund for, at Karen Sunds i Arbejderen 24. oktober skriver: ”Hvis de revolutionære kræfter i Danmark skal vinde masseindflydelse og autoritet i forhold til arbejderklassen, er det bydende nødvendigt, at den nationale kamp får en helt anderledes central placering i klassekampen”. Dette udsagn skal støttes op taktisk og parolemæssigt.
  Det nationale må ikke blot indgå som en del af partiets kamp mod EU, men må blive en fremtrædende del af Kommunistisk Partis politiske profil."

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen - du burde søge hjælp med de tvangstanker du har

  Det er næsten morsomt hvis det ikke var fordi det var og er tragisk
  Du er så forblinde af EU at hverken fakta eller sund fornuft trænger igennem.
  EU er stadigvæk ikke mere demokratisk fordi du beskylder dem, der ikke dine synspunkter, enten for at være nationalister, eller kommunister.
  Dette gamle retorik fra især de borgerlige forsøger du i desperat for at sælge det udemokratiske ved at gøre folk forvirrende og få dem til at blive bange for nogen ved at give en fordrejede billeder af virkeligheden
  Du ville passe godt ind i den gruppe af åndsgenier i USA i 1947 så kommunister overalt og var med til at ødelægge mange menneskers liv.
  Jeg forstå udmærket, at du er nødt til at gøre når du løber rundt med begreberne og bliver ved med at opføre dig som om du ikke kan læse og forstå

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Der er heldigvis en mærkbar forskel på folk, der slår plat på nationalismen og er modstander af EU alene fordi Rusland står udenfor, og så de højre nationalistiske grupperinger, der først og fremmest dyrker raceforskrækkelsen, men så sandelig også et generelt had til alt muligt andet end dem selv..
  Jeg ved ikke hvor mange gange, at du skal have det at vide, men EU er en sammenslutning af 28 selvstændige demokratiske nationer, der har indgået et forpligtende samarbejde, og at EU er en demokratisk institution ledet af demokratisk valgte regeringer og med direkte valg til parlamentet. EU er tilmed så demokratisk at man kan melde sig ud efter de gældende regler, hvis der måtte være nogen syrehoveder, der med anvendelsen af falske løfter og løgnehistorier formår at overbevise et flertal af deres befolkning om at fattigdom og armod er vejen frem i sådan cirka 50 år,

 • Anmeld

  Kim Nielden

  J.Jensen - jeg var nervøs for de beskyldte mig for at være Radikal

  Du er for viderekommende
  Du bruger fllittig nationalisme og kommunisme med det forunderligt at det ene øjeblik som kommunist benytter nationlisme til at undergrave EU, for i det næste øjeblik at være en del af en højreorienterede bevægelse der havde alle andre racer og er sure over Rusland består uden for EU. Desuden hader de alle andre .
  jeg i det mindste glad for at du ikke har beskyldt mig for at være Radikal.
  Uanset om du skriver det en million gang så bliver EU ikke mere demokratisk - faktisk er det fascistiske, når borgerne ikke har indflydelse på de retsregler, der regulerer borgernes levevilkår
  Er der nogen der har løget over for befolkningerne så er det nogle pro - EU
  Allerede i forbindelse med folkeafstemningen i 1972 påstod de hårdnakkede, at EF ikke gik ud på et polititisk samarbejde, selv om set klart fremgik af ROM - traktatens formålsparagraf også var en målsætning om en politisk union.
  At folk skal leve i fattigdom i de 50 år har du ikke noget videnskabelig belæg for.
  Jeg ked af at skrive dit ordvalg, beskyldninger mod dem, der ikke deler dit ønsker om EU og vilde påstande, samt du løber rundt i begreberne, giver mistanke om at du er åndssløv
  Du burde få hjælp

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Når de yderste venstre og højrekræftet kan enes om at så splid i befolkning med deres negative EU propagande, så er det lidt ligesom under 2 verdenskrig, hvor kommunisterne og nazisterne var de bedste samarbejdspartner, da de havde fælles interesser og kunne dele Polen imellem sig. Da det samarbejde ophørte, så var man hurtigt til at opfinde sundebukke her i landet, noget du den dag idag svælger meget i.
  Du er jo allerede gjort opmærksom på, at udsagnet om udsigten til de lovede fordele ved en britisk udmeldelse er fremsat af en fører konservativ brexiter, så hvorfor spiller du dum om det?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen - du tror hvad er du så

  Jeg ved ikke om du i stedet for mener regeringen i 1940 , som radikale venstre var del af, der samarbejde med nazisterne

  Det bliver stadig væk ikke et faktum fordi en konservative politikere fortæller omverdenen om sin tror eller mening om noget.
  Hvis jeg var så naiv at tro hvergang en politiker sagde noget var faktuelt og forudsigelser der rækker 50 år ud i fremtiden, så ville jeg være dum
  Du tror på det, hvad er du så .?