Sociale organisationer roser kæmpe-donation

ROS: Donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond ”rammer lige ned, hvor der er brug for det”, og kan med sine ”muskler” skabe reel forebyggelse, lyder reaktionen fra KFUM’s Sociale Arbejde og Mødrehjælpen.

"Fonden sender et stærkt signal om, at den vil skabe reel forebyggelse," siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke
Clausen, om donationen fra Den A.P.
Møllerske Støttefonds på 750 millioner kroner.
"Fonden sender et stærkt signal om, at den vil skabe reel forebyggelse," siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen, om donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefonds på 750 millioner kroner.
Tyson W. Lyall

Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale donation på 750 millioner kroner lander på det helt rigtige sted.

Det mener i hvert fald to af de sociale organisationer, som til daglig arbejder på feltet.

Her modtager man nyheden om onsdagens donation med både roser og anerkendende nik i retning af Esplanaden.

”Fonden sender et stærkt signal om, at den vil skabe reel forebyggelse. Det her har tilpas mange muskler til, at det kan gøre en virkelig forskel,” siger direktør Mads Roke Clausen fra Mødrehjælpen, som til daglig rådgiver og støtter børnefamilier.

Mads Roke Clausen hæfter sig samtidig særligt ved fondens fokus på dokumentation af de indsatser, man sætter i søen. 

”Donationen kan gøre os klogere på, hvad der foregår i den social indsats. Det kan hjælpe til at justere på vores fokus og sætte spot på indsatser i civilsamfundet, som er effektive,” siger han.

KFUM: Godt fokus
Generalsekretær for KFUM’s Sociale Arbejde Morten Skov Mogensen beskriver donationen som ”yderst kærkommen”, da den ”rammer lige ned, hvor der er brug for det”.

Han roser især donationens tre specifikke programområder (læs uddybende her).

”Vi ved fra vores arbejde med socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesprojekter for sårbare grupper, at det betyder meget for den enkeltes værdighed og håb, at de har noget at stå op til og være en del af,” siger Morten Skov Mogensen om donationens fokus på at få udsatte borgere i arbejde eller uddannelse og tilføjer om fokusset på den negative sociale arv:

”Vi løber hele tiden på familier, der har svært ved at hænge sammen, og som har behov for støtte og omsorg. Her er civilsamfundet i samarbejde med de offentlige tilbud vejen frem, når man skal finde varige og bæredygtige løsninger, der kan bryde negativ social arv.”

Morten Skov Mogensen lægger derfor særlig vægt på donationen som et supplement til offentlige og private indsatser. Donation giver nemlig mulighed for at løfte en vigtig ”samspils-dagsorden”, mener han.

”Jeg mener ikke, den offentlige velfærd har slået fejl, men der er ingen tvivl om, at man mange steder har fejlet. Som samfund kan vi blive dygtigere til at løse tingene i fællesskab. Det gælder både for det offentlige og civilsamfundet.”

”Civilsamfundet kan noget, mens det offentlige og private kan noget andet, men i samarbejde kan sådan en donation være med til at skabe løsninger. Det giver os mulighed for at prøve tinge af sammen.”

Skal være mere end nålestik
Både Mads Roke Clausen og Morten Skov Mogensen pointerer, at arbejdet med at bryde den negative arv er særligt udfordret i disse år.

Politiske initiativer som kontanthjælpsreformen trækker i den forkerte retning, mener Morten Skov Mogensen, mens Mads Roke Clausen udfordrer det sociale systems utilstrækkelige fokus på forebyggelse. Og så er vi netop tilbage ved donationens potentiale.

”Donationens succes vil afhænge af, om man får identificeret nogle gode projekter, som skaber reel forebyggelse. Derudover bliver det afgørende, om resultaterne kan skaleres, så flere kan få gavn af dem. Det bliver det afgørende, når vi skal kigge tilbage om fem år,” siger Mads Roke Clausen og slutter:

”Det må ikke bare blive små nåleskik, men skal kunne brede ud i en større målestok.”

Dokumentation

Den A.P. Møllerske Støttefond har onsdag offentliggjort, at man afsætter 750 millioner kroner til at støtte socialt udsatte borgere.
Pengene skal støtte indsatser inden for tre fokusområder:

1) Hjælp til at få unge og voksne ind på arbejdsmarkedet.

2) Nedbrydning af den negative sociale arv.

3) Projekter, som formår at kæde arkitekternes og de socialprofessionelles faglighed sammen i eksempelvis institutioner og socialt boligbyggeri.

Efter danske forhold er der tale om en ekstraordinært stor fondsdonation på socialområdet. Indtil nu har gaverne på trecifrede millionbeløb typisk været forbeholdt forskning, uddannelse og kultur.

Det er samtidig første gang, at lillebroderen i A.P. Møllers fondsduo sætter dagsordenen med så markant en donation. Finansieringen af operaen og folkeskolemilliarden blev således givet af den mere kendte storebror A.P. Møller Fonden.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Roke Clausen

Direktør, Landsorganisationen for sociale tilbud, bestyrelsesmedlem, Bikubenfonden og Liljeborgfonden
cand.scient.adm. (RUC 1997), Diploma in Organisational Leadership (University of Oxford 2017)

Morten Skov Mogensen

Generalsekretær, Blå Kors,
Cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004) og Master i Offentlig Ledelse (AU/SDU 2017)

0:000:00