Slutspurt: Folketinget skal vedtage 27 lovforslag inden juleferien

OVERBLIK: Folketinget skal stemme om ikke mindre end 27 lovforslag de kommende dage, og de omhandler alt fra kvoteflygtninge, dagpenge, nøddeafgift og finansloven. Få overblik her.

Det er ikke kun finansloven, som er på dagsordenen i Folketingssalen i denne uge.

Udover finansloven, hvis skæbne bliver afgjort på fredag, er der ikke mindre end 24 lovforslag, som skal stemmes igennem, inden Folketinget kan gå på juleferie.

Og politikerne kommer godt omkring i emnerne, hvor der både skal stemmes om regeringens erhvervspakke, pensionsaftale og nye dagpengeregler for selvstændige.

Altinget giver dig herunder et overblik over de vigtige lovforslag, som skal tredjebehandles og til afstemning de næste dage.

Tirsdag skal 11 forslag til afstemning, og heriblandt er der flere interessante.

- Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner: Der er bred politisk opbakning til skattefritagelse af selvejende daginstitutioner, som dermed sidestilles med skoler, hospitaler og museer. Dermed demonteres en skattebombe under 700 daginstitutioner, hvilket du kan læse mere om her.

- Regeringens pensionsaftale: Pensionsaftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti landede lige inden sommerferien, skal endeligt vedtages tirsdag. Her bliver det blandt andet fra 1. januar 2018 muligt at indbetale cirka 50.000 kroner årligt på en aldersopsparing fra de sidste fem år inden folkepensionsalderen.

- Farvel til nødde- og chokoladeafgiften: Folketinget skal også stemme om afskaffelse og lempelse af en række punktafgifter heriblandt afgiften på nødder, te, chokolade og alkoholsodavand, som er en del af regeringens erhvervspakke. Se hvilke afgifter, der afskaffes, her.

- Borgerforslag i Folketinget: Folketinget skal tirsdag stemme om borgerforslag, der indebærer, at borgere via en hjemmeside kan oprette og samle støtte til et forslag, og får det mindst 50.000 støttere kan det fremsættes i Folketinget. Vedtages lovforslaget, bemyndiges Folketingets formand til efter forhandling med næstformændene og efter forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen at fastsætte nærmere regler om ordningen.

- Hemmelig adresse i CVR-registret: Adresse­beskyttelsen fra det centrale personregister (CPR) skal pr. 1. januar 2018 automatisk overføres til det centrale virksomhedsregister (CVR), hvis forslaget vedtages. Indtil nu har man i CVR kunne finde adresser på folk, som ellers har hemmelig adresse i CPR.


Onsdag skal 13 forslag til afstemning, og også denne dag er der flere interessante:

- Ny kvoteordning: Et af de mest omdiskuterede forslag på onsdagens dagsorden i Folketingssalen er L80, der bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte, hvor mange kvoteflygtninge Danmark årligt skal tage. Inger Støjberg har kaldt det et nødvendigt pusterum, men det har fået både international og national kritik.

- Selvstændige skal kunne optjene dagpenge: Onsdag vedtager Folketinget et forslag, der gør det lettere for selvstændige og freelancere at få dagpenge på lige fod med lønmodtagere. Der er et flertal bag aftalen fra slutningen af maj bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

- Erhvervsuddannelse for voksne bliver mindre kompleks: Folketinget skal stemme en aftale om erhvervsuddannelse for voksne, som kun Alternativet og Enhedslisten står udenfor, igennem. Lovforslaget lægger op til en række justeringer, for eksempel en ophævelse af den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen.

- Udmøntning af trepartsaftalen fra oktober: Folketinget skal onsdag vedtage en række ændringer, der skal give en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Blandt andet forhøjes praktikbonussen til et fast beløb på 25.000 kroner per praktikårselev. 

- Videreførelse af Start-Up Denmark: Ordningen, der skal tiltrække og give opholdstilladelse til udenlandske iværksættere med innovative forretningsideer, stod til at slutte med udgangen af 2017, men regeringen ønsker at fortsætte den. For at opnå opholds- og arbejdstilladelse skal iværksætteren have vurderet og godkendt sin forretningsplan af et ekspertpanel nedsat af Erhvervsministeriet.

Den store finanslovsdag
Fredag er Folketinget så klar til den helt store finale – nemlig tredjebehandlingen af næste års finanslov. Normalt er der ingen tvivl om udfaldet på tredjebehandlingen af en finanslov, da flertallet er klappet af på forhånd med selve finanslovsaftalen.

I år er omstændighederne dog lidt anderledes, da regeringspartiet Liberal Alliance har gjort sin støtte til finansloven betinget af, at der kommer en skatteaftale inden finanslovens tredjebehandling. Derfor vil tredjebehandlingen af finansloven, der begynder allerede klokken 8 fredag morgen, formentlig tiltrække sig en del mere opmærksomhed end andre år.

Se hele ugeplanen for Folketinget med alle lovforslag her

Forrige artikel Her forklarer Ammitzbøll, hvorfor det offentlige forbrug er steget tre gange så meget som planlagt Her forklarer Ammitzbøll, hvorfor det offentlige forbrug er steget tre gange så meget som planlagt Næste artikel Kulturredaktør: Det skal du huske fra 2017 Kulturredaktør: Det skal du huske fra 2017