Skuffede aktører håber på bindende aftale i 2010

COP15: Skuffelsen over klimakonferencens udfald er udbredt blandt aktører. Både grønne organisationer og industri efterlyser langsigtet klimastrategi.
Fire på stribe. COP15 resulterede i en "accord" eller "erklæring", der ikke bliver politisk bindende, som tidligere klimatopmødeminister Connie Hedegaard (K), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), FN's generalsekretær Ban Ki-Moon og FN's klimachef Yvo de Boer havde håbet på.
Fire på stribe. COP15 resulterede i en "accord" eller "erklæring", der ikke bliver politisk bindende, som tidligere klimatopmødeminister Connie Hedegaard (K), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), FN's generalsekretær Ban Ki-Moon og FN's klimachef Yvo de Boer havde håbet på. Foto: Hasse Ferrold
Marie Dissing SandahlKristian Aaskov Nielsen

Skuffelse. Så kort kan reaktionerne efter klimatopmødet opsummeres. Altinget | Energi & Klima bringer her et overblik over reaktionerne fra både industri og grønne organisationer.

Care
"Aftalen får os ingen vegne. Vi skal fremad - og det hurtigt. At pege fingre hjælper ikke de fattige og svage samfund, som står over for klimaforandringerne. Derfor skal vi styrke indsatsen og blive ved med at arbejde henimod en bindende, retfærdig og ambitiøs aftale i 2010. Fattige og sårbare mennesker i verden har ikke råd til forsinkelse," siger Cares klimakoordinator Poul Erik Lauridsen.
 
Concito
"Nu ligger ansvaret hos de enkelte lande, ikke mindst Danmark. Vi kan ikke vente længere. Et land som Danmark kan og bør reducere sit udslip af drivhusgasser med 40 procent i 2020, og vi kan tjene på det, hvis vi er med i front. Borgmestermødet og de utallige konferencer for investorer, erhvervsliv og NGO'er har vist, at transformationen mod et fossilfrit samfund er i fuld gang. Der er tale om en teknologisk, økonomisk og politisk tsunami. Hvad vi har brug for nu, er en ambitiøs klimaplan for Danmark, så vi kan matche de videnskabelige anbefalinger, indsatsen fra andre vestlige lande og give nyt håb til klimaet," siger Thomas Færgeman, direktør i Concito.

Danmarks Naturfredningsforening
"Nu skal den danske regering så sætte handling bag alle de ord, som forhandlingsleder Lars Løkke Rasmussen forsøgte at få resten af verden til at acceptere. Gør netop Danmark ikke det, så falder håbet om en egentlig international juridisk bindende aftale senere for alvor til jorden. For kan rige Danmark ikke gå foran, er det umuligt, at bede andre lande gøre en indsats," siger René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, som peger på, at der i Danmark ikke ligger planer for, hvad der skal ske af nye tiltag på natur-, miljø- og klimaområdet fra 2010.

Dansk Energi
"COP15 er desværre sluttet uden klare mål. Det papir, vi nu står med, kan energisektoren ikke gå i banken og låne penge på. Den uldne udgang på klimatopmødet svækker tempoet i de investeringer, der er en af de væsentligste dele i bolværket mod klimaforandringerne. Energisektoren investerer i øjeblikket milliarder for at nå EU-målene om 20 procent CO2-reduktioner i 2020, og arbejder for at gøre strøm og varme mere klimavenlig. Men hvis vi for alvor skal rykke ved CO2-udslippet, er det nu, vi skal investere i de teknologier, som skal være klar på den anden side af 2020, hvor vi skal accelerere indsatsen," siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Dansk Erhverv
"Det er dybt beklageligt og et alvorligt tilbageslag, at landene ikke kunne nå til enighed og tage et fælles ansvar for det globale klima. Erhvervslivet er fortsat klar til at tage sin del af ansvaret og ønsker en langsigtet og ambitiøs aftale, der kan understøtte innovation og partnerskaber og dermed være med til at forebygge klimaforværringer," siger Jens Klarskov, administrerende direktør for Dansk Erhverv.

Det Økologiske Råd
"Vi må kraftigt appellere til, at alle lande - især de rige lande og u-landene på vej frem - på trods af et katastrofalt ringe resultat på COP15 vil indse, at det haster med at vedtage politikker, handlinger og investeringer, der bidrager til en massiv reduktion af udledninger af drivhusgasser. Frem til dette efterår har det danske formandskab ellers leveret et glimrende forarbejde, men med Statsministeriets overtagelse af processen ændrede den danske strategi sig til at blive endog meget USA-venlig. Dette viste sig at være en klar politisk og strategisk fejltagelse, som sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussens åbenlyse manglende diplomatiske kompetence medvirkede til det ringe resultat," siger Søren Dyck-Madsen, klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

DI
"For det danske erhvervsliv betyder udfaldet af klimatopmødet, at samfundets samlede investeringer i de nye grønne teknologier på kort sigt næppe når helt samme omfang, som hvis vi havde fået en endelig aftale. Men der er dog sat en udvikling i gang, der allerede nu indebærer et betydelig fokus på energieffektivisering og indførelse af grønnere teknologier. Så vi vil fortsat se en fremdrift på feltet" siger DI's administrerende direktør, Hans Skov Christensen.

Greenpeace
"Kampen for at afværge klimakaoset er netop blevet en hel del sværere. I stedet for at samles om at sikre en fremtid for hundreder af millioner af mennesker ved at indgå en historisk aftale, har lederne af verdens mest magtfulde lande svigtet nuværende og fremtidige generationer," siger Kumi Naidoo, international generalsekretær i Geenpeace.

Noah
"Det er en uforpligtende hensigtserklæring, som vi har set nok af gennem årene. Ved Kyoto-aftalens indgåelse i 1997 tvang USA forringelser igennem, hvorefter USA selv undlod at skrive under. Vi er derfor meget skeptiske over for den måde, som USA nu igen har overtrumfet FN-systemet. Det er en fiasko for det danske formandskab, at det ikke har været i stand til at føre forhandlingerne igennem - og ikke at skaffe en tilstrækkelig og retfærdig aftale i FN-regi," siger talsmand for Noah Palle Bendsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

Thomas Færgeman

Direktør, Fugleværnsfonden, bestyrelsesformand, Haver til Maver, fhv. direktør, Concito
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1991), journalistisk tillægsuddannelse (DJH 1991)

Jens Klarskov

Seniorrådgiver, Rud Pedersen, formand for Specialisterne
cand.jur. (Københavns Uni. 1987)

0:000:00