Sådan vil regeringen reformere den offentlige sektor

SAMMENHÆNG: Danskerne skal have den bedst mulige velfærd. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har løftet lidt af sløret for, hvordan det offentlige skal forandres.

Toke Gade Crone KristiansenAmalie Bjerre Christensen

Den enkelte borger skal i centrum.

Sådan lyder det fra regeringen, der tirsdag har præsenteret arbejdsprogrammet for en ny reform, der skal effektivisere den offentlige sektor.

”Målet er en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver, at vi har mod til at gå nye veje for at sikre bedre velfærd for pengene. Hvis vi alene gør, som vi plejer, så får vi det, vi plejer,” siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

”Vi skal sikre mere tid til kerneopgaven for den enkelte medarbejder og have en klogere styring af den offentlige sektor ud fra, hvad der giver værdi og kvalitet for borgeren. Vi skal måle på resultater i stedet for processer, og vi skal skabe større rum for faglighed og ledelse,” tilføjer hun.

Nu skal der for alvor tages hul på arbejdet med at få sat borgeren først og få luget ud i bureaukratiet.

Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Økonomi- og indenrigsminister

Opgør med silotænkning
Målet med reformen, der har fået navnet ”Sammenhængsreformen”, er at skabe bedre sammenhæng i den offentlige sektor.

Med ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, i spidsen vil regeringen gøre op med, at opgaveløsningen i det offentlige ifølge regeringen har været siloinddelt efter strukturer og myndighedsbegrænsninger.

Strukturer, som har resulteret i, at borgerne ofte får et vanskeligt møde med staten, lyder det.

Med den nye reform skal det også sikres, at sektorerne arbejder bedre sammen, og at skattekronerne bruges effektivt, påpeger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

”Nu skal der for alvor tages hul på arbejdet med at få sat borgeren først og få luget ud i bureaukratiet. Vi vil blandt andet fjerne nogle krav til dokumentation og registreringer og give plads til nye og enklere måder at løse offentlige opgaver på. Vi skal også fortsætte med at give mere frihed lokalt – så kommuner og borgere i højere grad kan vælge løsninger, der giver mening for dem,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal fremtidens muligheder tænkes mere ind i den daglige drift, så det offentlige bliver gjort mere tidssvarende.

”Digitaliseringen giver os nogle fantastiske muligheder i den sammenhæng. Ved at udnytte de nye teknologier bedre, til fx fysisk aflastning for de offentligt ansatte og automatisering af sagsgange og procesarbejde, kan vi ikke bare køre længere på literen – vi kan også bedre leve op til borgernes og virksomhedernes forventninger om en bedre og mere fleksibel service,” siger Brian Mikkelsen.

Fire arbejdsspor
Som arbejdsværktøj giver reformen fire arbejdsspor, hvor det første spor er at give mere tid til kerneopgaverne. Til det vil regeringen område for område kulegrave, hvad medarbejderne bruger tid på, samtidig med at regeringen vil give de ansatte mere frihed til at klare deres arbejde.

Andet spor går på at skabe bedre velfærd på tværs af sektorer, ved at kommuner og regioner skal være bedre til at samarbejde og lave fælles løsninger. Samtidig vil regeringen i dette spor inddrage civilsamfundet, brugere, pårørende og aktører for at skabe nye initiativer.

Tredje spor er at lave en mere tidssvarende offentlig sektor, hvor regeringen vil have det offentlige til at inddrage den teknologiske udvikling og tage nye digitale teknologier i anvendelse hurtigere end i dag. På den måde håber regeringen at kunne give en mere sikker deling og anvendelse af data på tværs af sektorer.

Som fjerde og sidste spor vil regeringen have bedre ledelse, så ledere i det offentlige kan give rum til faglighed og inspiration for medarbejderne. Til det har regeringen for nylig nedsat en ledelseskommission, der skal vurdere, hvordan bedre ledelse kan fremmes i den offentlige sektor.

Læs også: Her er regeringens ledelseskommission og Løhde på Danmarksturné: Vil besøge alle kommuner og regioner

Dialogmøde og danmarksturné
Efter planen og som bebudet i regeringsgrundlaget, vil regeringen i starten af næste år præsentere den samlede reform af den offentlige sektor.

Forud for præsentationen af den samlede reform præsenterede regeringen på tirsdagens pressemøde en række initiativer der søsættes nu:

  • Dialogmøde på Marienborg med centrale aktører.
  • Innovationsministeren og andre centrale ministre tager på en danmarksturné med ambitionen om at besøge alle landets 98 kommuner og fem regioner.
  • Der nedsættes tre udfordringspaneler – et for hvert spor i sammenhængsreformen udover ledelse. Udfordringspanelerne vil bestå af medlemmer fra den offentlige og private sektor. Panelerne skal udfordre indholdet i reformen og komme med deres bud på, hvordan visionerne i sammenhængsreformen kan realiseres inden for hvert spor.
  • Tilsvarende nedsættes en referencegruppe, hvor repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DA, LO, FTF og AC inviteres til at deltage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Nationalmuseets Museumsråd, bestyrelsesnæstformand, Kraks Fond, bestyrelsesnæstformand, Ove K investfond, formand, Ordrupgaard Advisory board, bestyrelsesmedlem, ATP, bestyrelsesmedlem, Pension Danmark
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Radiovært, 24syv, fhv. MF, fhv. økonomi- og indenrigsminister (LA)
ba.scient.soc. (Roskilde Uni. 2003)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00